Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Bărăbanţ | Comuna: mun. Alba Iulia | Judeţ: Alba | Punct: La Fermă | Anul: 2004

Anul   2004
Epoca
Neprecizată
Perioade
Epocă neprecizată
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Bărăbanţ
Comuna   mun. Alba Iulia
Punct
La Fermă
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Borşan Tudor
Breazu Marius
Florescu Cristian
Gligor Mihai
Mazăre Paula
Paul Iuliu
Cod RAN    1035.03
Raport La intrarea în Alba Iulia, pe partea stângă a şoselei Alba Iulia-Cluj-Napoca, în imediata apropiere a podului rutier pe sub care trece calea ferată Alba Iulia-Zlatna.
Obiectivul cercetării - descărcarea de sarcină arheologică a unei suprafeţe de aprox. 2200 m2, pe care SC Impuls Oil SRL are în proiect construirea "Sediu firmă, spaţii producţie şi porţionare consumabile auto".
Din arealul înconjurător provin materiale arheologice neolitice descoperite cu ocazia construirii căii ferate Alba Iulia–Zlatna, precum şi a şoselei de centură. În imediata apropiere au mai fost efectuate cercetări arheologice în anul 2003.
Pentru acest şantier arheologic s-au folosit metode şi tehnici moderne, interdisciplinare. S-a realizat mai întâi ridicarea topografică şi asigurarea suportului topografic necesar prospecţiunilor arheogeofizice şi lucrărilor arheologice. Au fost trasate cu ajutorul staţiei totale 11 sondaje de control stratigrafic, dispuse astfel încât să acopere întreaga suprafaţă afectată de proiect. După efectuarea prospecţiilor magnetometrice, ce nu au scos în evidenţă anomalii magnetice ce ar putea fi interpretate ca fiind de interes arheologic - au fost executate 7 sondaje cu dimensiunile de 2x2 m.
Stratigrafia, rezultată în urma săpăturilor este următoarea:
-0–0,25 (0,35) m - nivel vegetal negru-cenuşiu;
-0,25 (0,35)–0,6 (0,65) m - nivel cu pământ negru-cenuşiu, fără materiale sau urme antropice;
-0,6 (0,65)–1 (1,1) m - nivel cu pământ negru, argilos, extrem de tare, de factură turboasă, fără materiale;
- sub acest nivel apare sterilul arheologic, de culoare cafeniu-gălbui, argilos.
Cercetările arheologice, realizate prin prospecţii arheogeofizice şi sondaje de control stratigrafic, au relevat clar absenţa unui strat de depuneri antropice antice. Din sondajele efectuate, precum şi din periegheze, nu au fost depistate artefacte arheologice.
Rezumat Resumé:
La recherche archéologique du site archéologique d’Alba Iulia–Bărăbanţ "La fermă" s’est déroulée sous la forme d’une fouille archéologique préventive.
Du terrain environnant proviennent des matériaux archéologiques néolithiques trouvés a l’occasion de la construction de la voie ferrée Alba Iulia–Zlatna, et aussi de la route de ceinture. Dans le proche voisinage ont été aussi effectuées des recherches archéologiques dans l’année 2003.
En ce qui concerne les techniques de recherche utilisées, tout d’abord on a réalisé le levé topographique pour obtenir les données nécessaires aux prospections arhéogéophisiques et aux travaux archéologiques. On a tracé a l’aide de la station totale, 11 sondages stratigraphiques, disposés pour couvrir tout l’espace affecté par le projet. Apres la réalisation des prospections magnétométriques – qui n’ont fait pas ressortir des anomalies magnétiques qui pourraient etre interprétées comme des problemes d’intéret archéologique – ont été exécutés 7 sondages dont les dimensions sont 0,02?0,02 m.
Les recherches archéologiques, réalisées par des prospections et des sondages arhéogéophisiques de contrôle stratigraphique, ont clairement relevé l’absence d’une couche de sédiments anthropiques antiques. Les sondages effectués et les recherches de surface, n’ont pas relevé des artefacts archéologiques.
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice 1. I. Paul, C. Florescu, P. Mazăre, T. Borşan, C. Şuteu, G. T. Rustoiu, Raport asupra săpăturilor de eliberare de sarcină istorică efectuate la Alba Iulia-Lukoil, în CCA 2004, p. 38-39.
2. Operaţiunile de culegere a datelor şi prelucrarea lor, precum şi întocmirea planului de situaţie cu dispunerea unităţilor de cercetare, au fost efectuate de către Tudor Borşan şi Marius Breazu de la Compartimentul Topografic al Institutului de Arheologie Sistemică.
3. Cercetarea arheogeofizică prin metoda magnetometriei a fost realizată de către Călin Şuteu, de la Laboratorul de Arheometrie al Institutului de Arheologie Sistemică
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu