Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Alba Iulia | Punct: Lumea Nouă (proprietatea Bogdan) | Anul: 2004

Anul   2004
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz
Perioade
Neolitic;
Eneolitic
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Alba Iulia
Comuna   mun. Alba Iulia
Punct
Lumea Nouă (proprietatea Bogdan)
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Borşan Tudor
Breazu Marius
Florescu Cristian
Gligor Mihai
Maican Ionuţ
Paul Iuliu
Cod RAN    1026.05
Raport După descoperirea întâmplătoare în 1942, în partea de NE a oraşului Alba Iulia, în punctul numit de localnici Lumea Nouă, a unei aşezări neolitice, mai multe campanii arheologice s-au derulat între 1944-1947, 1961-1963, 1976, 1995-1996, iar rezultatele preliminare sau finale sunt deja cunoscute. Cercetările au continuat sub forma săpăturilor arheologice de salvare în anii 2002 şi 2003.
După delimitarea şi trasarea suprafeţei construibile de către proiectantul lucrării, conform documentaţiei depuse la DCCPCN Alba, a fost deschisă suprafaţa Sp I/2004, cu dimensiunile de 5,8x3,8 m; suprafaţa a fost împărţită în două carouri cu un martor de 0,8 m lăţime.
După operaţia de decopertare a stratului arabil de aprox. 0,3 m, în care materialul arheologic recoltat este răvăşit şi sporadic, a fost surprins stratul de cultură aparţinând culturii Petreşti cu o grosime de aprox. 0,25-0,3 m grosime. A fost identificată o aglomerare de chirpic, o dărâmătură probabil şi puţin material ceramic, ce avea o formă oarecum regulată. Şpăcluirea şi prepararea acestor resturi ale unei posibile structuri de locuire, ne-au oferit posibilitatea de a observa că apare la aceeaşi adâncime, în poziţie primară, ceea ce a condus la identificarea unui nivel de călcare în context cu alte fragmente de chirpic şi ceramice împrăştiate, descoperite în suprafaţă. Sub acest nivel, de la adâncimea de -0,55-0,6 m, apare sterilul arheologic gălbui-lutos cunoscut din săpăturile anterioare.
Materialul ceramic recoltat, puţin cantitativ, este tipic purtătorilor culturii Petreşti prin factura pastei, ardere şi formele de vase. Fragmentele ceramice descoperite se încadrează în categoriile intermediară şi grosieră. Nu a fost găsită ceramică ornamentată prin pictură, fapt ce îngreunează o datare mai precisă în cadrul cronologiei interne a culturii. Materialul litic descoperit se rezumă la câteva aşchii de silex. În cantitate foarte redusă este si materialul osteologic.
Poziţionarea unităţii de cercetare în raport cu săpăturile şi descoperirile din anii anteriori a permis formarea unei imagini mai clare asupra ariei de extindere a sitului arheologic de la Lumea Nouă. Stratigrafia consemnată prezenţa sterilului arheologic aproape de suprafaţă şi materialele arheologice, majoritatea în stare fragmentară conduc la ideea că zona cercetată se află spre limita vestică a aşezării.
Rezumat Zusammenfassung:
Im Jahr 2004 sind Notgrabungen in bekannte neolithische Siedlung von Alba Iulia – Lumea Nouă in Folge der Untersuchungen von 2002–2003 durchgeführt worden.
Die Forschungeinheit SpI/2004 (5,8x3,8 m) wurde abgerissen und eröffnet, die später in zweie Vierecke eingeteilt wurde.
Nach des Enthüllung der ungefähr 0,3 m urbaren Schicht, wo die geerntete Bodenfunde durcheinander und sporadisch sind, haben wir die mit einer ungefähr 0,25–0,3 m Dicke Kulturschicht der Petreşti Gruppe gefunden. Den Formen und der Struktur des Tones nach sind die keramische Funde der Petreşti Kultur kennzeichnend. Die entdeckten Scheiben fügen sich in den groben und mittelen Gattungen ein. Die lithischen Funde enthalten nur einigen Silexsplitter. Sehr wenig sind die osteologische Funde auch.
Die Beziehung zwischen der Notgrabung und den vorigen Entdeckungen haben zur Entwicklung eines deutlicheren Bildes bezüglich des Verbreiterungsgebietes der Fundstelle "Lumea Nouă" beigetragen. Auf Grund der Stratigraphie und der entdeckten Bodenfunde meinen wir daß die untersuchte Zone zur westlichen Grenze der Siedlung ist.
English Abstract The site is located in the north-east part of the town of Alba Iulia, in the location called 'Lumea Nouă' by the natives and was excavated in several stages (1944-1947, 1961-1963, 1976, 1995-1996). The researches continued with rescue excavations. In 2002 and 2003 the area Sp I/2004 was opened, which is 5.8 x 3.8 m; the area was divided into two squares with a 0.8 m wide baulk. About 0.30 m deep there is the Petreşti cultural layer, about 0.25-0.30 m thick. An adobe agglomeration was researched that seems to point to a dwelling structure. The sherds uncovered belong to the medium rough category. No painted pottery was found, which makes it harder to specify the internal chronology of a culture. The lithic material uncovered consists of a few flint chips. Osteological material was found in a small quantity. Stratigraphically we found archaeological sterile close to the surface, and the archaeological material, most of which is fragmentary, makes us consider that the excavated area lies on the west border of the settlement.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu