Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Zau de Câmpie | Judeţ: Mureş | Punct: La Grădiniţă | Anul: 1995

Anul   1995
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca bronzului;
Hallstatt
Perioade
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Mureş
Localitate   Zau de Câmpie
Comuna   Zau de Câmpie
Punct
La Grădiniţă
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Lazăr Valeriu responsabil Institutul de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai", Târgu-Mureș
Cod RAN    120389.03
Raport Au continuat săpăturile în aşezarea Turdaş din punctul "La Grădiniţă" de la Zau de Câmpie. Reluarea săpăturilor (investigaţii mai vechi 1977, 1980, 1982) s-a impus prin importanţa aşezării în sprijinirea înţelegerii mai depline a fazei târzii a culturii Turdaş.


S-au deschis 3 secţiuni noi: S I de 10 x 1,5 m (ulterior prelungită cu 2 m) cu orientare E-V, la circa 1,5 m de S I/1982, paralelă cu aceasta; S II de aceeaşi dimensiune, perpendiculară faţă de S I, în marginea grădiniţei, paralelă cu strada din dosul clădirii; S III în grădina din faţa clădirii, la 7,80 m faţă de aceasta, de aceeaşi orientare şi dimensiune ca şi S I.


Toate secţiunile deschise şi săpate au confirmat stratigrafia şi depunerile sesizate de săpăturile anterioare (1982), aducând însă şi precizări de detaliu sau nuanţări noi. Peste stratul steril, constituit din pietriş şi nisip galben, în două secţiuni (I, III), în nivelul cel mai vechi de depunere, cu pământ de culoare neagră, nivel a cărui grosime variază între 2,75 - 4,65 m, săpăturile au secţionat câte o locuinţă. Pe platforma locuinţelor a fost descoperit un bogat şi variat inventar, în care preponderenţa o are ceramica, aparţinând a două specii distincte, sub aspectul compoziţiei pastei şi a tehnicii de prelucrare: fină şi grosieră, decorată, în proporţie aproape egală prin incizie şi pictură. Fragmentele ceramice se înscriu în forme ca: străchini, castroane, cupe cu picior, vase de provizii etc. Alături de ceramică au fost descoperite şi obiecte din silex, os, lut ars, piatră. Din silex-aşchii, lame, gratoare; din piatră-frecători, dălţi, topoare, râşniţe, sule, străpungătoare etc. Sub nivelul unei locuinţe (S I) a fost decopertată o groapă de provizii, care avea inventar similar celor din locuinţe.


Ceramica din secţiunile săpate (încă în studiu) încadrează aşezarea în faza târzie a culturii Turdaş (grupa Iclod, faza II), peste aşezare adâugându-se alte nivele de locuire (epoca bronzului, Hallstatt) ale căror urme au fost scoase la lumină (fragmente ceramice) prin săpăturile efectuate.

Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu