.
Alba Iulia | Punct: Str. Regiment V Vânători, nr. topo 244/3/23/1 (proprietar Anghel Cristea) [Apulum] | Anul: 2004
Anul:
2004
Epoca:
Epoca bronzului;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca medievală mijlocie;
Epoca bronzului
Categorie:
Domestic
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
Str. Regiment V Vânători, nr. topo 244/3/23/1 (proprietar Anghel Cristea) [Apulum]
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Drîmbărean Matei responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Ca urmare a cererii nr. 134/26.02.2004 către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 252/4.03.2004 înaintată MNUAI, în perioada 03.05.2004-10.05.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 33/2004 şi a contractului de cercetare nr. 497/03.05.2004, a fost executată săpătura arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul "atelier instalaţii"....
Terenul în cauză este situat în zona central-nordică a oraşului roman colonia Aurelia Apulensis, în apropierea actualei şosele naţionale.
Au fost trasate 16 unităţi de săpătură notate C1......C16, fiecare având dimensiunile de 2,5x2,5 m. Dispunerea unităţilor de săpătură s-a făcut în sistem "fagure", rezultând două şiruri: C1......C8 cu martori de 0,5 m şi C9.....C16 tot cu martori de 0,5 m. Între cele două şiruri s-a lăsat un martor principal de 1 m.
În urma cercetării arheologice au fost descoperite substrucţiile a două edificii aparţinând epocii romane.
În partea de ESE (unităţile de săpătură C16, C15, C14) au fost identificate substrucţiile aparţinând unui edificiu notat convenţional E1. Zidurile descoperite z1; z2; z3; z4 au grosimea de aprox. 0,65 m.
Substrucţiile au fost ridicate pe un pat de amenajare executat din bolovani de râu şi pietriş peste care au fost ridicate zidurile din lespezi de piatră legate cu mortar.
În cealaltă extremă (latura spre VNV) a fost identificat un al doilea edificiu, notat E2, respectiv zidurile z1; z2; z3 a căror grosime este de cca. 0,6 m.
Distanţa dintre cele două edificii (pe axa ESE-VNV) este de aprox. 8,5 m.
Şi de această dată s-a putut observa faptul că în decursul timpului zona a fost puternic afectată de intervenţiile antropice, scopul fiind acela de refolosire a materialelor de construcţii aparţinând edificiilor romane (cărămizi, piatră, marmură etc.)
Inventarul arheologic descoperit constă din fragmente tegulare şi ceramice. Au fost descoperite şi materiale osteologice aparţinând în special categoriei bovideelor.
A fost întocmită documentaţia grafică, fotografică precum şi ridicarea topografică a unităţilor de săpătură. Terenul, pe care urmează a se construi va fi sistematizat pe verticală pe o înălţime de cca. 1 m peste care se va ridica obiectivul propus.

Rezumat:
The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, in the central-northern area of the Roman town colonia Aurelia Apulensis next to the actual national road. There were identified the foundations of two Roman Age buildings. The thickness of the walls varies between 0.6-0.65 m. The walls were laid down on a bed of stones and gravel. The foundations were built in the opus incertum technique, consisting in the bonding of stones with mortar. The area was greatly disturbed by human interventions with the goal of recycling building materials (bricks, stone, marble, and so on) from the Roman edifice.
English Abstract:

The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, in the central-north area of the Roman town of colonia Aurelia Apulensis next to the actual national road. We identified the foundations of two Roman period buildings. The thickness of the walls ranges between 0.6-0.65 m. The walls were laid down on a bed of stones and gravel. The foundations were built in the opus incertum technique, consisting in binding stones with mortar. The area was greatly disturbed by human interventions with the goal of recycling building materials (bricks, stone, marble, and so on) from the Roman building.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO