.
Alba Iulia | Punct: Str. Izvorului, nr. 2A (proprietar Mircea Sabău Tătar) [Apulum II] | Anul: 2004
Anul:
2004
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Domestic
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
Str. Izvorului, nr. 2A (proprietar Mircea Sabău Tătar) [Apulum II]
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Drîmbărean Matei responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Ca urmare a autorizaţiei de săpătură nr. 70/2004 şi în baza contractului de cercetare arheologică nr. 520/07.05.2004 în perioada 10-11.05.2004 a fost executată cercetarea arheologică pentru descărcarea de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască o locuinţă familială. Au fost trasate 3 unităţi de săpătură: S1 cu dimensiunile 11x2,5 m orientată pe direcţia SSE–NNV; C1 c...u dimensiunile 2x2 m; C3 cu dimensiunile 2x2 m. În urma cercetărilor stratigrafia se prezintă astfel: - S1: 0–0,1 m strat vegetal; -0,1–0,3 m strat arător; -0,3–0,7 m nivel roman; -0,7–1,05 m steril arheologic (pământ brun deschis + nivel argilos); - C1 şi C2 - stratigrafia este sensibil comparabilă cu cea din S1. În concluzie, în perimetrul cercetat între –0,3–0,7 m a fost identificat un nivel de cultură aparţinând epocii romane (sec. II-III). Materialele arheologice, descoperite sporadic, constau din fragmente ceramice, piatră, fragmente tegulare. Nu au fost depistate substrucţii. A fost realizată documentaţia grafică şi fotografică.

Rezumat:
The archeological research took place on the archeological site from Apulum, on the northern side of the Roman town municipium Septimium Apulense. Between –0.3-0.7 m was identified a level of culture belonging to the Roman Age (II-III centuries). There appeared sporadically (pottery, tile fragments [bricks], stone).
English Abstract:

The archaeological research took place on the archaeological site of Apulum, on the north side of the Roman town of municipium Septimium Apulense. Between –0.3-0.7 m we identified a cultural layer dating to the Roman period (2nd-3rd centuries A.D). Pottery, tile fragments (bricks), and stones occur sporadically.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO