.
Dalboşeţ | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Dragomireana | Anul: 2004
Anul:
2004
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Dalboşeţ
Comuna:
Dalboşeţ
Punct:
Dragomireana
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Benea Doina responsabil Universitatea de Vest, Timişoara
Crânguş Mariana Universitatea de Vest, Timişoara
Ştefănescu Atalia Universitatea de Vest, Timişoara
Cod RAN:
Raport:

În campania din vara anului 2004 s-a deschis o nouă secţiune numită de noi SI/2004, situată la 1,5 m de cea din anul 2003. Dimensiunile secţiunii sunt de 22x1,5 m, iar caroiajul s-a efectuat din 2 în 2 m. La aprox. 2,7 m de punctul 0 al secţiunii a apărut un zid din piatră de râu legată cu lut, aflat într-o stare avansată de distrugere, care a cuprins şi fundaţia. La 7,8 m de acelaşi punct 0 se conturează un al... doilea zid, construit în aceeaşi manieră ca şi cel amintit mai sus, însă acesta este mai bine conservat. Lăţimea acestui zid este de 0,8 m, iar elevaţia păstrată de 0,35 m. Din stratigrafia verticală s-a putut observa faptul că ambele ziduri din piatră de râu legată cu lut sunt ridicate pe fundaţiile unor ziduri din piatră de râu la care s-a folosit mortarul ca şi liant.
În spaţiul delimitat de cele două ziduri descrise s-au conturat mai multe nivele de locuire:
- humusul actual
- nivel reprezentat de un strat de lut
- nivel marcat de ţigle şi olane, care corespunde zidurilor din piatră de râu legată cu lut
- lut de amenajare
- nivel marcat de ţigle şi olane ce corespunde zidurilor de mortar dezafectate, peste care s-au ridicat zidurile legate cu lut
- nivel de locuire marcat de un lut gri cu urme de arsură
- lutul steril
Începând cu m.18,7, stratigrafia se schimbă în secţiune. Se observă aici un nivel dens de distrugere marcat prin ţigle, cărămizi, mortar, piatră de râu, pământ negru. Acest nivel trebuie pus, probabil, în legătură cu distrugerea unui bazin circular de apă aflat în imediata apropiere.
În continuarea lui SI, la o distanţă de 0,9 m de capătul secţiunii, s-a trasat SII/2004, cu dimensiunile de 8x1,2 m. În această secţiune s-a conturat pentru prima oară o amenajare cu pietriş în apropierea edificiului identificat la Dragomireana. Grosimea acestui strat de pietriş variază între 0,1-0,15 m. El apare pe toată lăţimea secţiunii. În profilul sudic al secţiunii s-a conturat un zid cu o lăţime de 80 cm, care prezintă 3 rânduri de bolovani de râu legaţi cu mortar.
În SII/2004, trebuie să menţionăm că în nivelul de locuire aflat deasupra stradelei au fost descoperite o serie de fragmente ceramice lucrate cu mâna, arse inegal şi cu degresant mare. Alături de acestea s-au găsit şi fragmente ceramice din pastă semifină.
Cercetările la edificiul de epocă romană de la Dalboşeţ-Dragomireana vor continua şi în campaniile următoare, în vederea clarificării situaţiei stratigrafice şi, eventual, a stabilirii unei cronologii.

Rezumat:
The archaeological investigation in 2004 at the Roman edifice from Dalboset-Dragomireana uncovered four habitation levels. For the first time there was discovered a small narrow street superposed by a level with hand-made ceramic fragments. The investigations will continue during the following campaigns.
English Abstract:

The 2004 excavations at the Roman edifice of Dalboşeţ-Dragomireana uncovered four occupation levels. For the first time we discovered a small narrow street overlapped by a level with hand-made sherds. The excavations will continue during the following campaigns.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO