.
Cenad | Judeţ: Timiş | Punct: Cetatea medievală | Anul: 1994
Anul:
1994
Epoca:
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Categorie:
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Necropolă
Județ:
Timiş
Localitate:
Cenad
Comuna:
Cenad
Punct:
Cetatea medievală
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Iambor Petre responsabil Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Matei Ștefan Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:

În centrul com. Cenad, în vecinătatea bisericii romano-catolice, în S XI, de 13 x 2 m, orientată E-V, paralelă cu S X/1987 şi la foarte mică distanţă de aceasta, au fost descoperite temeliile a ceea ce pare să fie o rotondă. În capătul de est al secţiunii, între m. 10,70 - 12,50, temelia din piatră legată cu mortar de forma unei abside circulare, are în capătul de sud-vest un stâlp construit pe o bază de piat...ră, din cărămizi romane (păstrate 7 rânduri pe o înălţime de 25 cm) legate cu mortar de bună calitate. În S X/1987 a fost dezvelită faţa nordică a temeliei acestui stâlp, precum şi a unei alte abside circulare, ceea ce ne întăreşte părerea că avem de a face cu fundaţia unei rotunde cu plan hexalobat. În partea de vest a S XI, între m 0,30 - 3 s-a găsit o temelie de piatră uşor arcuită spre sud, care poate fi a absidiolei de la intrarea în edificiu. Stratigrafia ne oferă prea puţine elemente pentru dotarea acestui complex. Sub nivelările moderne şi medievale târzii, între 1,60 - 2,00 m. adâncime, s-a remarcat un strat de pământ cu multă ceramică din sec. XII-XIII, în care abundă cazanele de lut. Acest strat se suprapune peste un nivel de dărâmătură (gros de 0,15 - 0,25 m) şi peste humusul antic (între 2,00 - 2,75 m adâncime) în care s-a găsit ceramică romană, precum şi ceramică din sec. X-XI. În acest strat au fost descoperite temeliile rotondei. Într-o a doua secţiune, S XII, de 10 x 2 m, orientată N-V şi paralelă cu S I/1974, s-a descoperit sub nivelările târzii, un strat de cultură din sec. XIII-XIV şi la 2,60 - 2,70 m adâncime, 6 schelete orientate V-E. Gropile mormintelor întretaie primul dintre cele trei nivele de construcţie sesizate în secţiune. La M1, aparţinând unui copil, s-au găsit în zona craniului, 4 inele de tâmplă din argint databile în sec. XI-XII.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO