.
Alba Iulia | Punct: Str. Dacilor, nr. topo 69/4 (proprietar Francisc Carol Mezei) [Apulum] | Anul: 2004
Anul:
2004
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Domestic
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
Str. Dacilor, nr. topo 69/4 (proprietar Francisc Carol Mezei) [Apulum]
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Drîmbărean Matei responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Ca urmare a cererii nr. 329/04.05.2004 către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 511/05.05.2004 înaintată MNUAI, în data de 22.05.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 104/2004 şi a contractului de cercetare nr. 566/19.05.2004, a fost executată săpătura arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul "locuinţă familială".
Ter...enul în cauză este situat în zona de V a oraşului roman colonia Aurelia Apulensis, în apropierea actualei căi ferate. În a doua jumătate a sec. XIX, în vederea construirii rambleului de cale ferată, terenul a fost supus unei ample sistematizări pe verticală, nivelul de cultură aparţinând epocii romane fiind puternic afectat. Multă vreme în acest perimetru au exista bălţi (mai cu seamă în timpul ploios).
Au fost trasate 10 unităţi de săpătură notate C1…C10, fiecare având dimensiunile 2x2 m. Dispunerea unităţilor de săpătură s-a făcut în sistem "fagure", rezultând două şiruri: C1…C5, cu martori de 0,5 m şi C6…C10 tot cu martori de 0,5 m. Între cele două şiruri s-a lăsat un martor principal de 1 m.
În general situaţia stratigrafică este relativ unitară în toate unităţile de săpătură:
-0-0,25 (0,3) m - strat arător de culoare brun deschis.
-0,25-0,6 (0,7) m - nivel aluvionar rezultat în urma revărsărilor râului Mureş.
-0,6-1 (1,05) m - nivel roman (cărămizi, piatră, fragmente ceramice).
-1,05-1,2 (1,25) m - sol antic brun închis steril arheologic.
Inventarul arheologic este sărac (fragmente tegulare şi câteva fragmente ceramice de epocă romană). Nu au fost depistate substrucţii. A fost întocmită documentaţia grafică şi fotografică.

English Abstract:

The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, in the west area of the Roman town of colonia Aurelia Apulensis, near the railway. In the second half of the 19th century, the cultural layer from the Roman period was largely destroyed during the construction of the railway mound, when the terrain underwent an ample systematization. The area was long covered by swamps, especially during the rainy seasons. The acid PH of the soil deteriorated the state of the pottery as well as that of the iron finds.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO