Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Suceava | Punct: Mirăuţi, Biserica Sf. Ioan Botezătorul | Anul: 1995

Anul   1995
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca migraţiilor (sec. III - VI)
Perioade
Categorie
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Biserică
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Suceava
Localitate   Suceava
Comuna   mun. Suceava
Punct
Mirăuţi, Biserica Sf. Ioan Botezătorul
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Batariuc Paraschiva Victoria Muzeul Bucovinei, Suceava
Hău Florin Muzeul Bucovinei, Suceava
Matei Mircea D. responsabil Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cod RAN    146272.11 146272.18
Raport A. Mirăuţi Biserica Sf. Gheorghe
Săpăturile au fost solicitate de către şeful proiectului de restaurare, în vederea completării datelor necesare consolidării turnului-clopotniţă al bisericii, a cărui stare de conservare punea în pericol stabilitatea obiectivului. S-au deschis două casete, amplasate în colţurile de sud-est (caseta I) şi, respectiv, de sud-vest (caseta K) ale turnului-clopotniţă, ambele având drept scop, în afara celui arătat, obţinerea unor noi date privind existenţa necropolei anterioare bisericii din sec.XVII. În caseta I s-au descoperit cinci morminte de înhumaţie (M26-M30) aflate la adâncimi cuprinse între 0,76 m (M26) şi 1,24 m (M30). Dintre acestea, trei morminte (M27, M28 şi M30) au fost tăiate de şanţul de fundaţie al turnului-clopotniţei sau chiar înglobate (M28) în fundaţie. Mai ales M28 a prezentat un interes cu totul special, dat fiind faptul că sicriul de lemn al mormântului a fost cruţat de către constructori, fundaţia turnului clopotniţei prezentând o nişă a cărei formă conturează perfect dimensiunile şi forma respectivului sicriu. În caseta K nu s-a descoperit nici un mormânt, observaţiile făcute aici fiind relevante numai pentru problemele legate strict de consolidarea monumentului. În aceeaşi perioadă (28 august-9 septembrie) s-au efectuat cercetări în zona absidiei laterale de nord a bisericii, supusă lucrărilor de consolidare. În urma demantelării parţiale a elevaţiei exterioare a absidiei, s-au obţinut date esenţiale privitoare la colţul de nord-est al bisericii din sec.XIV, suprapus integral de fundaţia bisericii actuale. În urma acestor cercetări, a fost definitiv înlăturată ipoteza existenţei unor abside laterale ale bisericii din sec.XIV.B. Biserica Sf. Ioan Botezătorul (Biserica Domniţelor).


Săpăturile s-au efectuat numai în pronaosul bisericii din sec.XVII (ctitorie Vasile Lupu-1643) şi au avut drept scop stabilirea cronologiei depunerilor (nivelărilor) de aici, precum şi identificarea unor elemente de natură arheologică sau constructive, în măsură să elucideze problema existenţei (sau nu) a unei construcţii anterioare bisericii din sec. XVII.


Elementele care s-au dovedit esenţiale au fost: a) observaţiile stratigrafice, care au confirnat existenţa, în interiorul pronaosului, a unor straturi de grosimi diferite - cu rol evident de nivelare - datând de la sfârşitul sec.XV şi începutul celui următor (datate cu monedă de argint emisă de Ştefan cel Mare la finele sec. XV - identificare Eugen Nicolae, precum şi cu fragmente ceramice specifice perioadei respective; b) observaţiile asupra fundaţiei bisericii din sec. XVII, care au confirmat definitiv ipoteza existenţei unei biserici anterioare ctitoriei lui Vasile Lupu, fiind evident că biserica anterioară (databilă la sfârşitul sec.XV şi începutul sec.XVI) a fost demantelată sistematic până la nivelul fundaţiei, ctitoria lui Vasile Lupu folosind fundaţiile bisericii anterioare. În plus, s-a constatat existenţa în pronaosul bisericii anterioare a unui pavaj din lespezi mari de piatră, care a fost apoi suprapus de umpluturi menite să ridice nivelul interior al pronaosului bisericii din sec. XVII.

Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu