Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Bumbeşti-Jiu | Judeţ: Gorj | Punct: Gară | Anul: 2004

Anul   2004
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade
Categorie
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Gorj
Localitate   Bumbeşti-Jiu
Comuna   or. Bumbeşti-Jiu
Punct
Gară
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Calotoiu Gheorghe responsabil Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu"
Hortopan Dumitru Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu"
Mărgineanu-Cârstoiu Mădălina Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu"
Marinoiu Vasile Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu"
Cod RAN    79317.01
Raport arheologice de la Bumbeşti-Jiu Gară s-au desfăşurat în perioada 5-30 iulie, atât în interiorul castrului cu zid de piatră, cât şi în vicus-ul militar aflat în imediata apropiere a fortificaţiei.
În interiorul castrului s-a deschis o singură secţiune S1/2004, la 3 m V de S1/2002, paralelă cu cele din campaniile precedente1, orientată N-S cu dimensiunile de 24x2 m.
Între carourile 9-13 s-au reperat urmele unui drum executat din piatră de râu care făcea legătura între via principalis şi via sagularis în praetentura sinistra de pe latura de E a castrului. Drumul avea o lăţime de 3,20 m fiind flancat de rigole din piatră de râu de 0,40 m. Pe mijloc erau dispuse pietre mari de râu care marcau curbura convexă a drumului. Aceste pietre suprapuneau un strat de pietriş gros de 0,10 m. În caroul 2, la –0,72 m s-a descoperit o oală din lut, întreagă, modelată la roată într-un context de arsură care măsura 0,5x1 m.
În caroul 18, la –0,8 m a apărut partea superioară a unei amfore de mari dimensiuni (se mai păstrează pe o înălţime de 0,6 m, având diametrul interior al gurii de 0,11 m, ea aparţinând tipului VI, după tipologia lui Gh. Popilian2), iar în interiorul amforei s-a descoperit un fragment dintr-un vas ceramic de culoare neagră, iar lângă ele, la adâncimea de 1,52 m, o aplică din bronz de tip clopoţel. Cele două vase se aflau probabil într-un mic depozit, 1,5x1,2 m, delimitat de pereţi din nuiele cu chirpic, aici descoperindu-se mai multe fragmente de chirpic.
Inventarul arheologic recuperat din S1/2004 constă în principal din materiale de construcţie (cărămizi, ţigle, olane, piroane, balamale), fragmente de vase de uz casnic, din ceramică (oale, capace, castroane, farfurii) de culoare neagră, cenuşie sau cărămizie, realizate la roată, fragmente de sticlă, o cheie şi ţinte pentru încălţăminte din fier.
De asemenea, au fost descoperite două cărămizi fragmentare care aveau imprimate ştampila CIVC (varianta cu litere inversate), o bilă de praştie şi jumătate dintr-o măciucă din piatră (două loburi).
Materialul numismatic este reprezentat de trei monede de bronz (un sesterţ din timpul împăratului Marcus Aurelius [Av. IMP. M. AN(TONIVS) AVG, Rv. COS…, zeiţa Victoria în picioare, spre dreapta, anii 173-174], celelalte două, un sesterţ şi un as fiind ilizibile) şi un denar de argint emis de împăratul Antoninius Pius (Av. ANTONINVS PIVS AVG. P.P. şi Rv. XII TRPOT COS IIII, zeiţa Fortuna în picioare, spre dreapta, ţine în mâna dreaptă un caduceu, iar în stânga cornul abundenţei, anii 149-150).
Stratigrafia secţiunii este următoarea: între 0–0,12 m se află stratul vegetal actual; între -0,12–0,72/1,52 m este stratul arheologic roman, iar de la –0,72/1,52 m începe stratul steril din punct de vedere arheologic.
Secţiunea S2/2004 s-a trasat la 10 m SE de S2/2002 având dimensiunile de 10x2 m şi orientarea N-S. Aceasta nu a reliefat nici un element care să indice existenţa unor eventuale construcţii. Piatra de râu găsită la adâncimi diferite avea o dispunere aleatorie fiind cel mai probabil antrenată în pământ în urma lucrărilor agricole efectuate în epoca modernă. Materialul arheologic recuperat este reprezentat de ceramică fragmentară de culoare cărămizie care provine de la vase realizate la roată şi de la materiale de construcţie (cărămizi şi ţigle). Stratigrafia acestei secţiuni este similară celor din campaniile precedente: între 0–0,12 m se află stratul vegetal; între -0,12–0,3/0,4 m este stratul de cultură roman, iar de la -0,3/0,4 m începe stratul steril din punct de vedere arheologic.
Rezumat The research from Bumbesti Jiu Gara was made inside the stonewall castrum and also in the military vicus, near the fortification.
On the eastern side of the castrum it was identified a river stoned road which made the connection between via principalis and via sagularis.
It had been found the construction material, fragments of common pottery made by hand or by wheel and some metal pieces. The archeological research also showed the upper part of an amphora (it belongs to the VIth type after Popilian’s tipology).
The building material includes two fragmentary bricks sealed with CIVC (the reverse letters type). The numismatic pieces consist on three bronze coins (two sestertius and one as) and one silver denarium coined by Antoninius Pius.
All the finds from Bumbesti Jiu Gara are from the 2nd-3rd centuries.
English Abstract The research at Bumbeşti-Jiu 'Gară' was conducted inside the stonewall castrum and also in the military vicus, near the fortification. On the east side of the castrum we identified a river stoned road which made the connection between via principalis and via sagularis. We found the construction material, sherds from coarsewares made by hand or by wheel and some metal artifacts. The archeological research also revealed the upper part of an amphora (it belongs to the 6th type according to Popilian’s typology). The building material includes two fragmentary bricks sealed with CIVC (the reverse letters type). The numismatic pieces consist of three bronze coins (two sestertius and one as) and one silver denarius coined by Antoninius Pius. All the finds from Bumbeşti-Jiu 'Gară' date to the 2nd-3rd centuries.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu