.
Frumuşeni | Judeţ: Arad | Punct: Fântâna Turcului | Anul: 2004
Anul:
2004
Epoca:
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Județ:
Arad
Localitate:
Frumuşeni
Comuna:
Frumuşeni
Punct:
Fântâna Turcului
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Burnichioiu Ileana Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Mărginean Florin Complexul Muzeal Arad
Pascu Hurezan George Complexul Muzeal Arad
Rusu Adrian Andrei responsabil Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:

Obiectivele cercetării: - identificarea planimetriei bisericii mănăstirii; - stabilirea vecinătăţilor ei imediate; - stabilirea extensiunii amenajărilor, pe axa E-V A fost descoperită întreaga planimetrie a bisericii, cea mai mare parte a porticului de la nordul curţii claustrului (ridicat imediat după biserică), s-au stabilit două faze clare ale refectoriului, cu intrarea dinspre curte, s-au identificat a...nexe pe laturile de E şi V ale curţii claustrului. Un portic înconjoară întreaga curte din sudul bisericii. În colţul de SV al curţii a fost găsită o fântână arteziană, cu două bazine supraetajate. Turnul cu fântână din centrul complexului era izolat, în mijlocul insulei. În extrema de V a complexului a fost descoperită o nouă clădire cu decoraţii arhitectonice din sec. al XII-lea. Majoritatea construcţiilor au fost ridicate în câteva etape, până la sfârşitul sec. al XII-lea. Au fost investigate 40 morminte noi. Este vorba despre planimetria extrem de insolită a unei biserici ridicate la turnura sec. XI-XII. Au urmat, în ordine, porticul de S şi o fază a refectoriului, cu o anexă de lemn pentru bucătării. În ultima fază, din a doua jumătate a sec. al XII-lea, au fost construit corpuri noi de clădiri, în E şi V, care au închis complet curtea. Porticul a fost construit şi el, tot atunci, cu colonete, capiteluri şi imposte decorate foarte personalizat (individual). Pietrele profilate ocupă cea mai mare parte a materialelor descoperite (aprox. 200 buc.). Pe lângă piesele de arhitectură, există componente de mozaic (unele cu materiale primare din care s-au tăiat tesere, din marmură roşie, cuarţit alb, marmură verde, bazalt negru etc). O mare cantitate de frescă arheologică s-a asociat descoperirilor. Grupul de morminte din coridorul din sudul bisericii este format din morminte în ciste (cu nişe cefalice, din cărămidă, aşezate în mai multe feluri, piatră). Doar mai puţin de 1/3 din morminte au avut inventar. Alt inventar mărunt: piese de uz gospodăresc, accesorii vestimantare, vârfuri de săgeţi de arbaletă etc. Obiectivele cercetărilor viitoare sunt dezvelirea completă a clădirilor claustrului (sacristia, refectoriul, corpul de E şi V), sondarea extinderii complexului pe axa N-S, pentru stabilirea ariei de protecţie. Propuneri de conservare, protejare, punere în valoare: publicarea unui prim material despre mozaicurile de la Frumuşeni. Continuarea adunării de date pentru realizarea unui proiect al unei clădiri de protecţie peste ruina bisericii. Preluarea terenului din proprietatea comunală, în proprietatea muzeului.

English Abstract:

The main objective of the research was to identify the plan of the 11th - 12th century church. We identified the two phases of the refectory and also the annexes from the east and the west sides of the claustrum court. A portico encompasses the south side of the church yard. The majority of the buildings were raised until the end of the 12th century. We also investigated 40 graves. In the south corridor of the church we discovered a group of sarcophagus graves. The grave goods included in a third of these graves consist of household tools and clothing accessories. A special interest is raised by the uncovering of the mosaics of this church complex. The next step will be to raise a protection building over the ruin of the church.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO