.
Alba Iulia | Punct: Str. Gemenilor, nr. 26 (proprietar Marinela Cerbu) [Apulum] | Anul: 2004
Anul:
2004
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Domestic
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
Str. Gemenilor, nr. 26 (proprietar Marinela Cerbu) [Apulum]
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Drîmbărean Matei responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Ca urmare a cererii nr. 610/10.08.2004, către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 980/06.09.2004 înaintată MNUAI, în perioada 25.10.2004-29.10.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 250/2004 şi a contractului de cercetare nr. 1193/25.10.2004 a fost executată săpătură arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului, pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul "locuinţă famili...ală".
Terenul în cauză este situat în zona de NE a oraşului roman colonia Aurelia Apulensis, pe o stradă paralelă cu actuala şosea naţională.
Au fost trasate 6 unităţi de săpătură, notate C1…C6, fiecare având dimensiunile de 2x2 m.
Dispunerea unităţilor de săpătură s-a făcut în sistem "fagure", rezultând două şiruri: C1…C3, cu martori de 1 m şi C4…C6 tot cu martori de 1 m. Între cele două şiruri s-a lăsat un martor principal de 1 m. Rezultatele cercetării arheologice sunt următoarele: 0-0,45 m: nivel de umplutură modernă şi contemporană; -0,45-1,35 m: în acest orizont regăsim fazele I şi II ale edificiului roman ridicat în acest perimetru; -1,35-1,4 m: lentilă de pământ + arsură, ce aparţine fazei de lemn a aşezării; -1,4 m: steril arheologic (nisipos argilos).
Din edificiul de piatră s-au mai păstrat "in situ" patul de amenajare al unui zid fundaţie, realizat din pietriş. Grosimea patului de amenajare este de cca. 0,65 m.
Şi de această dată s-a putut observa faptul că în decursul timpului zona a fost intens afectată de intervenţiile antropice; scopul fiind acela de refolosire a materialelor de construcţii aparţinând edificiilor romane (cărămizi, piatră, marmură etc.)
Inventarul arheologic mobil constă din fragmente ceramice şi tegulare. Au fost descoperite şi materiale osteologice aparţinând în special categoriei bovideelor.
A fost întocmită documentaţia grafică şi fotografică precum şi ridicarea topografică a unităţilor de săpătură.

Rezumat:
The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, in the area of the pretorium, the residence of the governor of the three Dacian provinces. Chronologically, the Roman Age offers the earliest archaeological vestiges consisting of brick fragments, pottery, iron objects (nails, spikes). There were identified the traces of a portion of a Roman building, from which remained parts of the foundations and the bed underneath them, made of gravel. There were also found the walls of edifices erected during the Austrian administration (late eighteenth–early nineteenth centuries), and then, twentieth century buildings. Among Roman materials, we mention bricks bearing the seal LEG XIII G, in different variants as well as a seal with a human name LEG XIII GEM/OFELLI. The presence of some elements of hypocaust type heating system confirms that the building was a dwelling.
English Abstract:

The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, in the central-southern area of the Roman town of colonia Aurelia Apulensis, on a street parallel to the national road. Investigation results: -0.45 m, level of modern and contemporary filling; -0.45-1.35 m, phases 1 and 2 of the Roman building erected in this area; -1.35-1.4 m, lens of cremation belonging to the wooden phase of the settlement; -1.4 m, archaeologically sterile (clayish sand). Only the level of the bed of the foundations of the building was preserved in situ, and it consisted of gravel with a thickness of about 0.65 m. In time, the area was intensely ravaged by human interventions seeking to recycle the building materials from the Roman buildings.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO