.
Alba Iulia | Punct: Str. Cetate | Anul: 1995
Anul:
1995
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Categorie:
Domestic
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
Str. Cetate
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Blăjan Mihai responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Ciobanu Radu Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

C. Str. Cetate   S-au executat două secţiuni în cadrul unui sondaj de descărcare de sarcină istorică a terenului din grădina casei nr. 2 din strada Cetăţii. Primul şanţ (21 x 2 m) trasat pe direcţia N-S s-a adâncit până la 1,30 m, iar cel de-al doilea a fost dispus perpendicular pe secţiunea precedentă, adică pe direcţia ESE-VNV.  Stratigrafia celor două secţiuni este identică şi a surprins la baz...ă orizontul de argilă aluvionară, decapat la partea superioară de depunerile de locuire romane, groase de 0,32 m, şi humusul actual asociat pe alocuri, la partea inferioară, cu fragmente ceramice feudale timpurii (sec. X).  Dintre complexele dezvelite în cursul săpăturilor arheologice notăm prezenţa unei fântâni antice umplută cu numeroase materiale (bolovani, tegulae şi ceramică) şi a două gropi menajere. Inventarul cuprinde numeroase fragmente de vase (oale, castroane, farfurii, străchini, căni, cupe, fructiere, amfore, etc.) de culoare gri-cenuşie sau roşie, tegulae fragmentare anepigrafe, cuie din fier, etc.  Sondajul arheologic a constatat o intensă locuire a platoului situat la S-V de castrul antic şi extinderea aşezării medievale timpurii până spre "Dealul Furcilor". 

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO