Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Ersig | Comuna: Vermeş | Judeţ: Caraş-Severin | Anul: 2004

Anul   2004
Epoca
Hallstatt;
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Epoca romană;
Epoca medievală mijlocie;
Hallstatt
Categorie
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Caraş-Severin
Localitate   Ersig
Comuna   Vermeş
Punct
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Micli Vidu
Rancu Dacian
Cod RAN    54555.01
Raport Mormintele descoperite întâmplător, cu ocazia lucrărilor de amenajare a drumului au obligat iniţierea de săpături arheologice de salvare în vederea descărcării zonei de investigaţii de sarcină arheologică. Săpăturile arheologice s-au efectuat pe baza Autorizaţiei de săpătură nr. 82/2004 emisă de MCC, Direcţia Monumente Istorice şi Muzee. Responsabil ştiinţific al şantierului a fost numit dr. Dumitru Ţeicu, iar din colectivul de cercetare au făcut parte muzeografii Dacian Rancu şi Micli Vidu. S-au efectuat săpături într-o suprafaţă totală de 140 m2.
S1 – orientată pe traiectul drumului are dimensiunile de 18x5 m;
S2 – paralelă cu S1 are dimensiunile de 18x1,5 m şi S3 are caracteristicile de 10x1 m.
Sectorul de săpătură este delimitat la E de zidul de incintă al bisericii din lemn, la V de frontul stradal al casei de locuit nr. 109. Marginea sudică se află în dreptul intersecţiei stradale.
Cercetarea arheologică a evidenţiat aici, la Ersig, o necropolă medievală investigată parţial în zona de investigaţie. În acest sector a fost delimitat un număr de 40 morminte de inhumaţie:
M1 - descoperit în S1, la -0,6 m, parţial deranjat, braţul stâng adus cu palma la claviculă;
M2 - descoperit în S1, la -0,45 m, braţul drept aşezat pe piept;
M3- păstrat numai craniul fragmentar, în vecinătatea lui M2;
M4 - cercetat în S1 şi S2, la -0,4 m, braţele aşezate pe piept;
M5 – situat la N de M4, la aceeaşi adâncime de -0,4 m, braţul stâng aşezat pe abdomen;
M6 – investigat în S1 şi S2 la -0,47 m adâncime;
M7 – Cercetat în S1 şi S2 la -0,43 m adâncime;
M7a – cercetat parţial în S1, la -0,42 m adâncime;
M8 – cercetat parţial, numai membrele inferioare în S1, la -0,43 m adâncime;
M9 – mormânt deranjat, în S1, la -0,43 m adâncime;
M10 – cercetat în S1 şi S2 la -0,4 m adâncime;
M11 – mormânt deranjat, cercetat în S2, la -0,4 m adâncime; braţul stâng aşezat cu palma la claviculă; partea inferioară a mormântului a fost deranjată de M12;
M12 – situat la E de M11, la -0,4 m adâncime; braţul drept aşezat pe abdomen;
M13 – cercetat în S2 la -0,4 m adâncime, craniul afectat şi partea inferioară a picioarelor a fost distrusă; ambele braţe aşezate pe abdomen;
M14 – găsit numai craniul în S2;
M15 – prezintă o situaţie identică cu M14; s-a păstrat numai craniul şi o parte din vertebre, la -0,5 m adâncime;
M16 – păstrat doar craniul -0,4 m în S2;
M17 – cercetat pe marginea estică a S2, la -0,4 m; s-a identificat craniul şi o parte din oasele braţelor; braţul drept era aşezat pe abdomen;
M18 – investigat la S2 la -0,4 m adâncime, craniul drept şi o parte a membrelor inferioare; braţul drept aşezat pe piept;
M19 – mormânt de adult, cercetat în S2, la -0,4 m adâncime, braţul stâng era aşezat cu palmele pe abdomen;
M20 – mormânt deranjat, craniul nefiind în poziţie anatomică, braţul drept aşezat pe bazin;
M21 – cercetat în S2, la -0,4 m adâncime, nu se poate preciza poziţia braţelor;
M22 – mormânt, păstrat parţial, la -0,4 m adâncime în S2;
M23 – adult, cercetat în S2, la -0,4 m, braţele aşezate pe abdomen;
M24 – mormânt distrus în parte, s-au păstrat în S3 la -0,2 m picioarele, o parte din cutia craniană şi braţul stâng;
M25 – identificat în S3 la -0,15 m. S-au păstrat fragmente din femurul drept, oasele bazinului, piciorul stâng şi oasele din zona toracelui;
M26 – identificat în S3 la -0,4 m adâncime, a avut ambele braţe pe piept;
M27 – mormânt de adult identificat în S3 la -0,4 m, a avut ambele braţe aşezate pe abdomen;
M28 – păstrat parţial, s-au identificat umărul stâng şi femurul stâng şi oasele bazinului;
M29 – cercetat în S1 la -0,52 m adâncime, a fost un mormânt deranjat de o înmormântare ulterioară;
M30 – S2 –0,16 m adâncime, mormânt deranjat;
M31 – mormânt deranjat, identificat în S2, la -0,16 m adâncime;
M32 – păstrat numai craniul în S2, la -0,45 m adâncime;
M33 – situat la N de M32, identificat craniul şi o parte din oasele bazinului
M34 – S3 la -0,5 m, s-a păstrat doar craniul;
M35 – cercetat parţial, partea sa inferioară;
M36 – craniul identificat în preajma;
M37 – cercetat în extremitatea nordică în S3, la -0,3 m; păstrat fragmentar;
M38 – S3 – la -0,4 m au fost identificate fragmente din oasele piciorului stâng;
M39 – mormânt de adult, cercetat parţial în S3, a avut ambele braţe aşezate pe piept;
M40 – identificat în S3 la -0,5 m, ambele braţe erau aşezate pe abdomen;
M41 – mormânt deranjat s-au păstrat doar fragmente de la oasele braţelor;
M42 – cercetat în S3, în extremitatea nordică la -0,5 m adâncime, păstrat doar craniul;
M43 – mormânt păstrat parţial;
M44 – cercetat în S2 la -0,6 m adâncime, ambele braţe erau aşezate pe piept;
M45 – identificat în S2 la -0,7 m adâncime, scheletul deranjat păstrându-se doar femurele fragmentare;
M46 – mormânt parţial cercetat în S2 la -0,6 m adâncime;
M47 – mormânt deranjat, s-au păstrat doar fragmente din calota craniană;
M48 – cercetat parţial în S2 la -0,45 m adâncime, braţul drept deranjat iar braţul stâng adus cu palma pe piept. A avut ca inventar funerar un inel din argint ce poate fi atribuit sec. XIV-XV;
M49 – situat în imediata vecinătate la N de M42. S-au identificat fragmente din oasele picioarelor;
M50 – mormânt deranjat, s-a identificat în S2 la -0,45 m adâncime, fragmente din coloană, din bazin şi din femurul drept;
M51 – mormânt deranjat, identificat în S2 la -0,4 m;
Necropola recent identificată de la Ersig a oferit o documentaţie relevantă privitoare la ritul şi inventarul funerar pentru zona văii Bârzavei şi Pogănişului în care lipseau informaţiile istorice referitoare la această chestiune. Ea confirmă în acelaşi timp observaţii făcute în privinţa ritului funerar la necropole contemporane din spaţiul montan bănăţean, de la Ilidia, Reşiţa, Gornea, Mehadia. Urme de locuire anterioare au fost surprinse în întreaga suprafaţă cercetată. Ele aparţin perioadei romane târzii (sec. III-IV p. Chr) şi primei epoci a fierului. Ceramica cenuşie, lucrată la roată, de bună factură tehnică, este specifică perioadei romane târzii şi are analogii formale în zona văii Bârzavei la Şoşdea, Gherteniş, Berzovia, în zona Oraviţa, la Ilidia, Ciclova Română, Slatina Nera, dar şi în alte zone.
Rezumat
English Abstract The works undertaken for the rehabilitation of the road led to the uncovering of a large number of graves. The archaeological research uncovered in Ersig a mediaeval cemetery, in which we researched 40 graves. In the majority of the graves, which were not disturbed, the dead were laid on the back with the hands on the abdomen, or on the chest, as observed only in few cases. In M48 we found a silver ring, which made us date the cemetery to the 14th - 15th centuries. In the area we also found also occupation traces belonging to the Iron Age and to the Late Roman period.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu