.
Roşia Montană | Judeţ: Alba | Punct: Ţarină | Anul: 2003
Anul:
2003
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Industrial;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Mormânt izolat;
Exploatare minieră
Județ:
Alba
Localitate:
Roşia Montană
Comuna:
Roşia Montană
Punct:
Ţarină
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Beu-Dachin Eugenia Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Cociş Sorin Ilie responsabil sector Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Cosma Călin Gabriel Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Oloşutean Gelu Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Rustoiu Aurel Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Ursuţiu Adrian Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:

Sector IAIA Cluj În perioada 26 mai - 31octombrie 2003 Istitutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca a executat cercetări arheologice cu caracter de cercetare şi salvare la Roşia Montană. Lucrările au demarat în zona denumită Ţarina. Proprietate Gold SA – fost proprietar Oprişa Ştefan "Târgul de porci". Cod sector: 01 10 01e 000. Această parcelă a firmei Gold SA a fost repartizată spre cercetare I...nstitutului de Arheologie din Cluj şi Institutului de Arheologie Bucureşti. De comun acord, am stabilit cu colegii noştrii, o axă centrală de delimitare a terasei propuse spre investigare, axă dispusă perpendicular pe latura scurtă, pe direcţia N - S. Ca urmare colectivul nostru a preluat spre cercetare jumătatea vestică a fostei proprietăţi. Pentru identificarea potenţialului arheologic al terasei am practicat în zona centrală a ariei nostre de investigare două şanţuri perpendiculare pe latura lungă. 011001e001.- dimensiuni: 37 x 2,2 m, orientare cu diferenţă de câteva grade N - S. 011001e002.- dimensiuni: 40 x 2 m, orientare cu diferenţă de câteva grade N - S. Alături de cele două secţiuni executate anterior (în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului, au fost practicate alte două şanţuri, cu aceiaşi orientare N - S). 011001e003.- dimensiuni: 20 x 2 m, orientare cu diferenţă de câteva grade N - S. 011001e004.- dimensiuni: 30 x 2,5 m, orientare cu diferenţă de câteva grade N - S. Toate secţiunile prezintă exclusiv nivele sterile din punct de vedere arheologic. Proprietatea Cârstoiu, cod sector: 01.10. 03e 000. Proprietatea constă dintr-un teren în pantă, cu mici terase. Pe suprafaţa acesteia, de cca. 1 ha, pot fi observate amprentele a cel puţin două şanţuri de aducţiune a apei pentru şteampuri, precum şi un grup de morminte moderne şi contemporane, fapt ce a limitat suprafaţa supusă investigării. În aceste condiţii s-au executat cinci secţiuni după cum urmează: 01.10.03e.001.- dimensiuni: 10 x 2 m şi orientarea generală E - V. 01.10.03e.002.- dimensiuni: 15 x 2 m şi orientarea generală N - S. 01.10.03e.003.- dimensiuni - 15 x 2 m şi orientarea generală N - S. 01.10.03e.004. - dimensiuni: 10 x 2 m şi orientarea generală N - S. 01.10.03e.005. - dimensiuni: 10 x 2 m şi orientarea generală N - S. Toate secţiunile prezintă exclusiv nivele sterile din punct de vedere arheologic. Proprietatea Galdău, cod sector: 01.10. 04e. 000. Terenul, cu o suprafaţă de aprox 1,5 ha, se află situat pe o pantă cu diferenţă de nivel deosebit de accentuată şi cu aspect neregulat datorită exploatărilor intensive din epoca modernă. Pe suprafaţa menţionată se află urmele unui puţ de aeraj, a unei guri de mină, a două tăuri şi a şanţurilor aferente de dirijare a apei. De asemenea, latura nordică, prezintă o pantă pronunţată, de circa 60°, pe care stânca nativă răzbate la suprafaţă. Prin urmare s-au practicat următoarele secţiuni şi sondaje: 01.10.04e.001.- dimensiunile de 10 x 2 m şi orientarea generală N - S. 01.10.04e.002. - dimensiuni: 10 x 2 m şi orientarea generală N - S. 01.10.04e.003. - dimensiuni: 13 x 2 m şi orientarea generală N - S. Pe aria superioară a proprietăţii au fost identificate două terase de mici dimensiuni. Acestea au fost investigate prin două sonde de control: 01.10.04e.004. dimensiunile de 5 x 1 m şi orientarea generală E - V. 01.10.04e.005. dimensiunile de 5 x 1 m şi orientarea generală E - V. Din punct de vedere arheologic, secţiunile nu prezintă nici un fel de urme de locuire antice. 4. Proprietatea Statului Român, situată la NE de cimitirul ortodox, între proprietăţile Bârla Valentin şi Bara Lucreţia, cod sector: 01.10. 05e. 000. Proprietatea constă dintr-un teren în pantă, cu mici terase, cu o suprafaţă aproximativă de 0,6 ha. În aceste condiţii s-au executat cinci secţiuni după cum urmează: 01.10.05e.001. Are dimensiunile de 10 x 2 m şi orientarea generală E - V. 01.10.05e.002. Are dimensiunile de 10 x 2 m şi orientarea generală E - V. 01.10.05e.003. Are dimensiunile de 10 x 1 m şi orientarea generală N - S. 01.10.05e.004. Are dimensiunile de 10 x 1 m şi orientarea generală E - V. 01.10.05e.005. Are dimensiunile de 10 x 1 m şi orientarea generală E - V. Din punct de vedere arheologic, secţiunile nu prezintă nici un fel de urme de locuire antice. Proprietatea Kovacs, cod sector: 01 10 02e 000 Proprietatea constă dintr-un platou de cca. 0,5 ha dispus în partea superioară, platou ce prezintă mici diferenţe de nivel, precum şi o alveolare de mari dimensiuni lângă limita de E a proprietăţii. Aceasta se datorează unui puţ de aeraj, sau unei guri de mină prăbuşite. Spre valea mediană a Roşiei, pe direcţia S platoul continuă printr-o pantă relativ accentuată, ce prezintă la rândul ei mici terase, unele propice locuirii. Suprafaţa totală supusă investigaţiei noastre este de circa 1,5 ha. Prima secţiune de sondare a fost dispusă la circa 10 m de gardul de E al zonei superioare a proprietăţii, în aria platoului superior. 010.10.02e.001.- dimensiuni: 20 x 2 m, orientare NNE - SSV. Pe latura de NV a proprietăţii pe acelaşi platou, la cca. 12 m E de limita opusă a proprietăţii am practicat un al doilea şanţ, paralel cu cel anterior, la cca. 80 m distanţă. 01.10.02e.002.- dimensiuni: 20 x 2 m, orientare NNE - SSV. Steril din punct de vedere arheologic. 01.10.02e.004.- dimensiuni: 10 x 2 m, orientare NNE - SSV. Steril din punct de vedere arheologic 01.10.02e.005 - dimensiuni: 20 x 2 m, orientare NNE-SSV. Secţiunea a fost practicată în partea superioară a proprietăţii, pe platoul din faţa anexei gospodăreşti, practic între, secţiunile 01.10.02e.001-003, cu scopul de a delimita limitele incintei funerare surprinse. La un interval de 20 m, pe direcţia NNV-SSE, în prelungirea secţiunii 01.10.02e.002 am executat un alt sondaj: 01.10.02e.003.- dimensiuni: 20 x 2 m, orientare NNE - SSV Stratigrafia: Pe m. 1 - 6,5 menţionăm, o stratigrafie aparte. Sub nivelul vegetal 0 - 0,4 m (pământ cenuşiu, măzăros, inconsitent, conţinând sporadice urme de material modern) apare un strat 0,4 - 0,6 m de lut gălbui consistent, sub care apar urme de depuneri sedimentare de culoare cenuşiu deschisă, vârstate cu brun roşcat, ce pot indica un potenţial fund de tău. De menţionat că în profilul scurt apare un amprenta unui canal de şteamp (?), la 0,5 - 0,9 m adâncime, cu o deschidere de 1 m la gură şi fund albiat, canal ce coteşte brusc intrând în profil la m. 1. În continuarea m. 6,5 stratigrafia se prezintă în felul următor: 0 - 0,30 m nivel constând din pământ cenuşiu, măzăros, inconsitent, conţinând sporadice urme de material modern, 0,30 - 0,70 m strat brun maroniu compact, cu lentile de argilă roşu intens şi sporadic cu pietre de dimensiuni variate. Descoperiri arheologice: - de la m. 10,40 pe întreaga lungime a secţiunii a putut fi observat un pat de piatră, relativ compact, începând de la 0,15 m adâncime. După îndepărtarea cvasi-totală a stratului de pietre, s-a putut observa ductul unui zid. Acesta a fost surprins între m. 11,40 - 12,50 având orientarea aprox. E - V. Zidul continuă şi în secţiunea 01.10.02.e006. A fost notat Z 1. Tot în această secţiune a fost dezvelit şi zidul Z 2 aflat în unghi de 90 grade faţă de Z 1. El a fost surprins pe toată lungimea secţiunii, începând de la m. 12,80. - M 2 – mormânt de incineraţie, - M 3 – mormânt de incineraţie. În vecinătatea lui 01.10.02e.003 a fost practicată, paralel cu latura de SSE, cu un martor de 0,10 m, secţiunea 01.10.02e.006 01.10.02e.006 - dimensiuni: 20 x 2 m, orientare NNE-SSV. Stratigrafia: identică cu cea din şanţul învecinat. Descoperiri arheologice: -de la m. 8,90 la m. 17,60 a putut fi observată continuarea patului de piatră, relativ compact, la aceiaşi adâncime de 0,15 m ca în şanţul învecinat. După îndepărtarea patului de pietre a fost surprins un zid de piatră, sec, continuarea lui Z 1. Zidul are o grosime de cca. 60 cm. - M 3 - mormânt de incineraţie, - M 1 - mormânt de incineraţie, - M 4 - mormânt de incineraţie. Cercetarea arheologică a celor două secţiuni, 01.10.02e.003 şi 01.10.02e.006, a necesitat extinderea lor înspre latura scurtă, de SSV, cu încă 5 m, rezultând o suprafaţă de 25 x 4,10 m. Un prim rezultat al dezvoltării săpăturii a fost identificarea în continuare a ductului zidului Z 2, care continuă de la m. 12,80 la m 25, ieşind oblic în colţul de SSE al suprafeţei. Pe întreaga suprafaţă, spre exteriorul Z 2, a fost surprinsă o dărâmătură compactă, ce indică, prin volumul de piatră, o elevaţie semnificativă a zidului nostru. La m. 24 - 25 a fost dezvelit un altar votiv dedicat zeiţei Diana la adâncimea de 0,42 m, postamentul şi 0,49 coronamentul. Dimensiunile inscripţiei sunt: L = 33 cm; l = 23,5 cm; h = 86 cm. Textul inscripţiei este complet, fiind redactat pe şase rânduri. Coronamentul se păstrează în întregime pe partea stângă, terminat cu o volută, iar voluta din partea dreaptă este deteriorată. În partea superioară a altarului există un focus, care păstrează urme de arsură. Şanţurile au fost continuate pe latura scurtă de SSV cu încă 2 m rezultând o suprafaţă de 4,10 x 27 m. Intenţia noastră a fost de a identifica latura de S a incintei funerare, care din păcate pare a fi alunecată pe panta terasei. Descoperiri arheologice: pe întreaga extindere practicată a fost identificată o dărâmătură compactă, din rocă de acelaşi tip ca şi a zidului de incintă, de unde probabil şi provine. 01.10.02e.007.- secţiunea este paralelă cu latura de E a suprafeţei 003 - 006, începând de la m. 5, între acestea fiind cruţat un martor de 0,20 m; dimensiuni: 22 x 2 m, orientare NNE - SSV; Stratigrafia: identică cu cea din şanţul învecinat. Descoperiri arheologice: 1) zidul de piatră seacă surprins în suprafaţa 003 - 006 continuă în 007, între m 2 - 3, fiind orientat E - V. Pe latura nordică a zidului Z 1 a fost surprinsă dărâmătura acestuia. 2) M 5 mormânt de incineraţiei. 3) M 6- mormânt de incineraţie. 4) M 7- mormânt de incineraţie. 4) M 8- mormânt de incineraţie. 5) M 9 – mormânt de incineraţie. 011002e008 – secţiunea a fost trasată paralel cu 007, pe latura estică a acesteia, cruţându-se un martor 0,20 m, având aceleaşi dimensiuni (22 x 2 m). Descoperiri arheologice: - la m. 1 - 2 a fost identificat la -0,50 m continuarea zidului de incintă Z 1 ce traversează oblic secţiunea. - M 11 - mormânt de incineraţie. - M 10 - mormânt de incineraţie. - M7 – mormânt de incineraţie. 011002e009.– secţiunea a fost trasată paralel cu şanţul anterior cruţându-se un martor intermediar de 0,20 m. Capătul nordic a fost trasat începând de la m. 5 ai şanţului anterior, rezultând o secţiune de 17 x 2 m. Prelungirea spre NV a fost practic imposibilă din cauza gardului ce marchează limitele anexei gospodăreşti (şură) a familiei Kovacs. Aşadar urmărirea ductului zidului de incintă Z 1 nu a fost posibilă. Descoperiri arheologice: - între m. 3,60 - 4,43 la adâncimea de -0,20 m a fost descoperit un altar votiv întreg dedicat lui Aesculap. - M 12 – mormânt de incineraţie. - M 13 – mormânt de incineraţie. 011002e012. - În urma prospecţiunilor de rezistivitate electrică a solului efectuate am executat spre limita de S a proprietăţii o secţiune ce se află dispusă pe o mică terasă naturală: dimensiuni: 15 x 2 m, orientare: N - S. La m. 3,86 în profilul estic al secţiunii, a fost surprinsă, chiar la baza nivelului de pământ negru, aşezată pe nivelul de lut galben, o piesă reprezentând probabil coronamentul unei stele funerare. La m. 3,82 în imediata vecinătate a piesei anterioare, ieşind din acelaşi profil estic, a fost identificat postamentul piesei mai sus menţionate. La m. 4,90 pe acelaşi aliniament, am găsit baza în care era fixată inscripţia. Pe nivelul de lut galben, în secţiunea 011002e012, la m. 1 - 3, au fost identificate fragmente ceramice, rulate şi aflate în poziţie secundară. Practicat iniţial ca şi casetă la 0,10 m E de 012, pentru dezvelirea monumentului funerar descoperit , a fost deschisă spre E o nouă secţiune (011002e013), cu dimensiunile de 10 x 2 m, paralel cu 012 şi respectiv 014, (orientare N - S) fiind lăsat un martor de 0,10 m. În secţiune, la adâncimea de 0,35 m, am dezvelit un monument funerar compus din: bază cu perforaţie, postament cu nitul de fixare din fier şi doi lei funerari adosaţi, cu un pin dispus central. Partea cu inscripţie a monumentului, cât şi mormântul , nu au fost găsite. Dar a fost identificat un mormânt de incineraţie M 1 care nu are legătură cu monumentul funerar găsit. Stratigrafie: 0 - 0,20m nivel vegetal, -0,20 - 0,40 m pământ negru cu bolovani de mari dimensiuni, -0,40 - 1 m pământ cenuşiu, cu pietre, (groapă modernă), -1 - 1,20 m lut galben compact, steril din punct de vedere arheologic. Descoperiri arheologice: 1) monument funerar 2) M1 – conturat între m. 3 - 3,40 m ai secţiunii. 011002e014 - dimensiuni 20 x 2 m, orientare: N - S. Stratigrafie: 0 - 0,20 m nivel vegetal. -0,20 - 0,40 m pământ negru cu bolovani de mari dimensiuni, -0,40 - 1 m pământ cenuşiu, cu pietre, (groapă modernă), -1 - 1,20 m lut galben compact, steril din punct de vedere arheologic Descoperiri arheologice: - M 2?- un complex funerar cu caracter discutabil, descoperit între m. 17,60 - 18,60 ai secţiunii, la o adâncime de 0,80 m , conţinând cărbune şi fragmente ceramice. Laturile acestuia nu au putut fi conturate. 011002e015.- dimensiuni: 20 x 2 m, - orientare: N - S. Stratigrafie: 0 - 0,20 m humus vegetal, -0,20 - 0,60 m pământ brun negricios cu piatră sfărâmată, -0,60 - 0,80 m steril, lut galben albăstrui. Descoperiri arheologice: - între m. 1,4 - 5,3 a fost identificată o fântână modernă cu diametrul de aprox. 1,80 m dezvelită în proporţie de 60%. - la m. 12,30 a fost identificată un fragment din baza unei inscripţii (?). 011002e010.- dimensiuni: 10 x 1,5 m, orientare: E - V. Steril din punct de vedere arheologic. 011002e011.- dimensiuni: 10 x 1,5 m, orientare: E - V. Steril din punct de vedere arheologic. 011002e016.- dimensiuni: 10 x 1,5 m, orientare: E - V. Stratigrafie: -0 - 0,60 m nivel vegetal, -0,60 - 1 m nivel lutos, negru, compact ce conţine materiale arheologice, romane rulate, pe m. 1 - 2,3 ai secţiunii, 1 - 1,20 m nivel de lut galben compact, steril. 011002e017.- dimensiuni: 10 x 1 m, orientare: E - V. În secţiune a fost descoperit un zid modern cu o grosime de 0,80 m, ce traversează oblic secţiunea pe direcţia NNV-SSE, la m. 0,20 a fost descoperit un alt zid, paralel cu cel anterior făcând parte din aceiaşi bază de şură. Materiale arheologice: 1) daltă modernă, 2) săpăligă. 011002e018.- dimensiuni: 10 x 1 m, orientare: E - V. Steril din punct de vedere arheologic. 011002e019 - dimensiuni: 10 x 1 m. orientare: E - V. Steril din punct de vedere arheologic. Pe propietatea Kovacs în secţiunile 003, 006 - 009 s-a identificat o incintă funerară cercetată parţial. Au fost surprinse trei laturi ale incintei. În perimetrul interior s-au cercetat 13 morminte de incineraţie datând din epoca romană. Inventarul acestor morminte este modest, fiind format in genere din 1 - 2 opaiţe, 1 - 2 cupe, 1 - 2 ulcioare miniaturale, însoţite de cele mai multe ori de câte o monedă. Orientarea lor este în general E - V. Materialul arheologic descoperit indică o datare a acestor morminte în sec. II p. Chr. Cele două inscripţii par a fi în poziţie secundară. În secţiunile 0110002e012-013 au fost dezvelite trei elemente aparţinând unei stele funerare: 1. soclul, cu un orificiu pentru fixarea monumentului, 2. postamentul care făcea legătura între corpul propriu-zis al monumentului (elementul lipsă), 3. leii funerari, care reprezintă coronamentul monumentului. Postamentul prezintă o decoraţie constând din motive vegetale pe cele trei laturi care erau la vedere. Are forma unui trunchi de piramidă, cu latura mai mică în partea inferioară. În centru s-a păstrat o parte din ştiftul din fier, care slujea la fixarea coronamentului pe lespedea cu text şi de cele mai multe ori cu figuraţie. Acelaşi ştift se păstrează şi în mijlocul părţii superioare a monumentului, slujind la fixarea leilor. Coronamentul se constituie din doi lei adosaţi, tolăniţi, cu faţa îndreptată înspre privitor, iar corpul surprins din profil, având sub labele anterioare câte un cap de animal. Pe crupa leilor este fixat un con de pin, simbol funerar binecunoscut în arta plastică romană. Stilistic vorbind, monumentul este realizat cu grijă. Cea mai bună analogie o constituie stela funerară descoperită la Roşia Montană, Tăul Secuilor1. Este de menţionat faptul că nu s-a putut stabili legătura dintre monument şi mormântul de care aparţinea, în schimb, la o distanţă de aproximativ 1,5 m S de locul în care au apărut elementele stelei funerare s-a cercetat un mormânt cu un inventar foarte sărăcăcios.

Sursa:
Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO