Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Alba Iulia | Punct: Str. Clujului, f.n. | Anul: 2004

Anul   2004
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz
Perioade
Eneolitic
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Alba Iulia
Comuna   mun. Alba Iulia
Punct
Str. Clujului, f.n.
Sector   
Toponim   Apulum
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Borşan Tudor Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Breazu Marius Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Florescu Cristian Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Gligor Mihai responsabil Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Maican Ionuţ Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Paul Iuliu Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Cod RAN    1026.21
Raport La intrarea în Alba Iulia, pe partea dreaptă a şoselei Alba Iulia–Cluj-Napoca, în apropierea căii ferate Alba Iulia–Zlatna şi a şoselei de centură. Zona cercetată se află pe prima terasă, pe partea dreaptă a râului Mureş, în extremitatea nordică a oraşului Alba Iulia. Parcela are o formă regulată, dreptunghiulară şi este situată între clădirea de depozite ICRA şi secţia de confecţionat ambalaje din carton LANTIC.
Obiectivul cercetării - descărcarea de sarcină arheologică a unei suprafeţe de aprox. 0,25 ha, unde S.C. Giro-Trans S.R.L. avea în proiect construirea obiectivului "Hală depozit şi sediu firmă Giro-Trans".
Menţionăm că din arealul înconjurător provin materiale arheologice neolitice descoperite cu ocazia construirii căii ferate Alba Iulia–Zlatna, precum şi a şoselei de centură. În imediata apropiere au mai fost efectuate cercetări arheologice în anul 20031, precum şi în primăvara anului 20042.
S-a realizat mai întâi ridicarea topografică3 şi s-a asigurarea suportului topografic necesar prospecţiunilor arheogeofizice şi lucrărilor arheologice.
Au fost efectuate prospecţiuni magnetometrice4 pentru obţinerea unei diagnoze; după descărcarea datelor şi prelucrarea lor prin utilizarea de soft-uri specializate, a rezultat în final o hartă magnetometrică. În ambele suprafeţe, cercetările magnetometrice au relevat existenţa unor conducte pentru utilităţi (apă, gaz), fapt ce a permis reducerea substanţială a zonei ce necesita investigarea. De asemenea, au fost detectate o serie de anomalii magnetice, care puteau fi interpretate ca fiind de interes arheologic.
Au fost trasate mai multe sondaje de verificare stratigrafică, amplasarea lor ţinând seama de informaţiile oferite de prospecţiile magnetometrice. Au fost executate 5 sondaje cu dimensiunile de 2x2 m în prima suprafaţă şi un sondaj cu dimensiunile de 1,5x5 m în cea de-a doua suprafaţă.
Stratigrafia, stabilită în urma săpăturilor, este următoarea: 0–0,2 (0,25) m - nivel vegetal, negru-cenuşiu; -0,2 (0,25)–0,45 (0,5) m - nivel cu pământ negru-cenuşiu, argilos, extrem de tare; -0,45 (0,5) m – sterilul arheologic – de culoare gălbuie, nisipos. Pentru fiecare sondaj s-a mai efectuat un nivel de săpare, pentru siguranţă, până la aprox. -0,7 m adâncime.
În sondajul cu SIV s-a conturat un complex de tip adâncit, cel mai probabil o groapă izolată, cu o utilitate neclară în stadiul actual al cercetărilor. Urmele de arsură sunt foarte sporadice şi nu s-au putut delimita faze de amenajare sau locuire. A fost necesară o extindere a suprafeţei cercetate, rezultând în final o sondă de 3x3 m. Complexul se adânceşte până la aprox. -1 m, unde pe fund s-au constatat concreţiuni calcaroase. Din golirea gropii a rezultat o cantitate apreciabilă de fragmente ceramice, resturi osteologice şi chirpici.
După compoziţia pastei, forme şi decor, ceramica aparţine purtătorilor culturii Petreşti5.
Formele de vase caracteristice culturii Petreşti sunt considerate cu precădere castroanele carenate şi suporturile, străchinile, vasele de tip fructieră, oalele, cu variante de manufacturare; pe aceste tipuri de vase vom întâlni cu predilecţie şi decorul pictat6.
Ceramica fină este lucrată dintr-o pastă omogenă, utilizând ca degresant nisipul cu bobul fin. Arderea oxidantă, realizată în cuptoare cu cameră de ardere, a dat o pastă de culoare portocalie sau cărămizie, rezonantă şi de foarte bună calitate.
Ceramica intermediară este confecţionată dintr-o pastă omogenă, degresată cu nisip cu bobul mărunt, arderea este bună şi relativ uniformă, rezultând o culoare cărămizie, de nuanţe diferite. Formele şi dimensiunile vaselor, care se includ în această specie sunt variate, de la castroane până la oale de diverse mărimi. Utilitatea vaselor care aparţin acestei categorii este cel mai probabil de vase de provizii sau este legată de activităţile cotidiene ale purtătorilor acestei culturi. Datorită arderii incomplete, unele fragmente ceramice prezintă miezul cenuşiu în secţiune.
Au fost descoperite fragmente de castron cu umăr carenat, oale, străchini, suporturi. O parte a acestor materiale sunt decorate prin tehnica superioară a picturii înainte de ardere. Motive picturale complementare sunt aplicate şi în interiorul fragmentelor ceramice.
În celelalte unităţi de cercetare au fost descoperite foarte puţine materiale arheologice, ceramică petreşteană, cel mai probabil antrenate de la suprafaţă în urma activităţilor agricole.
În ceea ce priveşte materialele arheologice descoperite la Alba Iulia, str. Clujului – putem afirma că se încadrează în faza A-B de dezvoltare a culturii Petreşti.
În încercarea de a găsi o explicaţie pentru utilitatea complexului adâncit - chiar dacă pot fi luate în discuţie şi alte ipoteze de lucru legate de practicile magico-religioase7 - dată fiind natura cercetării şi caracterul izolat al acestei descoperiri, datele culese din teren şi aflate la dispoziţia noastră în acest moment conduc spre concluzia că o comunitate petreşteană, după o locuire sezonieră în apropiere, din motive necunoscute, a depozitat în groapă artefactele, în marea lor majoritate aflate în stare fragmentară.
Semnalarea unei noi descoperiri aparţinând culturii Petreşti în bazinul Mureşului mijlociu, vine în completarea datelor cunoscute până în prezent legate de civilizaţia creată de purtătorii acestei culturi8.
Rezumat The archaeological research presented in this report is the archaeological rescue excavation carried out in the summer of 2004, at Alba Iulia, Clujului Street. Pottery, adobe and animal bone remains were discovered in an isolated hole. According to the composition of the paste, the shape and decoration of the pottery, we can ascribe it to Petreşti culture. We have found fragments of keel-shaped bowls, as well as fragments of pots and tureens. The painted pottery fragments are specific to Petreşti culture, phase A-B, thus allowing us to definitely ascribe this complex to the above-mentioned culture.
The recording of new discoveries belonging to Petreşti culture in the researched geographical area comes to complete the already known data concerning the civilization created by the bearers of this culture, along with the latest research undertaken at representative sites, such as the one from Alba Iulia – Lumea Nouă.
Modern, interdisciplinary methods and techniques were used for this research. Thus, the goal of the research project was to rapidly detect possible deposits of archaeological interest and to investigate them thoroughly.
We carried out a topographic survey in order to obtain the data necessary for the geophysical survey and archaeological excavations.
We also conducted magnetometric prospecting to obtain a diagnosis and, after processing the data (using specialized software), we managed to draw a magnetometric map. The magnetometric investigations showed that there were water and gas pipes in both areas, thus substantially reducing the area to be researched. Moreover, we detected a series of magnetic anomalies, which could be interpreted as being of archaeological interest.
Taking into account the magnetometric data, several stratigraphic surveys have been conducted at different points.
English Abstract The archaeological excavations presented in this report are the archaeological rescue excavation carried out in the summer of 2004, at Alba Iulia, Clujului Street. Pottery, adobe and animal bone remains were discovered in an isolated pit. According to the composition of the fabric, the shape and decoration of the pottery, we can date it to the Petreşti culture. We found fragments of keel-shaped bowls, as well as sherds and tureens. The painted sherds are specific of the Petreşti culture; phase A-B, thus allowing us to definitely ascribe this complex to the above-mentioned culture. The recording of new finds belonging to the Petreşti culture in the researched geographical area completes the previously known data concerning the civilization created by the bearers of this culture, along with the latest research undertaken at representative sites, such as the one at Alba Iulia – Lumea Nouă.
We carried out a topographic survey in order to obtain the necessary data. We also conducted magnetometric prospecting to obtain a diagnosis and, after processing the data (using specialized software), we managed to draw a magnetometric map. The magnetometric investigations showed that there were water and gas pipes in both areas, thus substantially reducing the area to be excavated. Moreover, we detected a series of magnetic anomalies, which could be interpreted as being of archaeological interest. Taking into account the magnetometric data, several stratigraphical surveys were conducted at different locations.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu