Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Roşia Montană | Judeţ: Alba | Punct: Balmoşeşti - Gura Minei | Anul: 2003

Anul   2003
Epoca
Neprecizată
Perioade
Epocă neprecizată
Categorie
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Roşia Montană
Comuna   Roşia Montană
Punct
Balmoşeşti - Gura Minei
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Cleşiu Sorin Muzeul Naţional de Istorie a României
Damian Paul responsabil Muzeul Naţional de Istorie a României
Dumitraşcu Emil Muzeul Naţional de Istorie a României
Simion Mihaela responsabil sector Muzeul Naţional de Istorie a României
Cod RAN    6770.09
Raport Programul Naţional de Cercetare Arheologică "Alburnus Maior"
Sectorul Balmoşeşti - Gura Minei reprezintă o zonă amplasată la cca. 3 km de Gura Roşiei şi la 4 km de punctul Piaţă. Faţă de şoseaua principală care leagă cele două locaţii, sectorul se află poziţionat pe limita de N. Din punctul de vedere al morfologiei terenului supus investigaţiei, acesta se prezintă ca versantul de N al văii principale a pârâului Roşiei şi reprezintă punctul extrem de închidere al văii, formând, cu pandantul sudic, chei destul de înguste. Cursul de apă determină, în partea inferioară a zonei, o fâşie plană cu o lăţime variabilă al cărui maxim nu depăşeşte cca. 20 m. Aceasta este utilizată pentru amplasamentul şoselei, a liniei ferate industriale care deservea activitatea minieră precum şi a câtorva gospodării actuale.
Versantul de N, către care s-a concentrat interesul cercetării noastre, are o configuraţie foarte abruptă, fiind străbătut, de obicei pe direcţia NV - SE, de făgaşele torentelor care ferestruiesc văi destul de adânci. Singurele sincope ale văii sunt reprezentate de platourile, probabil datorate unei intervenţii antropice, care au ca funcţionalitate amplasamentul pe suprafaţă plană, a stogurilor de fân. De asemenea, cele câteva gospodării amplasate în această zonă sunt poziţionate în locuri destul de inaccesibile şi suprapun exact amenajarea de teren care a asigurat planeitatea construcţiei. De asemenea, trebuie remarcat faptul că zona investigată este străbătută de amplasamentul conductei pentru racordarea gospodăriilor din zonă la reţeaua de canalizare şi apă potabilă. Săpăturile ocazionate de aceste amenajări, uneori încă vizibile, nu au pus în evidenţă nici un fel de material arheologic, inclusiv antrenat, cu excepţia unor sporadice fragmente ceramice, de factură recentă, similare celor evidenţiate de cercetarea proprie.

Investigaţiile arheologice întreprinse pe proprietăţile particulare Toderaş Sabina şi Bar Blăjan Doru nu au identificat puncte de interes arheologic.
Rezumat
English Abstract The Balmoşeşti - Gura Minei sector represents an area located about 3 km from Gura Roşiei and 4 km from the location Piaţă. The archaeological excavations conducted on the Toderaş Sabina and Bar Blăjan Doru private properties failed to identify any sites of archaeological relevance.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu