Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Alba Iulia | Punct: Str. Izvorului f.n. (proprietar Dumitru Gheţe) [Apulum II] | Anul: 2004

Anul   2004
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade
Epoca romană
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Alba Iulia
Comuna   mun. Alba Iulia
Punct
Str. Izvorului f.n. (proprietar Dumitru Gheţe) [Apulum II]
Sector   
Toponim   Apulum
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Inel Constantin responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN    1026.12
Raport În perioada 28-30 iunie 2004 s-au efectuat cercetări arheologice de salvare de către MNUAI, conform contractului de cerere arheologică nr. 711/18.06.2004 şi autorizaţiei pentru săpături arheologice de salvare nr. 162/2004, emisă de MCC. Terenul aflat în proprietatea lui Gheţe Dumitru, este amplasat pe str. Izvorului f.n., iar beneficiarul urmează să construiască obiectivul "locuinţe familiale cuplate", fiind situat la cca. 400 m S de monumentul dedicat eroilor Horia, Cloşca şi Crişan amplasat pe B-dul 1 Decembrie, colţ cu str. Izvorului. Obiectivul supus cercetării se află în zona "Dealul Furcilor", unde în decursul timpului au fost descoperite vestigii aparţinând oraşului roman municipium Septimium Apulense.
Au fost realizate 6 secţiuni în vederea descărcării de sarcină arheologică: S1= 4x1,5 m; S2= 4x1,5 m; S3= 4x1,5 m; S4= 4x1,5 m; S5= 3x3 m; S6= 3x2 m.
Observaţiile stratigrafice permit constatarea prezenţei unui nivel de locuire de epocă romană, materializat în acest punct prin descoperirea unei locuinţe îngropate (bordei) notată L1, a unui alt complex de formă circulară (notat G1), respectiv a unor urme de la acoperişul unei alte locuinţe romane de suprafaţă (fragmente de tegulae) al cărei amplasament probabil că se găseşte pe latura de S, în afara suprafeţei destinate realizării obiectivului propus de beneficiar.
Au fost înregistrate grafic şi fotografic toate datele descoperite în aceste secţiuni, de asemenea au fost recoltate materialele arheologice descoperite în complexele arheologice găsite aici (ceramică fragmentară, sticlă, cuie, material tegular), fiind realizată documentaţia în vederea acordării certificatului de descărcare de către DCCPCN Alba. Materialele se află în cursul procesului de restaurare/conservare, după care vor fi supuse studiului de specialitate.
Rezumat The presence of a level of habitation from the Roman Age (2nd-3rd centuries AD.) was ascertained by the observations made during the preventive archaeological excavations. Here we discovered a pit house (buried dwelling) called L1, another complex having circular shape, called G1, and some fragments from the roof of another Roman dwelling, built above ground (fragments of tegulae), which was probably located on the southern side, outside the surface destined for the objective proposed by the beneficiary.
English Abstract The presence of an occupation level from the Roman period (the 2nd-3rd centuries A.D.) was ascertained by the observations made during the preventive archaeological excavations. Here we discovered a sunken-floored building, called L1, another complex having circular shape, called G1, and some fragments from the roof of another Roman dwelling, built above ground (fragments of tegulae), which was probably located on the south side, outside the area destined for the objective proposed by the beneficiary.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu