Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Alba Iulia | Punct: Str. Dacilor, nr. topo A71 (proprietar Vlademir Străjan) [Apulum] | Anul: 2004

Anul   2004
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade
Epoca romană
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Alba Iulia
Comuna   mun. Alba Iulia
Punct
Str. Dacilor, nr. topo A71 (proprietar Vlademir Străjan) [Apulum]
Sector   
Toponim   Apulum
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Drîmbărean Matei responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN    1026.02
Raport Urmare a cererii nr. 811/02.11.2004, către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 1218/03.11.2004 înaintată MNUAI, în perioada 03.11.2004-06.11.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 303/2004 şi a contractului de cercetare nr. 1241/28.11.2004 a fost executată săpătură arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul "locuinţă familială".
Terenul în cauză este situat în zona de central-vestică a oraşului roman colonia Aurelia Apulensis. Au fost trasate 3 unităţi de săpătură, notate C1…C3, fiecare având dimensiunile de 2,5 x 2,5 m. Între unităţile de săpătură au fost lăsaţi martori de 1 m.
Rezultatele cercetării arheologice sunt următoarele: 0-0,35 m: strat arător; -0,35-0,6 m: nivel de umplutură epocă romană; -0,6-1,8 m: în acest orizont au fost identificate fazele I şi II ale edificiului de piatră; -1,8-1,85 m: lentilă de arsură aparţinând fazei de lemn; -1,85 steril arheologic (în C1 apare ca nivel geologic de pietriş; în C3 apare sub formă de humus antic la –2,5 m).
În C2 a fost identificată o pardoseală de locuinţă romană aparţinând fazei II de refacere a edificiului. Pardoseala este executată din cărămizi aşezate pe un pat de amenajare din nisip argilos. Tot în C2 pe profilul de N a fost identificată o porţiune dintru-un zid fundaţie executat din piatră fasonată legată cu mortar. Zidul, executat în piatră, aparţine fazei I a edificiului din piatră. Cercetarea arheologică a continuat până la adâncimea de –2,65 m faţă de nivelul actual de călcare, unde s-a ajuns la nivelul de apă freatică. În aceste condiţii în C2 nu a putut fi continuată cercetarea, implicit stabilirea adâncimii de fundare a zidului şi existenţa patului de fundare a acestuia. Având în vedere textura zidului dar şi o apropiere (cca. 150 m) faţă de o altă cercetare arheologică, unde a fost identificat un zid similar a cărui adâncime de fundare mergea la –3,75 m faţă de nivelul actual de călcare, putem face o paralelă între cele două situaţii (comparaţia este făcută cu cercetarea arheologică de salvare executată în anul 2003, autorizaţie de săpătură nr. 210/2002, obiectiv "locuinţă familială", beneficiar Muncelean Laurenţiu, situată în Alba Iulia, Str. Reg. V Vânători nr. 42; dosar avizat de Comisia Naţională de Arheologie).
Inventarul arheologic mobil constă din fragmente ceramice şi tegulare. Au fost descoperite şi materiale osteologice. A fost întocmită documentaţia grafică, fotografică precum şi ridicarea topografică a unităţilor de săpătură.
Rezumat
English Abstract The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, in the central-west area of the Roman town of colonia Aurelia Apulensis. Investigation results: 0-0.35 m, arable layer; -0.35-0.6 m, filling layer from the Roman period; -0.6-1.8 m, phases 1 - 2 of the stone building; -1.80-1.85 m, lenses of cremation belonging to the wooden phase of the settlement; -1.85, archaeologically sterile (geological level of gravel or ancient humus). In cassette C2 we identified the floor of a Roman dwelling consisting of bricks laid on a bed of clayish sand and bound with mortar. The foundation wall, having a thickness of 0.8 m, was investigated deep down to -2.65 m below the actual ground level, thus reaching the level of the groundwater.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu