Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Alba Iulia | Punct: Str. Gemenilor, nr. 2A (proprietar Ioan Călin Rus) [Apulum] | Anul: 2004

Anul   2004
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade
Epoca romană
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Alba Iulia
Comuna   mun. Alba Iulia
Punct
Str. Gemenilor, nr. 2A (proprietar Ioan Călin Rus) [Apulum]
Sector   
Toponim   Apulum
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Drîmbărean Matei responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN    1026.02
Raport Ca urmare a cererii nr. 146/02.03.2004 către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 252/04.03 2004 înaintată MNUAI, în perioada 10.05.2004-12.05.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 32/2004 şi a contractului de cercetare nr. 521/07.05.2004, a fost executată cercetarea arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul ,,locuinţă familială’’.
În acest sens, pe amplasamentul viitoarei construcţii au fost trasate 4 unităţi de săpătură: C1...C4 fiecare cu dimensiunile 2x2 m. Situaţia stratigrafică se prezintă astfel:
- C1, adâncimea maximă de săpare –2,5 m. În stratigrafie au fost surprinse etapele principale de evoluţie ale oraşului roman: nivelul aparţinând edificiilor ridicate în lemn; nivelele aparţinând edificiilor ridicate în piatră (fazele I şi II). De asemenea a fost identificat patul de amenajare (aşteptare) a unui zid notat Z1 (orientat pe direcţia ESE–VNV), realizat din piatră de râu şi pietriş. Zidul propriu-zis executat din piatră legată cu mortar iar elevaţia din cărămidă, a fost demantelat, în stratigrafie observându-se scoaterea acestuia.
-C2, în linii mari stratigrafia este asemănătoare cu cea identificată în caseta C1. De menţionat că aici la nivelul –2,05 m, aparţinând fazei de lemn, a fost descoperit un opaiţ fragmentar având ştampila CASI.
-C3, adâncimea săpăturii –0,8 m; nivel la care a fost identificat pavajul, executat din lespezi de piatră, aparţinând unei încăperi din edificiul roman ridicat în această zonă. Sub lespezile de piatră se observă un nivel de amenajare executat din nisip argilos.
-C4, adâncimea săpăturii –2,35 m. Aşa cum se observă şi din desene, stratigrafia este sensibil comparabilă cu cea din C1. Şi în această casetă a fost identificat un pat de amenajare, realizat din piatră de râu amestecată cu pietriş, aparţinând unui zid notat Z2 (orientat pe direcţia NNE-SSV). Situaţia prezentă în C1 se repetă, în stratigrafie fiind surprinse doar urmele de scoatere (demantelare) a zidului Z2.
A fost întocmită documentaţia grafică şi fotografică.
Rezumat The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, in the central-eastern area of the Roman town colonia Aurelia Apulensis. There were discovered a few fragments belonging to a Roman building (the floor of a room, the foundation’s bed of a wall consisting of stone and gravel. The wall was made of stone bond with mortar, and the brick was used for the elevation. After the Roman Age, the wall was destroyed and the materials were largely employed for other mediaeval or modern buildings.
English Abstract The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, in the central-eastern area of the Roman town of colonia Aurelia Apulensis. We discovered a few fragments belonging to a Roman building (the floor of a room, the foundation bed of a wall consisting of stone and gravel. The wall was made of stone bound with mortar, and the brick was used for the elevation. After the Roman period, the wall was destroyed and the materials were largely employed for other mediaeval or modern buildings.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu