.
Ciocadia | Judeţ: Gorj | Punct: Codrişoare | Anul: 2004
Anul:
2004
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic
Județ:
Gorj
Localitate:
Ciocadia
Comuna:
Bengeşti-Ciocadia
Punct:
Codrişoare
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Hortopan Dumitru Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu"
Marinoiu Vasile Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu"
Cod RAN:
Raport:

Campania de cercetări arheologice realizată în anul 2004 la Ciocadia Codrişoare s-a desfăşurat în perioada 16-30 august, având ca obiectiv principal descoperirea şi investigarea unor elemente noi care să precizeze destinaţia sitului.
Ca şi în anii precedenţi cercetările au fost îngreunate de faptul că punctul Codrişoare este situat pe proprietăţile private ale cetăţenilor din satul Ciocadia, care nu au fo...st întotdeauna înţelegători în legătură cu demersul nostru ştiinţific. Această realitate a avut drept rezultat deschiderea secţiunilor din anul 2004 pe altă proprietate decât cele din campaniile precedente1.
Au fost trasate o secţiune S1/2004 cu dimensiunile de 14x2 m şi o casetă C1/2004 de 4x2 m.
Secţiunea S1/2004 a fost trasată pe direcţia N-S la 5 m NE de S1/2003. Încă de la înlăturarea stratului vegetal au ieşit la iveală fragmente de cărămizi, ţigle şi de vase ceramice lucrate cu mâna sau la roată, precum şi un fragment de bronz.
Dacă în anii trecuţi au fost sesizate fundaţiile unor construcţii realizate din pietre de râu legate cu mortar de var, în 2004 au apărut doar pietre de râu, de diferite mărimi, dispuse însă aleatoriu pe întreaga suprafaţă a S1/2004.
Între -0,1 şi -0,58 m se află stratul de cultură roman care conţine fragmente ceramice de la vase de culoare neagră şi cărămizie lucrate cu mâna sau la roată şi fragmente de materiale de construcţii (ţigle, cărămizi, olane).
În caroul 1, la –0,22 m s-a descoperit un fragment de ţiglă care avea imprimată o ştampilă dreptunghiulară care se pare că aparţinea unui detaşament dintr-o legiune (LE[G] V sau VII?), probabil Legiunea a VII-a Claudia.
De asemenea s-a descoperit şi multă piatră măruntă de râu asociată pe unele locuri cu cenuşă şi cărbuni.
Din punct de vedere stratigrafic se constată o situaţie identică cu aceea din campaniile precedente:
-0-0,1 m este stratul vegetal;
-0,1–0,58 m este stratul de cultură romană, negru-cenuşiu,
- de la –0,58 m începe stratul galben, steril din punct de vedere arheologic.
Caseta C1/2004 a fost trasată la 2 m SE de S1/2004, păstrându-se aceeaşi orientare. Şi în această casetă s-au găsit, la diferite adâncimi, fragmente de la vase ceramice de culoare neagră, lucrate cu mâna sau la roată (un fragment prezintă ca decor şnurul), o parte dintr-un opaiţ şi mai multe fragmente de la ţigle, olane şi cărămizi. Pe lângă aceste materiale arheologice s-au depistat urme de arsură şi de cărbuni.
Stratigrafia este similară cu cea din S1/2004. Materialele arheologice descoperite coroborate cu cele din anii trecuţi plasează acest sit în sec. II - IV p. Chr.
Spre deosebire de campaniile precedente când au fost scoase la iveală podoabe, piese de port, arme, piese de harnaşament, obiectele arheologice recuperate din S1/2004 şi C1/2004 sunt alcătuite, cu excepţia fragmentelor de bronz, în exclusivitate din obiecte ceramice.
Asupra destinaţiei sitului date foarte importante ne oferă fragmentul de ţiglă cu ştampilă descoperit în S1/2004. Aşa cum presupuneam noi, încă din anul 2000, se pare că la Ciocadia Codrişoare a existat un punct militar de supraveghere a drumului roman care urma dealurile subcarpatice şi ajungea la marea arteră rutieră construită de-a lungul Oltului. Aşa se explică într-un fel de ce până acum nu a fost identificat un eventual castru în perimetrul sitului arheologic de la Săcelu unde a fost o importantă aşezare rurală romană2 şi o staţiune balneară. Distanţa dintre cele două localităţi este de numai 7 km în linie dreaptă, iar fortificaţia de la Ciocadia Codrişoare ar putea îndeplini cu succes sarcinile apărării aşezării şi staţiunii de la Săcelu.
Obiectivele investigaţiilor viitoare sunt verificarea informaţiilor unor locuitori care menţionează existenţa unor ziduri groase de cca. 0,8-1 m şi a unor construcţii în apropierea zonei cercetate de noi.

Rezumat:
The purpose of the archaeological research from Ciocadia Codrisoare was the identification of some elements which can determine the destination of the site. The archaeological evidence consists on some bronze fragments, pottery (building materials and pot fragments made either by hand or by wheel). It seems that at Ciocadia Codrisoare it was a military observation post which oversaw the Roman road following the subcarpatic hills and reaching to the road which was alongside of the Olt River. The archaeological evidence from Ciocadia Codrisoare dates this site between the 1st -2nd centuries AD
English Abstract:

The purpose of the archaeological research at Ciocadia Codrişoare was the identification of some elements which can determine the destination of the site. The archaeological material consists of some bronze fragments, pottery (building materials and sherds made either by hand or by wheel). It seems that at Ciocadia Codrişoare there was a military observation post which oversaw the Roman road following the Sub-Carpathian hills and reaching the road running along the Olt River. The archaeological material at Ciocadia Codrişoare dates this site between the 1st -2nd centuries AD.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO