Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Alba Iulia | Punct: Str. Dacilor, nr. topo 69/4 (proprietar Francisc Carol Mezei) [Apulum] | Anul: 2004

Anul   2004
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade
Epoca romană
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Alba Iulia
Comuna   mun. Alba Iulia
Punct
Str. Dacilor, nr. topo 69/4 (proprietar Francisc Carol Mezei) [Apulum]
Sector   
Toponim   Apulum
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Drîmbărean Matei responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN    1026.02
Raport Ca urmare a cererii nr. 329/04.05.2004 către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 511/05.05.2004 înaintată MNUAI, în data de 22.05.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 104/2004 şi a contractului de cercetare nr. 566/19.05.2004, a fost executată săpătura arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul "locuinţă familială".
Terenul în cauză este situat în zona de V a oraşului roman colonia Aurelia Apulensis, în apropierea actualei căi ferate. În a doua jumătate a sec. XIX, în vederea construirii rambleului de cale ferată, terenul a fost supus unei ample sistematizări pe verticală, nivelul de cultură aparţinând epocii romane fiind puternic afectat. Multă vreme în acest perimetru au exista bălţi (mai cu seamă în timpul ploios).
Au fost trasate 10 unităţi de săpătură notate C1…C10, fiecare având dimensiunile 2x2 m. Dispunerea unităţilor de săpătură s-a făcut în sistem "fagure", rezultând două şiruri: C1…C5, cu martori de 0,5 m şi C6…C10 tot cu martori de 0,5 m. Între cele două şiruri s-a lăsat un martor principal de 1 m.
În general situaţia stratigrafică este relativ unitară în toate unităţile de săpătură:
-0-0,25 (0,3) m - strat arător de culoare brun deschis.
-0,25-0,6 (0,7) m - nivel aluvionar rezultat în urma revărsărilor râului Mureş.
-0,6-1 (1,05) m - nivel roman (cărămizi, piatră, fragmente ceramice).
-1,05-1,2 (1,25) m - sol antic brun închis steril arheologic.
Inventarul arheologic este sărac (fragmente tegulare şi câteva fragmente ceramice de epocă romană). Nu au fost depistate substrucţii. A fost întocmită documentaţia grafică şi fotografică.
Rezumat
English Abstract The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, in the west area of the Roman town of colonia Aurelia Apulensis, near the railway. In the second half of the 19th century, the cultural layer from the Roman period was largely destroyed during the construction of the railway mound, when the terrain underwent an ample systematization. The area was long covered by swamps, especially during the rainy seasons. The acid PH of the soil deteriorated the state of the pottery as well as that of the iron finds.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu