Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Bărbuleţu | Judeţ: Dâmboviţa | Punct: Biserica "Adormirea Maicii Domnului" | Anul: 1995

Anul   1995
Epoca
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Categorie
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Biserică
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Dâmboviţa
Localitate   Bărbuleţu
Comuna   Bărbuleţu
Punct
Biserica "Adormirea Maicii Domnului"
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Diaconescu Petru responsabil Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Târgovişte
Cod RAN    66250.03
Raport


La cererea beneficiarului şi a proiectantului, s-a executat un sondaj la biserica, monument istoric, din satul Bărbuleţ.


Biserica a fost grav afectată de ultimele 3 cutremure, existând fisuri în structura altarului, turlei şi la cornişă, cât şi desprinderi ale frescei (atât la interior, cât şi pe faţada de vest).


Biserica a fost ctitorită de Radu Creţulescu vel-logofăt, între 1662 - 1663, fiind reparată şi zugrăvită în 1819 (după cum se menţionează în pisania mai nouă). Biserica este de tip navă, cu turlă-clopotniţă pe pronaos şi turn al scării pe latura de N.


Separaţia naos-pronaos este realizată prin stâlpi octogonali de cărămidă, pe care se sprijină arcade. Altarul este poligonal la exterior, semicircular la interior, acoperit cu o semicalotă şi luminat de o fereastră în ax. Naosul este pătrat, acoperit cu o calotă pe pandantivi şi arce laterale pe masivi de zidărie, luminat de câte 2 ferestre pe S şi N. Pronaosul este pătrat, acoperit cu o calotă pe pandantivi şi arce laterale pe masivi de zidărie. Luminat de o fereastră pe nord şi două ferestre pe sud. În colţul de N-V se află uşa, ce duce la scara de acces a turlei-clopotniţă. Este un monument modest ca dimensiuni şi realizare, prezentând asemănări de structură cu biserica din Săcuieni, cu care este aproape contemporană. Datorită posibilităţilor financiare reduse, a fost executată o singură secţiune transversală pe naos, continuată în exterior pe latura de N (9,5 x 1,20 m). Situaţia stratigrafică se prezintă în felul următor: fundaţia, din bolovani de râu cu cărămidă spartă se adânceşte cu 1,24 m faţă de nivelul iniţial într-un strat de marnă suprapus de un altul argilos roşcat. Nu s-a surprins un nivel anterior de construcţie. Patul de nisip, depus direct peste humusul medieval, constituie suportul pardoselii originale. Aceasta este alcătuită din lespezi de piatră tăiate neregulat (groase de 0,04 - 0,06 m), legate cu lut. Peste pardoseala originală apare un nou strat de nisip peste care a fost aşezată pardoseala existentă, ce datează din 1855, de formă pătrată cu dimensiunile de 0,60 x 0,60 m.


De menţionat, existenţa în centrul naosului a unei lespezi de formă ovală (vezi planul) ce marchează simbolic "mormântul domnului Iisus Cristos" şi care este contemporană cu pardoseala iniţială.


În exterior, faţă de situaţia consemnată mai sus, au fost identificate două morminte, dintre care, M2 anterior anului 1855 şi celălalt, M1, posterior acestei date.


Pentru datare, menţionăm o monedă turcească din argint, datată 1691, culeasă de pe pardoseala iniţială. Nu a fost identificat un nivel de locuire anterior construcţiei bisericii. După informaţiile deţinute, satul vechi exista la mijlocul sec. al XVII-lea plasându-se spre N de Curtea Creţuleştilor. În altar, s-a descoperit fresca originală cu chipul ctitorului, Radu Creţulescu.

Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu