.
Alba Iulia | Punct: Str. Gemenilor, nr. topo 240/34/1 (proprietar Valerica Mannig) [Apulum] | Anul: 2004
Anul:
2004
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Domestic
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
Str. Gemenilor, nr. topo 240/34/1 (proprietar Valerica Mannig) [Apulum]
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Drîmbărean Matei responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Ca urmare a cererii nr. 469/23.07.2003 către DCCPCN Alba şi adresei nr. 708/23.07.2003 înaintată MNUAI, în perioada 29.04.2004-30.04.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură arheologică preventivă nr. 69/2004 şi a contractului de cercetare nr. 489/29.04.2004, a fost executată cercetarea arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului, pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiect...ivul "locuinţă + anexe".
Au fost trasate 7 unităţi de săpătură: C1…C5 de 2x2 m fiecare; C6 2 x 1,7 m; C7 4 x 4 m. C1…C6 sunt orientate pe direcţia ESE–VNV.
În perioada modernă şi contemporană zona investigată a fost supusă unor intense activităţi antropice, materializate prin sistematizarea pe verticală a terenului, nivelul de cultură roman fiind serios afectat prin dispariţia unei părţi importante.
În linii mari stratigrafia în C1…C7 este unitară şi se prezintă astfel: 0-0,3 m strat arător; -0,3–0,9 m nivel de cultură aparţinând epocii romane în care apar dese intervenţii antropice; -0,9–1,3 m steril arheologic (pământ brun închis).
Nu au fost depistate substrucţii. A fost întocmită documentaţia grafică şi fotografică.

Rezumat:
The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, in the North-Eastern area of the Roman town colonia Aurelia Apulensis. In the past this area was largely modified by human intervention; the level of culture belonging to the Roman Age was largely destroyed. During the 1970’s and 1980’s, this area was a sort of garbage pit. There after, the terrain was destined to the construction of residential buildings or for agriculture.
English Abstract:

The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, in the north-east area of the Roman town of colonia Aurelia Apulensis. In the past this area was largely modified by human intervention; the cultural layer belonging to the Roman period was largely destroyed. During the 1970’s and 1980’s, this area was a sort of waste pit. Afterwards, the terrain was destined to the construction of residential buildings or for agriculture.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO