.
Alba Iulia | Punct: Dealul Furcilor, str. Izvor f.n. (proprietatea Trifon) [Apulum II] | Anul: 2004
Anul:
2004
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);Neprecizată
Perioade:
Epocă neprecizată;
Epoca romană;
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
Dealul Furcilor, str. Izvor f.n. (proprietatea Trifon) [Apulum II]
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Gligor Mihai Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Mazăre Paula Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Paul Iuliu Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Rustoiu Gabriel Tiberiu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba
Cod RAN:
Raport:

Terenul supus cercetării arheologice se află pe partea stângă a drumului de acces (str. Izvor), ce leagă oraşul prin B-dul Încoronării de Fabrica de Porţelan S.C. Apulum S.A., la aprox. 500 m de monumentul ridicat în memoria Răscoalei de la 1784. Obiectivul cercetării - descărcarea de sarcină arheologică a unei suprafeţe de aprox. 142 m2, destinată construirii unei locuinţe unifamiliale. Ca urmare a extinde...rii zonei intravilane a oraşului Alba Iulia, s-au înmulţit în ultimii ani şi solicitările pentru obţinerea avizelor de construcţie depuse. În consecinţă, cercetările arheologice s-au desfăşurat în acest perimetru sub forma săpăturilor de salvare1. După delimitarea suprafeţei construibile de către proiectantul lucrării, conform documentaţiei depuse la DCCPCN Alba, au fost trasate şi executate 3 sondaje de verificare arheologică, 2 cu dimensiunile de 2x2 m şi un al treilea cu dimensiunile de 1,5x13 m. În urma cercetărilor, s-a constatat absenţa unui strat de depuneri antropice antice. Nu au fost depistate materiale de interes arheologic. Sterilul arheologic – de culoare galbenă – apare uniform la 0,75-0,8 m. Lipsa oricăror urme de locuire umană – fapt evidenţiat prin secţiunile excavate pe proprietatea I. Trifon – ne îndreptăţesc să considerăm că cel mai probabil ne aflăm în afara limitei de S a oraşului roman, cunoscut sub denumirea de Apulum II.

English Abstract:

The ground undergoing archaeological research lies on the left side of the access road (Izvor Street), linking the town by Încoronării Avenue to the Apulum Porcelain Plant, about 500 m from the monument raised in the memory of the Uprising of 1784. The goal of the research was the clearance of an area of about 142 sqm. After we delimited the area to be built by the designer, we conducted three surveys, two of which sized 2 x 2 and the third one 1.50 x 13 m. We failed to identify an ancient occupation level. The archaeological sterile occurs evenly at 0.75 - 0.80 m. The lack of occupation traces justifies us in considering that we find ourselves outside the south border of the Roman town, known under the name of Apulum II.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO