Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Alba Iulia | Punct: Str. Brânduşei, nr. topo 4353/2/1/2/1/3/1 (proprietar Alexandru Antal) [Apulum II] | Anul: 2004

Anul   2004
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade
Epoca romană
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Alba Iulia
Comuna   mun. Alba Iulia
Punct
Str. Brânduşei, nr. topo 4353/2/1/2/1/3/1 (proprietar Alexandru Antal) [Apulum II]
Sector   
Toponim   Apulum
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Drîmbărean Matei responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN    1026.12
Raport În perioada 22-23.03.2004 a fost executată săpătura arheologică preventivă pe terenul d-lui Antal Alexandru, situat în Alba Iulia, str. Brânduşei, nr. topo 4353/2/1/2/1/3/1.
Obiectivul cercetării a fost descărcarea de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţiona să-şi construiască o locuinţă familială.
Amplasamentul se află în situl arheologic de la Apulum, în apropierea limitei de SV a oraşului roman municipium Septimium Apulense, în exteriorul acestuia.
Lucrările au fost executate pe baza autorizaţiei de săpătură arheologică preventivă nr. 30/2004 şi a contractului de cercetare arheologică nr. 250/03.03.2004. Au fost trasate 4 unităţi de săpătură notate C1…C4, orientate pe direcţia NV-SE, având fiecare dimensiunile de 2x2 m şi martori de 0,5 m.
Situaţia stratigrafică este relativ unitară în toate unităţile de săpătură:
- 0-0,3 m, strat arător constituit din sol de culoare brun închis în care apar materiale tegulare fragmentare şi ceramică romană;
-0,3-0,8 m, nivel de cultură aparţinând epocii romane în care au fost descoperite materiale tegulare, ceramică, cuie de fier aparţinând epocii romane (sec. II-III);
-0,8-1,4 m, steril arheologic; de la –1,05 m se conturează un strat compact, argilos.
Între materialele arheologice descoperite remarcăm: - fragment toartă vas, C2, -0,5 m; - fragment castron, C4, -0,6 m; - fragment buză vas, C1, -0,62 m; - fragment capac vas, C4, -0,56 m; e. cui fier, C1, -0,65 m; - fragment buză oală, C2, -0,58 m; - fragment toartă şi buză oală, C2, -0,62 m; - toartă şi perete oală, C3, -0,52 m; - fragment buză şi toartă amforă, C1, -0,6 m; - buză urcior cu o toartă, C4, -0,55 m; - fragment buză oală, C3, -0,6 m; - fragment buză oală, C1, -0,58 m; - fragment ţiglă romană, C1, -0,6 m; - fragment mandibulă, C1, -0,7 m; - os bovidee, C2, -0,65 m; - os bovidee, C2, -0,7 m; - lance din fier (hasta ferrata), C4, -0,5 m. Piesa este de formă romboidală – plată, alungită cu înmănuşare tubulară, fixată de mânerul din lemn cu un cui. Era purtată de legionari, dar şi de trupele auxiliare de infanterie sau de cavalerie.
Săpătura arheologică preventivă din acest punct ne oferă informaţii cu privire la restrângerea limitei de SE a necropolei medievale timpurii de pe str. Brânduşei, cercetată începând cu anul 1997.
Nu au fost depistate vestigii arheologice, care să necesite conservare "in situ". A fost realizată documentaţia grafică şi fotografică.
Rezumat The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, near the South-Western boundary of the Roman town municipium Septimium Apulense. There was identified a level of culture dating from the Roman Age (2nd-3rd centuries AD). The archaeological materials discovered consist of various types of pottery. There were also discovered osteologic materials (Bovidae) as well as an iron spear (hasta ferrata). The preventive archaeological investigation of this area offers data concerning the South-Eastern limit of the Early Mediaeval necropolis from Brânduşei Street, which has been investigated since 1997.
English Abstract The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, near the south-west boundary of the Roman town of municipium Septimium Apulense. We identified a cultural layer dating to the Roman period (2nd-3rd centuries AD). The archaeological materials discovered consist of various types of pottery. We also discovered bones (Bovidae) as well as an iron spear (hasta ferrata). The preventive archaeological investigation of this area offers data on the south-east limit of the Early Middle Ages cemetery in Brânduşei Street, which has been investigated since 1997.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu