.
Alba Iulia | Punct: Str. Izvorului, nr. 2A (proprietar Mircea Sabău Tătar) [Apulum II] | Anul: 2004
Anul:
2004
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Domestic
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
Str. Izvorului, nr. 2A (proprietar Mircea Sabău Tătar) [Apulum II]
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Deleanu Valentin
Inel Constantin responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

În perioada 16-20 martie 2004 s-au efectuat cercetări arheologice de salvare de către MNUAI, conform contractului de cercetare arheologică nr. 261/05.03.2004 şi autorizaţiei pentru săpături arheologice de salvare nr.5/2004, emisă de MCC. Terenul aflat în proprietatea d-nei Stanciu Ana este amplasat pe str. Lalelelor f.n., pe care beneficiarul urmează să construiască o locuinţă familiară, fiind situat la cca. 13...0 m SV de descoperirile arheologice din zona liceului "Horia, Cloşca şi Crişan" Au fost realizate 6 secţiuni în vederea descărcării de sarcină arheologică: S1= 3x3 m; S2= 3x3 m; S3 = 2x2 m; S4= 2x2 m. Observaţiile stratigrafice permit constatarea prezenţei a două nivele de locuire de epocă romană, materializate în acest punct prin descoperirea unei locuinţe îngropate (bordei) notată L1, suprapusă de un zid notat Z1 care este posibil să aparţină unei o a doua locuinţe romane; de asemenea au fost descoperite alte două complexe de formă circulară (notate G1, şi G1) - posibile gropi de provizii (cereale), rămânând ca analiza detaliată a materialelor descoperite şi găsirea analogiilor complementare să ne ofere plasarea cronologică a acestora. De menţionat că beneficiem şi de descoperirea a două monede (una chiar din L.1, cealaltă din caseta C4), care în momentul identificării lor vor putea oferii date concrete în ce priveşte delimitarea cronologică a celor două secvenţe de epocă romană. Au fost înregistrate grafic şi fotografic toate datele descoperite în aceste secţiuni, de asemenea au fost recoltate materialele arheologice descoperite în complexele arheologice găsite aici (ceramică fragmentară, monede romane din bronz, cuie, material tegular), fiind realizată documentaţia în vederea acordării certificatului de descărcare de către DCCPCN Alba. Materialele se află în cursul procesului de restaurare/conservare, după care vor fi supuse studiului de specialitate.

Rezumat:
The presence of two levels of habitation dating from the Roman Age, (2nd-3rd centuries AD.) were ascertained through the preventive archaeological excavations. There was discovered a deepened dwelling (pit house), called L1, above which was built a wall, called Z1 possibly belonging to a second Roman dwelling. There were also discovered two more complexes in the shape of truncated cones, being probably storage pits (for cereals?) which are difficult to date exactly for the time being. The archaeological finds are currently processed.
English Abstract:

The presence of two occupation levels dating to the Roman period, (2nd-3rd centuries AD.) were ascertained through the preventive archaeological excavations. We discovered a sunken-floored building, called L1, overlapped by a wall, called Z1, possibly belonging to a second Roman dwelling. We also discovered two complexes in the shape of truncated cones, that must have been storage pits (for cereals). They are difficult to date exactly for the time being. The archaeological finds are currently processed.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO