.
Tauţ | Judeţ: Arad | Punct: La Cetate (Cetatea Turcească) | Anul: 2003
Anul:
2003
Epoca:
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade:
Epoca modernă;
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Biserică;
Necropolă
Județ:
Arad
Localitate:
Tauţ
Comuna:
Tauţ
Punct:
La Cetate (Cetatea Turcească)
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Hügel Peter Complexul Muzeal Arad
Mărginean Florin Complexul Muzeal Arad
Mîzgan Vasile
Pascu Hurezan George Complexul Muzeal Arad
Rusu Adrian Andrei Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:

Situl arheologic, amplasat pe o terminaţie de deal, situată la cca. 1 km V de pârâul Cigher, la limita de SV a comunei Tauţ, deşi consemnat în bibliografia istorică încă din sec. al XIX-lea, a fost investigat sistematic abia din anul 2000 (ridicare topografică), săpăturile arheologice începând din 2001.
În campania 2003 (3 – 23 iulie), au fost excavate 12 secţiuni, vizate fiind laturile de N, E şi V ale an...samblului arhitectonic situat în nord-estul platoului fortificat.
În urma acestor săpături, s-a constatat existenţa unui cimitir medieval timpuriu (sec. XI – XII), peste care s-au construit, în etape diferite, două biserici. Prima biserică, sesizată arheologic, a fost construită în stil romanic (sală, cu altar semicircular). Într-o etapă ulterioară, probabil datorită creşterii numărului enoriaşilor, biserica romanică a fost semnificativ mărită şi transformată într-un monument de stil gotic, cu altar pentagonal sprijinit de contraforturi şi un turn clopotniţă, adosat pe latura de V.
În interiorul bisericii gotice a fost construită o reţea de cavouri (2 x 0,80 m, adâncime: 1,50 m) acoperite cu lespezi întregi de piatră. Au fost identificate opt astfel de cavouri, unele au fost deranjate de căutătorii de comori, iar altora le lipseşte lespedea, doar cinci fiind intacte. Două dintre cavouri au fost deschise, unul adăpostind 15 schelete, celălalt 32. Scheletele, majoritatea maturi, prezintă urme de ardere, probabil dovada unei morţi violente într-un incendiu. Singura piesă de inventar, găsită în urma deschiderii celor două cavouri, a fost un inel de bronz, parţial topit. Interiorul bisericii a fost pavat cu cărămidă.

Platoul superior, cuprinzând aria bisericii şi o suprafaţă situată la S de aceasta, este înconjurat de un zid gros de 0,70 m.

Cândva, în sec. al XVI-lea, biserica gotică a fost distrusă. Stratigrafic, s-a constatat că, peste un strat de cca. 0,20 m de depunere, au fost construite case. Acestea erau din lemn, lipite cu chirpic, găsit în cantităţi mari pe toată suprafaţa sitului. Datarea aşezarii în sec. al XVI-lea este asigurată de monetele descoperite în straturile corespunzătoare locuinţelor.

Inventarul arheologic constă din: cercei de tâmplă din bronz şi o mărgea de sticlă, aparţinătoare primului cimitir, fragmente de tencuială şi frescă, ogive, ancadramente, menouri, pietre profilate găsite, care au făcut parte din arhitectura bisericilor. La acestea se adaugă: piese de fier (accesorii de construcţie, arme, unelte), de argint şi bronz (aplice, podoabe, accesorii vestimentare), os şi corn (accesorii vestimentare, podoabe etc.), sticlă, textile, ceramică (de construcţie, iluminat, veselă, cahle, etc.).

Obiectivele campaniei următoare sunt: extinderea în suprafaţă a săpăturii pentru stabilirea planimetriei exacte a bisericii (sacristie, traiectoria închiderilor pe laturile de sud şi nord) şi sondarea elementelor de fortificaţie pe latura de N.

Deocamdată, situl, aflat pe un teren proprietate privată, va fi exploatat turistic şi educaţional doar în perioada desfăşurării campaniei arheologice, conservarea realizându-se prin acoperirea sectoarelor excavate cu pământ.

Sursa:
Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO