.
Târgu Trotuş | Judeţ: Bacău | Punct: Ţarna Nouă | Anul: 2003
Anul:
2003
Epoca:
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Bacău
Localitate:
Târgu Trotuş
Comuna:
Târgu Trotuş
Punct:
Ţarna Nouă
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Artimon Alexandru Complexul Muzeal "Iulian Antonescu", Bacău
Stratulat Lăcrămioara Complexul Muzeal "Iulian Antonescu", Bacău
Cod RAN:
Raport:

În anul 2003 am continuat cercetările arheologice în aşezarea medievală urbană, situată pe teritoriul comunei Tg. Trotuş (jud. Bacău), în zona "Ţarna Nouă", din partea de N a actualei localităţi.
Cercetările arheologice au fost întreprinse de CMIA Bacău, cu sprijinul financiar al MCC, în perioada 22 septembrie-22 octombrie 2003.
Menţionăm faptul că aceste cercetări arheologice au fost începute în 1976... şi au căpătat caracterul unor săpături sistematice, fiind investigată aşezarea de caracter urban, a vechiului oraş Trotuş (sec. XIV - XVII). Cercetările arheologice au avut un caracter de continuitate, în funcţie de fondurile alocate, şi au urmărit investigarea, pe cât a fost posibil, a perimetrului vetrei vechi a aşezării urbane.
În anul 2003 ne-am propus să investigăm zona de S a oraşului, pentru clarificarea perimetrului aşezării urbane şi descoperirii unor noi obiective din cadrul istoriei oraşului.
Menţionăm faptul că în această zonă, între anii 1981-1983, au fost întreprinse cercetări de mare amploare care s-au finalizat cu descoperirea unei vechi biserici româneşti, din sec. al XIV-lea, de rit ortodox şi a unui cimitir din sec. XV - XVII. De asemenea, în cadrul unor cercetări întreprinse în această zonă, în anii anteriori, s-au descoperit locuinţe, cuptoare de uz casnic, gropi menajere, ateliere meşteşugăreşti deosebit de importante pentru istoria oraşului
Cercetarea noastră avea menirea de a urmări, pe cât este posibil, întinderea aşezării urbane în zona de S a vechiului oraş şi implicaţiile istorice asupra unor monumente de rit cultual pentru istoria veche a aşezării urbane.

În acest scop, am trasat o secţiune în lungime de 59 m şi lăţime de 1,50 m, numerotată convenţional faţă de secţiunile anterioare, cu numărul 42 şi orientată obişnuit nord-sud. Obiectivul urmărit prin trasarea acestei secţiuni era acela al verificării întinderii oraşului medieval Trotuş în această zonă de S, surprinderii în perimetrul respectiv, dacă este cazul, a unor noi obiective din cadrul oraşului (locuinţe, ateliere meşteşugăreşti, cuptoare, gropi menajere etc.). De asemenea, am urmărit modul de plasare a acestor obiective din istoria oraşului, faţă de un vechi monument istoric, aflat în imediata apropiere şi anume biserica cu hramul "Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril", ridicată în sec. al XVII-lea şi consolidată în veacul al XVIII-lea.

Cu prilejul investigaţiilor întreprinse la această secţiune s-a observat că cel mai vechi nivel de locuire ce aparţine oraşului este din a doua jumătate a secolului al XIV-lea. De asemenea, s-au depistat şi urme de locuire din sec. XV - XVII.

În suprafaţa cercetată, am dezvelit o locuinţă din secolele XV - XVI, de formă rectangulară cu dimensiunile de 4,50 x 2,50 m. Din observaţiile efectuate a reieşit că această locuinţă era ridicată în tehnica paiantei, de plan, cum am spus, rectangular, avea o adâncime până la nivelul podelei de 1,30 m. În urma studierii materialului arheologic, destul de sărac, format din ceramică de uz casnic, câteva obiecte de fier, oase, a reieşit că a fost ridicată la sfârşitul secolului al XV-lea şi a durat până la mijlocul secolului al XVII-lea. În locuinţă s-au găsit fragmente ceramice, câteva obiecte de fier (cuie, piroane, cuţite) şi multe oase de animale.

În zona supusă cercetării, în cadrul secţiunii 42, între m. 55-58, a fost descoperită o anexă cu dimensiunile de 3 x 1,50 m folosită de orăşeni în interes gospodăresc şi datată în secolul al XVII-lea, pe baza materialului arheologic recuperat (fragmente ceramice).

Cercetările arheologice efectuate la Tg. Trotuş, în zona de S a vechiului oraş, au demonstrat că aici avem de a face cu o locuire sporadică, din marginea de S a oraşului.

În orice caz, s-a dovedit încă o dată că centrul oraşului se afla în partea de N a actualei localităţi Tg. Trotuş, la locul Ţarna Nouă, unde au fost surprinse locuinţe masive, cu dimensiuni mari, cu beciuri din piatră dar şi multe ateliere meşteşugăreşti, cuptoare de ars ceramică şi de uz casnic, gropi menajere etc. Cercetările arheologice viitoare vor trebui să clarifice şi perimetrul aşezării în zona de E şi V. [Alexandru Artimon]

Note Bibliografice:

1. Vezi lucrarea lui Alexandru Artimon, Oraşul medieval Trotuş în secolele XIV-XVII. Geneză şi evoluţie, Bacău, 2003, p. 87-188.

Sursa:
Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO