Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Garvăn | Comuna: Jijila | Judeţ: Tulcea | Punct: Dinogetia | Anul: 2004

Anul   2004
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Epoca romană;
Epoca bizantină;
Epoca medievală mijlocie
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Civil;
Domestic
Tipuri de sit
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Tulcea
Localitate   Garvăn
Comuna   Jijila
Punct
Dinogetia
Sector   
Toponim   Dinogetia
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Barnea Alexandru
Drăghici Filica
Dragomir Daniel
Olariu Cristian
Paraschiv Eugen Dorel
Slătineanu Ştefan
Cod RAN    160635.03
Raport Începutul lucrărilor de la Dinogetia a fost în majoritate dominantă de întreţinere şi conservare primară. Motivaţia constă în situaţia excepţională din acest an. Aici, mai mult decât oricând în ultimii peste 20 de ani, vegetaţia spontană şi în parte cea perenă (mai ales stuful) au invadat practic situl, făcând imposibilă vederea ruinelor şi executarea de cercetări arheologice. În unele cazuri se observă dislocări de pietre din zidurile antice, datorită aceluiaşi fenomen de excepţie.
Din acest motiv, ne-am concentrat forţele pentru situaţia creată, angajând din timp şase lucrători din satul Garvăn. La data redactării raportului prezent, căile de acces principale erau curăţate şi, la fel, monumentele mai importante din cetatea romano-bizantină, întreprinzându-se şi unele amenajări de conservare primară şi, de la 21 iulie, cu ajutorul a doi studenţi FIB, curăţarea şi înregistrarea grafică a unui profil arheologic cardinal E-V realizat în campania trecută.
Din păcate, furtuna de la 11 iulie a.c. a distrus o bună parte a acoperişului bazei, ce o deţinem prin IAB în preajma sitului, periclitând nu numai cazarea personalului de specialitate şi a inventarului, dar şi patrimoniul mobil inestimabil adăpostit acolo.
Am solicitat şi obţinut recent un sprijin financiar pentru materiale din partea Academiei Române. În completare, o parte din fondurile noastre sunt şi vor fi afectate acestui tip de conservare pentru mâna de lucru necesară în direcţia amintită.
În paralel, se va ordona şi înregistra, inclusiv grafic, materialul descoperit, cercetarea arheologică propriu-zisă fiind deocamdată diminuată şi oricum amânată pentru a doua parte a campaniei.
În a doua parte a campaniei (septembrie 2004), accentul s-a pus pe prelucrarea şi înregistrarea materialului. De asemenea, au fost efectuate lucrări de conservare (atât în cetate, cât şi la casa cetăţii, în paralel fiind deschisă şi o nouă secţiune, S6, aflată la V de S3C1P. Noua secţiune a fost orientată N-S şi a avut dimensiunile de 3x2 m, fiind lăsat un martor de 1 m faţă de S3C1P. În această secţiune, a fost descoperită continuarea zidului databil în perioada medievală timpurie, identificat în campania din 2003 în S3C1P, distrus din păcate de un nivel de locuire ulterior. [Alexandru Barnea]
În a doua parte a campaniei (11-26 septembrie 2004) accentul a fost pus pe marcarea şi înregistrarea materialului arheologic existent în depozit. În paralel, a fost definitivată consolidarea bazei în partea de N. De asemenea, s-a continuat reorganizarea depozitului. Pe de altă parte, în sectorul extra muros a fost deschisă o secţiune, S6, orientată NE-SV, cu dimensiunile de 3x2 m, la SV de S3C1P, cu obiectiv principal verificarea continuării zidului medieval timpuriu descoperit în campania din 2003 (S3C1P). Aici, la -0,57 m, deasupra zidului, a fost identificat un nivel de pământ bine tasat, aflat doar pe lăţimea zidului. Zidul s-a păstrat fragmentar, fiind spart de un nivel de locuire ulterior. La adâncimea de -1,12 m, a fost identificată o podea de lut galben, care probabil face parte dintr-un bordei ulterior zidului menţionat mai sus. Podeaua, la rândul ei, este spartă de două gropi menajere, aflate una la NE, cealaltă la SE. Lipsa fondurilor nu a permis finalizarea cercetărilor, care (sperăm) vor fi continuate în campania din 2005. Dintre obiectele mărunte, remarcabilă este descoperirea unui opaiţ (S6, -0,9 m), păstrat fragmentar, având imprimată pe fund litera K. În sectorul martor sud domus, caroul 6, la adâncimea de -0,21 m, a fost descoperit un fragment de vas (oală) care purta pe umăr inscripţia sgrafitată I??. Tot aici, în caroul 4, a fost descoperită o mărgică din sticlă albastră cu alb.
Au mai fost efectuate şi periegheze. Astfel, în sectorul D, a fost descoperită o monedă din bronz, care rămâne a fi datată după curăţare. De asemenea, s-au mai efectuat periegheze în zona Mlăjitul Florilor şi pe dealurile aflate la S de cetate. [Cristian Olariu]
Rezumat Abstract:
The campaign of 2004 was concentrated on the works of maintenance and primary preservation. Also, in the second part of the campaign, marking and registering the archaeological material from the deposit represented a priority.
In the extra muros sector, there was traced a new trench, S6, in order to elucidate the situation from S3C1P. The Early Mediaeval wall from S6 (which is a continuation of the one discovered in S3C1P in the 2003 campaign) was partially dismantled by a later floor. The floor is formed of yellow clay, identifiable at –1.12 m), broken by two pits for residuary waste. It remains that further research will clarify this situation.
English Abstract The 2004 campaign focused on the maintenance and primary preservation works. Also, in the second part of the campaign, marking and registering the archaeological material from the deposit represented a priority. In the extra muros sector, we excavated a new trench, S6, in order to elucidate the situation of the Early Middle Ages wall discovered in the 2003 campaign. The wall was partially dismantled by a later floor. The floor is formed of yellow clay, identifiable at –1.12 m, broken by two pits for residuary waste. Further research will clarify this situation. Among the artifacts uncovered it is worth mentioning a lamp that bore on the bottom the letter K, and a vessel sherd that had on the shoulder the graffito IOY.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu