Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Enisala | Comuna: Sarichioi | Judeţ: Tulcea | Punct: Centrul satului, La Biserică | Anul: 2004

Anul   2004
Epoca
Epoca bronzului;
Latene;
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Epoca romană;
Epoca medievală mijlocie;
Epoca bronzului;
La Tène
Categorie
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Tulcea
Localitate   Enisala
Comuna   Sarichioi
Punct
Centrul satului, La Biserică
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Ailincăi Sorin Cristian
Jugănaru Gabriel
Cod RAN    161197.04 161197.05
Raport Săpăturile arheologice de salvare de la Enisala au fost efectuate în perioada 27 august–7 septembrie 2004, ca urmare a solicitării Consiliului Judeţean Tulcea şi a Primăriei Comunei Sarichioi de descărcare de sarcină arheologică a terenului pe care se vor instala conducte pentru alimentarea cu apă a localităţii Enisala.
Contractul dintre ICEM Tulcea şi beneficiari prevede două etape: cercetare arheologică în zonele de interes prevăzute în PUG şi supraveghere arheologică în celelalte zone. Cele două zone de interes arheologic afectate de lucrări sunt:
- zona din centrul satului, mai precis partea sudică delimitată de drumul judeţean Enisala–Babadag, unde sunt menţionate descoperiri de epocă medievală (aşezare, necropolă);
- punctul numit "La Biserică", situat în extremitatea vestică a satului, unde sunt menţionate descoperiri datând din epoca bronzului, perioadele daco-romană, romană şi medievală.
Proiectul lucrărilor prevede, în prima zonă, săparea unor şanţuri de 0,75 m lăţime şi 0,75 m adâncime, iar în cea de a doua zonă forarea unor puţuri circulare cu diametrul de 0,5 m.
Pentru prima zonă am hotărât sondarea terenului prin mici secţiuni de 1x2 m sau 0,75x2 m, în funcţie de lăţimea uliţelor, la distanţe de 5 sau 10 m una de cealaltă, urmând ca r fiind de aproape 2 m. Astfel, în cele mai multe secţiuni am săpat direct în steril, cum e cazul majorităţii sondajelor de pe străzile numite convenţional de noi 1, 2 şi 3; în timp ce pe străzile 4 şi 5 şi sondajele nordice ale străzii 1 sterilul a apărut la adâncimi cuprinse între -0,75–1,2 m, diferenţa constând în pământ aluvionar fără urme istorice sau în depuneri contemporane.
Un caz aparte îl reprezintă capătul nordic al străzii 3, unde în profilul drumului am observat oase umane. Cercetarea acelui mic "bot de deal" situat în extremitatea vestică a proprietăţii lui Mitache V. Ilie a scos la iveală cinci morminte de inhumaţie din epocă medievală, după cum urmează1:
M1 – scheletul unei persoane mature, depus în poziţie decubit dorsal, era orientat SV-NE. Acesta se păstrează parţial - capul, zona superioară a coloanei vertebrale, o parte din torace şi braţul stâng fiind distruse cu ocazia amenajării drumului. Braţul drept era probabil aşezat pe torace.
M2 – scheletul aparţine unui copil, depus în poziţie decubit dorsal, orientat SV-NE. Groapa mormântului era ovală. În mâna dreaptă a defunctului am descoperit două monede mici din bronz, aflate într-o stare precară de conservare, iar la urechi avea doi cercei din bronz în formă de floare cu 5 petale.
M3 – din acest mormânt s-au păstrat doar o parte din membrele inferioare, orientarea defunctului pare a fi identică cu a celorlalţi.
M4 – scheletul a fost depus în poziţie decubit dorsal, orientat SV-NE. Parţial cutia craniană a fost distrusă. Obiectele de podoabă descoperite asupra acestuia sunt mai numeroase: cercei, două monede (identice cu cele descoperite în M2), mărgele din sticlă, pafta din bronz, compusă din două piese semisferice.
M5 - scheletul a fost depus în poziţie decubit dorsal, orientat V-E cutia craniană a fost parţial distrusă. În mâna dreaptă a acestui individ am descoperit două monede.
La prima vedere a obiectelor descoperite la cei cinci defuncţi, putem face o primă a datare a acestora în sec. XVII, urmând ca după restaurarea şi curăţarea pieselor să ne putem pronunţa mai precis.
Pentru cea de a doua zonă (La biserică) am preferat cercetarea a două suprafeţe de 4x4 m pe locul unde urmează să fie făcute forajele.
În prima casetă situată la 30 m pe stânga drumului spre Babadag nu am descoperit nici un vestigiu istoric, sub pământul arabil (0,25 m), aflându-se sterilul.
Situaţia este diferită pentru cea de a doua casetă: stratul vegetal are aprox. 0,15 m, stratul de cultură antic - 0,4 m, după care apare sterilul. Cea mai mare parte a casetei a surprins o groapă ce intra în profilul de E, aceasta conţinea material ceramic roman databil în sec. V-VI p. Chr, oase de animale şi o cantitate mare de pietre.
Drept urmare am considerat că descărcarea de sarcină arheologică a terenului afectat de instalarea conductelor a fost făcută şi am recomandam eliberarea autorizaţiei de construcţie.
Rezumat
English Abstract The works at the water network of the locality allowed the archaeologists to conduct a rescue research. They investigated the following: a) the central area of the village where the archaeological literature mentions a settlement and a cemetery dating to the Middle Ages; b) the 'La Biserică' spot, situated in the west part of the village where the archaeological literature mentions findings belonging to the Bronze Age, Dacian and Roman periods, the Roman period and the Middle Ages. In the first area we researched five graves dated to the 17th century. In the second area we uncovered a pit with Roman pottery (dated to the 5th - 6th centuries), animal bones and a large amount of stones.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu