.
Focşani | Judeţ: Vrancea | Punct: Biserica "Sf. Împăraţi" | Anul: 2004
Anul:
2004
Epoca:
Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade:
Epoca modernă
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Localizare pe hartă:
Județ:
Vrancea
Localitate:
Focşani
Comuna:
mun. Focşani
Punct:
Biserica "Sf. Împăraţi"
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Nicodei Aurel responsabil Muzeul Vrancei, Focşani
Cod RAN:
Raport:

Campania de cercetare arheologică iniţiată din anul 1997 odată cu începerea lucrărilor de restaurare a monumentului aprobate de ONMI conform proiectului nr. R27/1995 realizat de firma Abral ArtProduct SRL din Bucureşti, a continuat în anul 2003 în perioada 3-22 august, fiind prilejuită de lucrările de sistematizare pe verticală a curţii bisericii şi a avut ca scop descărcarea de sarcină arheologică a incintei.<...br /> Sistematizarea curţii parte integrantă a proiectului de restaurare a constat în îndepărtarea straturilor de depuneri din ultimii două sute de ani până la nivelul de călcare al începutului de sec. XIX când s-a construit monumentul.
Cercetarea arheologică a constat în supraveghere arheologică în timpul lucrărilor de excavare manuală şi mecanică a molozurilor până la nivelul preconizat şi într-un sondaj manual având ca scop prelevarea de informaţii necesare descărcării de sarcină arheologică .
Obiectivul sondajului a fost acela de a repera eventualele construcţii sau alte elemente arheologice aflate sub nivelul de călcare actual al curţii.
Sondajul efectuat în perimetrul curţii, a constat în săparea manuală a trei secţiuni perpendiculare pe axul longitudinal al bisericii în partea de S şi de N a acesteia şi a uneia în zona estică în axul bisericii.
Sondajul arheologic a relevat următoarele aspecte importante:
- existenţa în partea sudică a incintei a unei fundaţii alcătuită din bolovani de râu şi cărămidă legată cu mortar de nisip cu var, situată la distanţa de 5,6 m faţă de biserică, cu o orientare aprox. V-E. Fundaţia are baza la adâncimea de 1 m faţă de nivelul actual de călcare şi înălţimea de cca. 0,6 m. Lăţimea fundaţiei nu a fost reperată exact datorită imposibilităţii extinderii sondajului în zona sudică unde este gardul şi un trotuar pietonal, dar probabil aceasta este de 0,65–0,75 m.
În partea nordică fundaţia a fost demolată de construcţia căminului pentru cablul telefonic, iar spre S continuă pe o lungime de cca. 3 m intrând sub trotuarul pietonal.
Informaţii orale confirmă existenţa în această zonă a unei construcţii, cu rol de locuinţă, încă existentă în perioada anterioară începerii lucrărilor de construire a blocurilor, din anii 70 ai sec. trecut.
- în aceeaşi zonă sudică s-a relevat existenţa unei amenajări din cărămidă întreagă şi fragmentată, suprapusă de un strat de rocă friabilă lamelară de culoare verzuie, cu o grosime de 0,03-0,05 m. Această amenajare aflată la adâncimea de -0,6–0,65 m sub nivelul actual de călcare este reperată pe toată suprafaţa incintei între trotuarul pietonal vestic şi construcţia anexă din zona sud-estică a incintei. Ea este limitată brutal de şanţurile efectuate pentru cablul telefonic la S şi pentru o conductă de apă la N. Stratigrafic credem că această amenajare a suprapus nivelul de construcţie al bisericii.
- sondajul a relevat existenţa unui zid împrejmuitor pe laturile estică şi nordică ale incintei. Conform unor informaţii orale zidul ruinat era vizibil în anii anteriori construirii blocurilor din zonă.
zidul este acoperit parţial de accesul pietonal din zona nordică a bisericii şi a fost distrus parţial pe latura estică prin construirea căminului şi canalului termic.
Latura nordică a zidului situată la cca. 4,5-5 m de biserică cu o lungime relevată de cca. 24 m (fără stabilirea exactă a colţului de NV) are o orientare aprox. paralelă cu biserica.
Latura estică aflată la cca. 4 m de absida altarului, distrusă parţial are o lungime de cca. 13 m (fără stabilirea colţului de SE) are orientare NV-SE făcând un unghi mai mare de 50° cu latura nordică.
Zidul este format dintr-o fundaţie turnată din bolovani de râu mari cu spărtură de cărămidă înecate în mortar de nisip cu var friabil cu o adâncime de cca. -0,6 m. (Baza fundaţiei se află la cca. -0,17 m adâncime faţă de nivelul trotuarului pietonal actual) şi o lăţime de cca. 0,65-0,7 m.
Faţa superioară a fundaţiei a fost nivelată cu o asiză de cărămidă pe care s-a continuat elevaţia păstrată pe latura sudică a zidului pe o înălţime de cca. 0,8–0,9 m.
Elevaţia din zidărie din bolovani de râu casetaţi în asize de cărămidă. Dimensiunile cărămizilor sunt cuprinse între 0,24-0,25 m lungime, 0,13-0,14 m lăţime, 0,45-0,05 m grosime. Lăţimea elevaţiei păstrate este de cca. 0,6–0,65 m, cu specificaţia că faţa nordică a laturii nordice nu a fost relevată din cauza trotuarului pietonal.
Supravegherea arheologică realizată asupra evacuării pământului din incintă nu a relevat aspecte deosebite de cele reperate în secţiuni şi descrise anterior.
Materialele arheologice recoltate constau într-o gamă variată de fragmente ceramice găsite pe fundul unei gropi datate anterior construirii bisericii (sec. XVIII - începutul sec. al XIX-lea) – relevate în SI – S sub pavajul descris mai sus.
Arhiva se află la secţia de istorie a Muzeul Vrancei. Materialele arheologice au fost transportate la laboratorul de conservare şi restaurare al Muzeului Vrancei. Raportul de supraveghere arheologică a fost depus în două exemplare la DCCPCN Vrancea.
Supravegherea şi sondajul arheologic realizat au avut ca rezultat relevarea a două aspecte importante:
- existenţa pe laturile estică şi nordică a unui zid de incintă, probabil contemporan cu biserica, ce s-a păstrat la nivel de fundaţie şi pe o înălţime de 0,7–0,8 m din elevaţie până la nivelul actual de călcare pe latura nordică şi la nivel de fundaţie pe latura estică.
- existenţa în partea sudică a bisericii a unei construcţii, cu rol probabil de locuinţă, care a fost distrusă în cea mai mare parte de groapa de fundare a blocului din această zonă în anii 70 ai sec. al XX-lea.
Ca urmare a rezultatelor obţinute am propus eliberarea de sarcină arheologică a incintei curţii bisericii ,,Sf. Împăraţi – Capelă" din Focşani cu condiţia conservării in situ şi punerii în valoare a laturii nordice a zidului de incintă.

English Abstract:

The researches began in 1997 and resumed in 2003 on the occasion of the vertical systematization works conducted in the church yard. We conducted a survey in the yard with the purpose of revealing the foundations and other archaeological finds situated under the actual walking level. On the east and the north sides of the yard we uncovered a precinct wall, probably contemporaneous with the church. In the south part we found a building, probably some kind of a dwelling which was destroyed by the contemporaneous works. The archaeologists found also a large number of sherds in a pit from an earlier period (the 18th century - the beginning of the 19th century) than the one when the church was built. The team proposed to conserve the north side of the precinct wall.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO