.
Vărădia | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Dealul Chilii | Anul: 1994
Anul:
1994
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Castru
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Vărădia
Comuna:
Vărădia
Punct:
Dealul Chilii
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bozu Ovidiu Muzeul Banatului Montan, Reşiţa
Iaroslavschi Eugen responsabil Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:

Cercetările s-au desfăşurat pe platoul "Chilii", aflat în partea nord-estică a satului, pe malul stîng al râului Caraş. Deşi în ultimii ani s-au urmărit în special vestigiile castrului roman din partea centrală a platoului, în timpul săpăturilor apar frecvent materiale preistorice, cele mai numeroase aparţinând epocii hallstattiene. Sumele afectate cercetării nefiind prea mari, amploarea săpăturilor a fost la... fel, scopul urmărit fiind identificarea eventualelor turnuri de colţ de pe latura sudică, precum şi poarta de pe aceeaşi latură. Au fost deschise secţiunile S XIV - S XVII, în lungime totală de 74 m şi late de 2 m. Din păcate rezultatele investigaţiilor au fost sub aşteptări, zona dovedindu-se răscolită anterior de diversele amenajări agricole. Rămâne ca o sarcină de viitor verificarea unui alt colţ al castrului. Materialele descoperite sunt bogate şi ele constau din ceramică hallstattiană şi piese mărunte din bronz, aparţinând aceleiaşi epoci, precum şi un foarte bogat inventar aparţinând epocii romane (ceramică, materiale de construcţie, vârfuri de suliţe şi de lance, săgeţi din fier, piese mărunte din bronz aparţinând militarilor romani etc.). Dată fiind importanţa acestei foarte vechi fortificaţii romane, remarcabilă şi prin dimensiunile sale, se impune continuarea cercetărilor.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO