Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Alba Iulia | Punct: Dealul Furcilor, str. Izvor f.n. (proprietatea Trifon) [Apulum II] | Anul: 2004

Anul   2004
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);
Neprecizată
Perioade
Epocă neprecizată;
Epoca romană;
Epoca medievală mijlocie
Categorie
Neatribuit
Tipuri de sit
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Alba Iulia
Comuna   mun. Alba Iulia
Punct
Dealul Furcilor, str. Izvor f.n. (proprietatea Trifon) [Apulum II]
Sector   
Toponim   Apulum
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Gligor Mihai Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Mazăre Paula Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Paul Iuliu Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Rustoiu Gabriel Tiberiu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba
Cod RAN    1026.12
Raport Terenul supus cercetării arheologice se află pe partea stângă a drumului de acces (str. Izvor), ce leagă oraşul prin B-dul Încoronării de Fabrica de Porţelan S.C. Apulum S.A., la aprox. 500 m de monumentul ridicat în memoria Răscoalei de la 1784.
Obiectivul cercetării - descărcarea de sarcină arheologică a unei suprafeţe de aprox. 142 m2, destinată construirii unei locuinţe unifamiliale.
Ca urmare a extinderii zonei intravilane a oraşului Alba Iulia, s-au înmulţit în ultimii ani şi solicitările pentru obţinerea avizelor de construcţie depuse. În consecinţă, cercetările arheologice s-au desfăşurat în acest perimetru sub forma săpăturilor de salvare1.
După delimitarea suprafeţei construibile de către proiectantul lucrării, conform documentaţiei depuse la DCCPCN Alba, au fost trasate şi executate 3 sondaje de verificare arheologică, 2 cu dimensiunile de 2x2 m şi un al treilea cu dimensiunile de 1,5x13 m.
În urma cercetărilor, s-a constatat absenţa unui strat de depuneri antropice antice. Nu au fost depistate materiale de interes arheologic. Sterilul arheologic – de culoare galbenă – apare uniform la 0,75-0,8 m.
Lipsa oricăror urme de locuire umană – fapt evidenţiat prin secţiunile excavate pe proprietatea I. Trifon – ne îndreptăţesc să considerăm că cel mai probabil ne aflăm în afara limitei de S a oraşului roman, cunoscut sub denumirea de Apulum II.
Rezumat
English Abstract The ground undergoing archaeological research lies on the left side of the access road (Izvor Street), linking the town by Încoronării Avenue to the Apulum Porcelain Plant, about 500 m from the monument raised in the memory of the Uprising of 1784. The goal of the research was the clearance of an area of about 142 sqm. After we delimited the area to be built by the designer, we conducted three surveys, two of which sized 2 x 2 and the third one 1.50 x 13 m. We failed to identify an ancient occupation level. The archaeological sterile occurs evenly at 0.75 - 0.80 m. The lack of occupation traces justifies us in considering that we find ourselves outside the south border of the Roman town, known under the name of Apulum II.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu