.
Alba Iulia | Punct: Str. Dacilor, nr. topo238/1 (proprietar Ciprian Haj) [Apulum] | Anul: 2004
Anul:
2004
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Domestic
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
Str. Dacilor, nr. topo238/1 (proprietar Ciprian Haj) [Apulum]
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Drîmbărean Matei responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Ca urmare a cererii nr. 388/25.05.2004 către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 632/01.06.2004 înaintată MNUAI, în perioada 28.06.2004-05.07.2004, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 132/2004 şi a contractului de cercetare nr. 737/28.06.2004, a fost executată săpătura arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului, pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul "locuinţă familia...lă".
Terenul în cauză este situat în zona central-vestică a oraşului roman colonia Aurelia Apulensis, în apropierea căii ferate.
Au fost trasate 6 unităţi de săpătură notate C1…C6 fiecare având dimensiunile de 2,5x2,5 m. Dispunerea acestora s-a făcut în sistem "fagure", rezultând două şiruri: C1..C3 cu martori de 0,5 m şi C4…C6 tot cu martori de 0,5 m. Între cele două şiruri s-a lăsat un martor principal de 1 m.
În urma cercetării arheologice au fost dezvelite mai multe ziduri romane (Z1…Z5) aparţinând unui edificiu din piatră ridicat la sfârşitul sec. II, după accederea oraşului la rangul de colonia. De asemenea au fost depistate urme aparţinând fazei de lemn a aşezării. Între artefactele descoperite, ceramica deţine locul principal, fiind urmată de materiale osteologice, tegulare şi din fier.
A fost întocmită documentaţia grafică, fotografică precum şi ridicarea topografică a substrurcţiilor.

Rezumat:
The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, in the Central-Western area of the Roman town colonia Aurelia Apulensis, near the railway. There were found several Roman walls (Z1...Z5), belonging to a stone building that was erected at the end of the 2nd century, after the town received the title of colonia. There was identified a layer of culture corresponding to the wooden stage of the settlement. Among the artifacts discovered, the pottery is the most important, and is followed by osteologic, tiling, and iron materials.
English Abstract:

The excavations went on in the archaeological site of Apulum, in the central-western area of the Roman town of colonia Aurelia Apulensis, near the railway. We found several Roman walls (Z1...Z5), belonging to a stone building that was erected at the end of the 2nd century, after the town received the title of colonia. We identified a cultural layer corresponding to the wooden phase of the settlement. The finds include coarsewares, as well as bones, tiles and iron artifacts.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO