.
Alba Iulia | Punct: Str. Izvorului f.n. (proprietar Dumitru Gheţe) [Apulum II] | Anul: 2004
Anul:
2004
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Domestic
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
Str. Izvorului f.n. (proprietar Dumitru Gheţe) [Apulum II]
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Inel Constantin responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

În perioada 28-30 iunie 2004 s-au efectuat cercetări arheologice de salvare de către MNUAI, conform contractului de cerere arheologică nr. 711/18.06.2004 şi autorizaţiei pentru săpături arheologice de salvare nr. 162/2004, emisă de MCC. Terenul aflat în proprietatea lui Gheţe Dumitru, este amplasat pe str. Izvorului f.n., iar beneficiarul urmează să construiască obiectivul "locuinţe familiale cuplate", fiind si...tuat la cca. 400 m S de monumentul dedicat eroilor Horia, Cloşca şi Crişan amplasat pe B-dul 1 Decembrie, colţ cu str. Izvorului. Obiectivul supus cercetării se află în zona "Dealul Furcilor", unde în decursul timpului au fost descoperite vestigii aparţinând oraşului roman municipium Septimium Apulense. Au fost realizate 6 secţiuni în vederea descărcării de sarcină arheologică: S1= 4x1,5 m; S2= 4x1,5 m; S3= 4x1,5 m; S4= 4x1,5 m; S5= 3x3 m; S6= 3x2 m. Observaţiile stratigrafice permit constatarea prezenţei unui nivel de locuire de epocă romană, materializat în acest punct prin descoperirea unei locuinţe îngropate (bordei) notată L1, a unui alt complex de formă circulară (notat G1), respectiv a unor urme de la acoperişul unei alte locuinţe romane de suprafaţă (fragmente de tegulae) al cărei amplasament probabil că se găseşte pe latura de S, în afara suprafeţei destinate realizării obiectivului propus de beneficiar. Au fost înregistrate grafic şi fotografic toate datele descoperite în aceste secţiuni, de asemenea au fost recoltate materialele arheologice descoperite în complexele arheologice găsite aici (ceramică fragmentară, sticlă, cuie, material tegular), fiind realizată documentaţia în vederea acordării certificatului de descărcare de către DCCPCN Alba. Materialele se află în cursul procesului de restaurare/conservare, după care vor fi supuse studiului de specialitate.

Rezumat:
The presence of a level of habitation from the Roman Age (2nd-3rd centuries AD.) was ascertained by the observations made during the preventive archaeological excavations. Here we discovered a pit house (buried dwelling) called L1, another complex having circular shape, called G1, and some fragments from the roof of another Roman dwelling, built above ground (fragments of tegulae), which was probably located on the southern side, outside the surface destined for the objective proposed by the beneficiary.
English Abstract:

The presence of an occupation level from the Roman period (the 2nd-3rd centuries A.D.) was ascertained by the observations made during the preventive archaeological excavations. Here we discovered a sunken-floored building, called L1, another complex having circular shape, called G1, and some fragments from the roof of another Roman dwelling, built above ground (fragments of tegulae), which was probably located on the south side, outside the area destined for the objective proposed by the beneficiary.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO