.
Veţel | Judeţ: Hunedoara | Punct: Vicus militar, SE Amfiteatru, Sector Sud | Anul: 2003
Anul:
2003
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare rurală
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Veţel
Comuna:
Veţel
Punct:
Vicus militar, SE Amfiteatru, Sector Sud
Toponim:
Micia
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Petculescu Liviu responsabil Muzeul Naţional de Istorie a României
Simion Mihaela Muzeul Naţional de Istorie a României
Cod RAN:
Raport:

Sector MNIR
Cercetarea arheologică efectuată de colectivul MNIR în anul 2003, s-a concentrat în cele două suprafeţe deschise în campania din anul 2002 (Sp 5 şi Sp 6)1. Obiectivul cercetării l-a constituit continuarea investigării complexelor identificate şi cercetate parţial în campania anterioară, respectiv a zonei cu perturbări stratigrafice majore localizată în Sp 6 şi a zonei exterioare locuinţei cu po...dele de cocciopesto (L 2/2000 – S1, Sp 5), cercetate în anii trecuţi2. De asemenea, în vederea pregătirii campaniei din 2004 a fost trasată o nouă suprafaţă, Sp 7, cu aceleaşi dimensiuni ca suprafeţelor precedente(10 x 6 m). Aceasta este la S de Sp 6, faţă de care s-a păstrat un martor cu lăţimea de 1 m.
Principalele rezultate ale cercetării din campania 2002 constau în identificarea unor noi elemente de tramă stradală secundară, precum şi decopertarea parţială a unui complex de locuire în conexiune cu activitatea de prelucrare a bronzului. Menţionăm că toate aceste elemente care ţin de sistemul de habitat din vicus-ul militar sunt grav perturbate de o serie de intervenţii post romane.
Cpl 1/2003 (Strada A), localizat în Sp 6, carourile 1 a-1 c, constă într-o amenajare din pietriş mărunt (prundiş), aşezat pe un pat de nisip în amestec cu praf de rocă demineralizată. Are o orientare aproximativ V - E3, o lăţime de1,30 m (se continuă în profilul de N) şi a fost surprins pe o lungime de cca. 3,30 m. Nivelul de utilizare a complexului este la –1,23 m faţă de actualul nivel de călcare. În carourile 1 a şi parţial 1 b complexul a fost dezafectat de o intervenţie ulterioară (groapă) denumită convenţional G6. Pe latura de S este vizibilă rigola străzii, cu o lăţime de cca. 0,30 m şi o adâncime de cca. 0,30-0,35 m de la nivelul de utilizare al complexului. Materialul arheologic din umplutura rigolei şi de pe traseul Cpl 1 constă în fragmente ceramice de factură romană, fragmente metalice şi material tegular deteriorat. În carourile 1 a – 2 a, 1 b - 2 b se constată prezenţa a două blocuri rectangulare de piatră, prăbuşite în rigolă pe direcţia N - S. Blocurile, de formă paralelipipedică sunt fasonate cu grija şi au dimensiuni similare (0,70 x 0,30 x 0,30 m). Ele par să marcheze intrarea într-o locuinţă (L 2/2003).

L 2/2003 Structură de locuire din care au fost evidenţiate, în stadiul actual al cercetării două încăperi distincte (Cam 1 şi Cam 2).

Cam 1 este amplasată în Sp 6, carourile 2 a (parţial), 3 a, 4 a (parţial), b 2 - 4 (parţial). Are o formă rectangulară (4,30 x 3,40 m), cu latura lungă orientată N - S. Limitele locuinţei sunt constituite din şanţurile de implantare ale pereţilor de lut. Şanţurile au o lăţime de cca. 0,20 m. Pe latura de S, în interiorul şanţului, sunt vizibile cinci gropi de par, cu diametrul constant de cca. 0,20 m. Distanţa între gropile de par este de asemenea constantă (cca. 0,30 m), una dintre ele fiind poziţionată chiar în colţul de SV al Cam 1. În interiorul încăperii, după degajarea succesivă a pereţilor de lut prăbuşiţi, se conturează, la cota de –1,50 m, resturile unei podele de bârne incendiate, cu fibra vegetală orientată NE - SV.

Cam 2, amplasată în Sp 6, carourile 3 – 4 b (parţial), 3 – 4 c, este de asemenea o încăpere rectangulară (3,10 x 2,60 m) cu latura lungă paralelă Cam 1. Şi aici sunt vizibile negativele de la şanţurile de implantare a pereţilor de lut, cu o grosime de cca. 0,10 m. În colţul de SV începe să se contureze o amenajare circulară cu un diametru de cca. 1,00 m, care constă în o zonă de arsură intensă (de culoare roşie) mărginită de o lutuială foarte compactă

V 2 (probabil o vatră menajeră). Pentru atribuirea acestei funcţionalităţi pledează şi majoritatea materialului arheologic care constituie inventarul Cam 2 şi anume fragmente ceramice de vase de bucătărie cu urme de arsură secundară pe pereţii exteriori. Presupunem o legătură (comunicare) între cele două încăperi cercetate parţial din L 2/2003 în caroul 3 b, unde se constată o perturbare in traseele şanţurilor de implantare a pereţilor pentru ambele încăperi (latura de V a Cam 1, respectiv de E a Cam 2). Trebuie făcută menţiunea că în extremitatea de V, limita Cam 2 este parţial perturbată de o intervenţie post romană, probabil un bordei denumit convenţional B 1/20024. În exteriorul L 2/2002, în conexiune stratigrafică cu aceasta au fost cercetate două complexe: a structură de combustie (V 3) şi un canal (C 1).

V 3 este poziţionată în Sp 6, carourile 4 – 5 b, 4 – 5 c. Are un diametru relativ de cca. 1,50 m şi constă într-o zonă de arsură cu multă cenuşă de lemn şi cărbune mărginită de pereţi de lut cu o grosime de cca. 0,10 m

V 2 La cca. 0,70 m spre V structura de combustie pare să beneficieze de o amenajare de protecţie realizată cu ajutorul unor pari de lemn. Gropile de par corespunzătoare acestei amenajări au un diametru de cca. 0,08-0,10 m şi sunt distribuite liniar pe o lungime de cca. 1,50 m (trei gropi de par cu o distanţă de cca. 0,50 m între ele). Din zona imediat învecinată au fost recoltate o serie de fragmente de sârme şi tăbliţe din bronz (fragmente de lorica squamata), precum şi o serie de concreţiuni de zgură de metal şi de sticlă.

C 1 (canal) este localizat în Sp 6, carourile 5 a-5 c, are o orientare V - E, fiind surprins pe toată lăţimea Sp 6. Lăţimea medie a C 1 este de cca. 1,30 m. În caroul a 5 limitele sale sunt mărginite de o amenajare din piatră aşezată pe muchie. Restul traseului C 1 este vizibil sub forma amprentelor de lemn putrezit care probabil îl mărgineau. De remarcat, din umplutura degajată a C1, în zona bordurii de piatră, prezenţa unui fragment de ţiglă cu ştampila legiunii a XIII Gemina (carou 5 a, -0,62 m). Toate aceste complexe, împreună cu Cpl 1 (Strada A) formează o structură unitară de locuire în cadrul mai larg al planimetriei Miciei antice. Unul dintre obiectivele campaniei din anul 2004 va fi investigarea integrală a acestor complexe, în condiţiile în care stratul de cultură roman a fost puternic afectat de intervenţiile ulterioare.

În ceea ce priveşte situaţia constatată în Sp 5, demontarea nivelului de funcţionare a L 2/2000 nu a adus noi clarificări privind ocuparea spaţiului în acest perimetru.

English Abstract:

Systematic excavation of the military vicus at Micia started in 2000 and is now continuing in two sectors, one under the National History Museum of Romania, Bucharest, and the other under the Museum of Dacian and Roman Civilization, Deva, both under the general direction of Dr. L. Petculescu. This report presents the results from the Deva sector only. Limited resources determined the excavation strategy, which was based on one long trench and two small sondages (4 X 4 m). The stone phase had been badly affected by modern activity, either by agriculture or earlier unpublished excavations.
Timber phase 3
Traces of two adjacent buildings of post-pit construction were identified, separated by a 2.75 m wide alley running approximately north-south. A shallow drainage or eaves drip trench ran down the centre of the alley, though this was partially removed by the subsequent stone wall. To the west four, or probably five, post-pits defined the side of a building at least 15 m long with a clay floor fronting onto an east-west road at its north ends. Most of the post-pits were stone-packed and contained large post-impressions, up to 0.3 m in diameter, suggesting a building potentially two storeyed in height. The north part of the building had been destroyed by fire and subsequently demolished. The inclusion of a layer of roof tiles in the demolition material indicates the architectural pretensions of the construction.
Timber phase 2
Both buildings of phase 3 were preceded by structures of similar layout in almost exactly the same position, but utilizing construction trenches rather than post-pits. Timber phase 1
Under the floor of the second timber phase were the remains of an earlier timber building with a clay floor.

Sursa:
Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO