Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Enoşeşti | Comuna: or. Piatra Olt | Judeţ: Olt | Punct: Castrul Acidava | Anul: 1995

Anul   1995
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Aşezare deschisă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Olt
Localitate   Enoşeşti
Comuna   or. Piatra Olt
Punct
Castrul Acidava
Sector   
Toponim   [Acidava]
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    128150.01
Raport S-au continuat săpăturile arheologice, începute în anul 1990, în aşezarea civilă a castrului Acidava. Aşezarea civilă este amplasată în partea de sud a castrului, pe un bot al aceleiaşi terase a Oltului, pe o suprafaţă de câteva ha. S-au trasat două secţiuni, numerotate S VII şi S VIII, pe direcţia E - V, perpendiculare pe terasă, (40 x 20 m). Şi în aceste secţiuni s-au confirmat cele două niveluri de locuire, constatate şi în secţiunile anilor precedenţi.


În S VII, carourile 10 - 12, -0,30 - 0,50 m s-a decapat o zonă oarecum compactă de cărămizi, ţigle, olane (dărâmătura unei locuinţe). Intre cărămizi s-a descoperit un castron din pastă relativ fină, culoare roşiatică, buza arcuită spre interior, fundul inelar. Sub cărămizi au apărut numeroase fragmente ceramice de uz casnic, un vas dacic tip borcan cu brâuri alveolare (întregibil) şi un pieptene din os. În careul 11, la -0,60 m s-a descoperit o monedă de bronz cu efigia lui Traian pe avers. Tot în S VII, carourile 13 şi 14, la - 0,45 m, s-a decapat un cuptor de ars ceramică, de formă circulară cu D = 1,50 m şi I (maximă) 0,33 m. Pe partea de vest, pe o porţiune de 0,60 m, peretele cuptorului era surpat. Gura cuptorului era amplasată spre sud, pereţii gurii fiind întăriţi, pe latura interioară, cu câte o cărămidă. S-a constatat o amenajare deosebită a pilonului central: pământ crutat, întărit la bază şi pe o latură cu două cărămizi, special fasonate. În cuptor s-au descoperit numeroase fragmente ceramice şi un vas miniatură. Lângă cuptor a apărut o groapă ( D = 1,45 m; -1,60 m) în care s-au descoperit numai cărămizi - 15 buc. întregi şi foarte multe fragmentare.


La - 1 m., carourile 9 şi 10, direct sub nivelul roman, s-a descoperit o locuinţă Coţofeni. În jurul vetrei s-au descoperit fragmente ceramice şi oase. Pentru a urmări locuinţa s-a trasat S VIII.


In carourile 2 - 4 a apărut un bordei medieval din care s-au recoltat un capac de vas cu buton şi trei orificii, pastă cenuşie cu decor în alb şi două farfurii cu glazură albastră.


Săpăturile arheologice efectuate până acum la Acidava, permit formularea unor concluzii de ordin general cu privire la istoria castrului şi a aşezării civile romane. Se susţine opinia mai veche potrivit căreia castrul de la Enoşeşti a fost construit de Cohors I Flavia Commagenorum încă din timpul lui Traian; opinia este argumentată de cărămizile cu ştampila amintitei cohorte şi de cele patru monede de bronz de la Nerva şi Traian. În al doilea rând, descoperirile de până acum se înscriu, sub toate aspectele, în limitele culturale şi cronologice ale materialelor arheologice din celelalte centre romane de pe limes-ul alutan şi de pe cel dunărean. Merită subliniate multitudinea fragmentelor de terra sigilata şi a trei tipare descoperite până acum la Enoşeşti; din acest punct de vedere aşezarea civilă se plasează pe locul al doilea în Oltenia romană, după Romula.


În al treilea rând evidenţiem importanţa pe care o reprezintă ceramica dacică tradiţională, descoperită aici în cantităţi însemnate, în dovedirea evidenţei certe în acest centru roman a unei componente etnice geto-dacice.

Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu