Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Alba Iulia | Punct: Str. Gemenilor, nr. topo 240/34/1 (proprietar Valerica Mannig) [Apulum] | Anul: 2004

Anul   2004
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade
Epoca romană
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Alba Iulia
Comuna   mun. Alba Iulia
Punct
Str. Gemenilor, nr. topo 240/34/1 (proprietar Valerica Mannig) [Apulum]
Sector   
Toponim   Apulum
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Drîmbărean Matei responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN    1026.02
Raport Ca urmare a cererii nr. 469/23.07.2003 către DCCPCN Alba şi adresei nr. 708/23.07.2003 înaintată MNUAI, în perioada 29.04.2004-30.04.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură arheologică preventivă nr. 69/2004 şi a contractului de cercetare nr. 489/29.04.2004, a fost executată cercetarea arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului, pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul "locuinţă + anexe".
Au fost trasate 7 unităţi de săpătură: C1…C5 de 2x2 m fiecare; C6 2 x 1,7 m; C7 4 x 4 m. C1…C6 sunt orientate pe direcţia ESE–VNV.
În perioada modernă şi contemporană zona investigată a fost supusă unor intense activităţi antropice, materializate prin sistematizarea pe verticală a terenului, nivelul de cultură roman fiind serios afectat prin dispariţia unei părţi importante.
În linii mari stratigrafia în C1…C7 este unitară şi se prezintă astfel: 0-0,3 m strat arător; -0,3–0,9 m nivel de cultură aparţinând epocii romane în care apar dese intervenţii antropice; -0,9–1,3 m steril arheologic (pământ brun închis).
Nu au fost depistate substrucţii. A fost întocmită documentaţia grafică şi fotografică.
Rezumat The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, in the North-Eastern area of the Roman town colonia Aurelia Apulensis. In the past this area was largely modified by human intervention; the level of culture belonging to the Roman Age was largely destroyed. During the 1970’s and 1980’s, this area was a sort of garbage pit. There after, the terrain was destined to the construction of residential buildings or for agriculture.
English Abstract The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, in the north-east area of the Roman town of colonia Aurelia Apulensis. In the past this area was largely modified by human intervention; the cultural layer belonging to the Roman period was largely destroyed. During the 1970’s and 1980’s, this area was a sort of waste pit. Afterwards, the terrain was destined to the construction of residential buildings or for agriculture.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu