.
Probota | Comuna: Dolhasca | Judeţ: Suceava | Punct: Mânăstirea Probota | Anul: 1995
Anul:
1995
Epoca:
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Mănăstire
Județ:
Suceava
Localitate:
Probota
Comuna:
Dolhasca
Punct:
Mânăstirea Probota
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Ciubotaru Elena Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț
Gherman Elena Muzeul de Istorie a Moldovei, Iași
Pușcașu Voica Mari responsabil Ministerul Culturii
Cod RAN:
Raport:

A. Sector interior - Biserică 
 
S-a continuat, şi terminat, cercetarea arheologică a ariei de la interiorul bisericii, respectiv încăperile gropniţei pronaosului şi pridvorului. (vezi plan dispunere casete). 
Principalele rezultate sunt următoarele: 
1. S-a constatat unitatea structurii întregului edificiu şi simultaneitatea realizării tuturor încăperilor alcătuitoare, l...a nivelul fundaţiilor (turnate şi zidite) şi a primelor asize ale elevaţiilor (în zonele în care stratul pictural nu se mai păstra la partea sa inferioară). 
2. S-a constatat amenajarea a 4 cripte în încăperea gropniţei (în partea vestică a încăperii, două spre sud şi două spre nord) care au fost construite de la început, odată cu realizarea fundaţiilor întregului edificiu; 
3. Au fost identificate zone limitate din fosta pardoseală de cărămidă a celor trei încăperi, sau din stratul de mortar suport al acesteia, cu menţiunea ca faţa fostei pardoseli era situată la cote identice pe toată desfăşurarea ariei bisericii, cu excepţia zonelor fostelor praguri (ridicate cu cca. 20 cm ).  
4. Au fost identificate vestigiile a 23 de cripte din zidărie, toate violate şi jefuite spre sfârşitul sec. al XVIII-lea (şi care adăpostiseră iniţial înmormântări practicate în intervalul anilor 1540 - 1640); de remarcat marea varietate a soluţiilor constructive adaptate de meşterii realizatori ai criptelor; privind materialul folosit, sistemul constructiv, soluţiile adaptate pentru acoperirea şi amenajarea fundului criptelor. 
În aceeaşi ordine de idei remarcăm şi fosta bogăţie a inventarului funerar din care jefuitorii au - pierdut - sau abandonat vestigii concludente, resturi vestimentare, pasmanterie, conduri şi chiar elemente de podoabă (cercei, ace de păr, inele etc.). 
Tot în interiorul bisericii au fost identificate şi cercetate 8 morminte in situ practicate în groapa simplă (dintre care două în pronaos, deosebit de bogate ca inventar).  
 
B. Sector est - incintă 
 
În zona estică a incintei a fost verificat sistemul de construcţie al zidurilor de incintă şi al turnurilor, realizate - la rândul lor - într-o singură etapă de construcţie -. 
S-a putut constata şi faptul că faţă de panta naturală a terenului (cu cădere de la V-SV spre E-NE) zona pe care a fost fundată biserica a fost orizontalizată în aşa fel, încât spre extremitatea vestică a acesteia răzuirea a atins o adâncime de 50 - 60 cm, faţă de nivelul de calcare găsit de constructori în preziua fundării noii mânăstiri a Probotei, începută în anul 1530. Pe lângă observaţiile majore enunţate mai sus, campania a prilejuit şi recitirea lespezilor funerare păstrate, identificarea lespezii egumenului Grigorie (mort în 1590) descoperirea lespezii mormântului hatmanului Vartic (mort în 1548) ca şi identificarea personajelor înmormântate la intereiorul bisericii Probota Nouă.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO