.
Alba Iulia | Punct: Str. Dacilor, nr. 41 (proprietar Ion Olteanu) [Apulum] | Anul: 2004
Anul:
2004
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Domestic
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
Str. Dacilor, nr. 41 (proprietar Ion Olteanu) [Apulum]
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Drîmbărean Matei responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Ca urmare a cererii nr. 383/24.05.2004 către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 632/01.06.2004 înaintată MNUAI, în perioada 28.06.2004-03.07.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 133/2004 şi a contractului de cercetare nr. 736/28.06.2004, a fost executată săpătura arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul "locuinţă familial...ă".
Terenul în cauză este situat în zona de V a oraşului roman colonia Aurelia Apulensis, în apropierea actualei căi ferate. În a doua jumătate a sec. XIX, în vederea construirii rambleului de cale ferată, terenul a fost supus unei ample sistematizări pe verticală, nivelul de cultură aparţinând epocii romane fiind puternic afectat. Multă vreme în acest perimetru au exista bălţi (mai cu seamă în timpul ploios).
Au fost trasate 7 unităţi de săpătură notate C1…C7. Dimensiunile unităţilor de săpătură sunt: C1…C6 de 2 x 2 m; C7 de 2,5 x 2 m. Dispunerea acestora s-a făcut în sistem "fagure", rezultând două şiruri: C1, C2, C3, C7 cu martori de 0,5 m şi C4…C6 tot cu martori de 0,5 m. Între cele două şiruri s-a lăsat un martor principal de 1 m.
În urma cercetării arheologice au fost identificate două gropi menajere aparţinând epocii romane. Materialul arheologic descoperit constă în special din ceramică. Întâlnim ceramică uzuală de culoare gri-cenuşiu, terra nigra. Ca forme ceramice menţionăm: oale, castroane, farfurii, amfore, capace. Inventarul arheologic ne permite o încadrare cronologică a complexelor în intervalul: mijlocul sec. II – începutul sec. III p. Chr.
La adâncimea de –1,4 m a fost identificat nivelul de apă freatică. Nu au fost depistate substrucţii. A fost întocmită documentaţia grafică şi fotografică.

English Abstract:

The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, in the west area of the Roman town of colonia Aurelia Apulensis, near the railway. In the second half of the 19th century, the cultural layer from the Roman period was largely destroyed during the construction of the railway mound, when the terrain underwent an ample systematization. We identified two waste pits from Roman period. The archeological material consists mainly of grey coarsewares and fine pottery (terra nigra). From the point of view of the shape, we have pots, bowls, plates, amphorae, lids. Based on the archaeological inventory the complexes can be dated between the middle and early 3rd century AD.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO