.
Borşeni | Comuna: Războieni | Judeţ: Neamţ | Punct: Bulgărie | Anul: 1995
Anul:
1995
Epoca:
Epoca migraţiilor (sec. III - VI);Epoca migraţiilor (sec. VII - XI)
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Localizare pe hartă:
Județ:
Neamţ
Localitate:
Borşeni
Comuna:
Războieni
Punct:
Bulgărie
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Ciubotaru Elena Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
Dumitroaia Gheorghe Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
Mitrea Ioan Liceul "George Bacovia", Bacău
Cod RAN:
Raport:


Au fost săpate trei secţiuni S III, S IV, S V, în lungime de câte 100 m fiecare şi respectiv late de 1,50 m. În suprafaţa cercetată au fost dezvelite noi complexe de locuire aparţinând aşezării carpice din sec. II-III şi respectiv din sec. VI-VIII.


Locuinţa nr.5 este de suprafaţă, de formă rectangulară, având aproximativ pe mijlocul podelei o vatră din lut, uşor supraînălţată. În suprafaţa loc...uinţei s-a găsit o mare cantitate de ceramică lucrată cu mâna şi la roată, de factură carpică (fig. 1/1-3) precum şi alte obiecte de inventar. Locuinţa nr.7, de tipul celor cu podeaua adâncită faţă de nivelul de construcţie, avea două instalaţii pentru foc, un cuptor din bolovani în colţul de nord şi un cuptor din lut cotlonit în peretele din colţul de est. Inventarul format, în primul rând din ceramică lucrată cu mâna (fig. 1/4), prin caracteristicile sale permite atribuirea acestei locuinţe aşezării din sec. VI-VII. Locuinţa nr.8 este un bordei, având două instalaţii pentru foc, un cuptor mare din bolovani în colţul de N-E şi un mic cuptor din lut cotlonit în peretele bordeiului, aproape de colţul de S-V.


Inventarul acestei locuinţe este format din ceramică lucrată cu mâna, respectiv din vase borcan şi tipsii (fig. 1/7). Tot cu mâna a fost lucrat şi un pahar (creuzet?; fig. 1/6). Ceramica lucrată la roată este reprezentată prin fragmente din vase borcan, ornamentate (fig. 1/5).


Analiza inventarului din L.8 permite atribuirea acestei locuinţe aşezării din secolele VI - VII.


Tot aşezării din secolele VI - VII îi aparţine şi bordeiul L.9 descoperit parţial în această campanie.


Locuinţa nr.6 este de tipul celor de suprafaţă, având o vatră simplă din pământ şi bolovani. În suprafaţa locuinţei s-au găsit fragmente de vase borcan, ornamentate cu striuri vălurite şi uneori cu alveole pe buză, (fig.1/9, 10), caracteristici care permit încadrarea acestei locuinţe în secolele VII - VIII.


Din cele 9 locuinţe descoperite până acum la Borşeti, două (L.3 şi L.5) aparţin aşezării din secolele II - III, cinci locuinţe (L.1, L.2, L.7, L.8 şi L.9) aparţin secolelor VI - VII, iar două (L.4 şi L.6) secolelor VII - VIII/IX.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO