.
Tuluceşti | Judeţ: Galaţi | Punct: Valul antic Traian | Anul: 1995
Anul:
1995
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Fortificaţii
Localizare pe hartă:
Județ:
Galaţi
Localitate:
Tuluceşti
Comuna:
Tuluceşti
Punct:
Valul antic Traian
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Brudiu Mihalache responsabil Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi
Cod RAN:
Raport:


Au fost efectuate cercetări în zona valului antic Tulceşti - Traian. Cercetarea s-a desfăşurat în cadrul practicii cu studenţii secţiei de Istorie - filosofie de la Universitatea din Galaţi, pe teritoriul localităţii Cişmele, com. Smârdan, jud. Galaţi.


Secţiunea a fost trasată într-o zonă unde există o abundentă zonă acviferă care, din antichitate până în prezent, a modificat morfologia terenu...lui, în sensul că a produs întreruperea fortificaţiei antice prin evoluţia în direcţia nord a unei puternice ravene. Printr-o cercetare arheologică prealabilă, s-a observat existenţa unor mărturii de vieţuire umană (locuinţe), care, sperăm, ar putea ajuta la datarea acestei fortificaţii. Secţiunea a avut o lungime de 34 x 2 m. S-a adâncit până la 1,40 m. S-a atins în zona valului şi a bermei orizontul de călcare antic. S-a constat că şanţul şi valul traversau o pantă a capătului unui interfluviu, astfel încât între val şi pantă a avut loc un proces de colmatare care a ridicat cota terenului cu mult faţă de orizontul de călcare antic. Pe această colmatare, într-o perioadă recentă s-a instalat vatra unei aşezări, care a produs o serie de deranjamente în structura valului antic, unde a fost descoperită o locuinţă atelier. După unele complexe arheologice demidate din această zonă s-a putut constata că a existat o aşezare aparţinând culturii Folteşti, realitate surprinsă şi în secţiune, prin fragmentele ceramice şi de silex. O locuire ulterioară în această zonă a mai fost în secolele XVIII - XIX, de la care provin o locuinţă şi trei gropi menajere situate pe val. Urmează să urmărim situaţia în zona şanţului de apărare. Menţionăm că valul a suportat o acţiune puternică de demidare şi deflare în acest sector.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO