.
Lapoş | Judeţ: Prahova | Punct: Poiana Roman | Anul: 2004
Anul:
2004
Epoca:
Paleolitic şi mezolitic
Perioade:
Mezolitic
Categorie:
Domestic
Localizare pe hartă:
Județ:
Prahova
Localitate:
Lapoş
Comuna:
Lapoş
Punct:
Poiana Roman
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Cârciumaru Marin responsabil Universitatea "Valahia", Târgovişte
Cârstina Ovidiu Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Târgovişte
Cosac Marian Universitatea "Valahia", Târgovişte
Cod RAN:
Raport:

În perioada 01.07.2004–17.07.2004 au fost continuate cercetările în aşezarea atelier atribuită paleoliticului superior târziu de la Lapoş-Poiana Roman. Finanţarea a fost asigurată de MCC, iar forţa de muncă de o grupă de studenţi ai Facultăţilor de Istorie – Arheologie şi Istorie – Geografie din Târgovişte, care au efectuat un stagiu de practică. Lucrările s-au concentrat în partea de SV a poienii, mai exact, l...a liziera pădurii şi imediat în dreapta drumului, ce duce la Valea Unghiului, unde, începând din 1998, au fost decapate resturile mai multor ateliere de cioplire in situ.
În campania din acest an, au fost deschise două secţiuni SXXIII, de 3 x 3 m şi SXXIX, un sondaj de 2 x 1 m, care au confirmat observaţiile stratigrafice efectuate în anii anteriori. Densitatea materialului litic atestă prezenţa la Lapoş a unor ateliere de cioplire în care materia primă exploatată cu precădere este opalul, În proporţie de 97,47%, urmat de jasp 1,62%, silex 0,72% şi gresie 0,18%. Cu excepţia silexului, toate rocile folosite în procesul de cioplire sunt locale. Inventarul litic, pe secţiuni, se prezintă conform tabelelor.
Analiza tehnologică a unui ansamblu litic tratează complementar trei aspecte ale exploatării materiei prime: forma de introducere a acestuia în sit (blocuri în stare brută sau nucleu preparat în vederea debitajului), transformările, care i-au fost aduse şi acţiunile ulterioare executate asupra produselor de debitaj intenţionate. Toate aceste aspecte definesc modalitatea de exploatare a materiei prime. Fiecare fază tehnică este reprezentată de diferite tipuri de produse litice: "entames" şi aşchii sau lame corticale, datorate perforării blocului de materie primă, aşchii de retuşare, transformare sau reamenajare a suporturilor, produse specifice reamenajării planului de lovire sau a suprafeţelor de debitaj.
Din acest punct de vedere, ansamblul litic descoperit în acest an este caracterizat de etapele iniţiale ale exploatării litice, respectiv de aducerea în sit a blocurilor de materii prime, decorticarea şi amenajarea lor, în vederea extragerii acelor suporturi, care orientează debitajul. În categoriile de suporturi observabile predomină aşchiile în proporţie de 82,92%, urmate de lame şi lamele 15,44%. Abandonul acestora ar putea fi explicat prin prezenţa unor accidente survenite în cursul debitajului sau a unor impurităţi în interiorul blocului de materie primă, care fac imposibilă continuarea în condiţii optime a debitajului.
Şi în acest an au continuat cercetările de teren în zonele limitrofe "Poienii Roman", În special pe Valea Nişcovului, descoperindu-se resturi de debitaj, la suprafaţă sau în rupturi, însă doar în părţile superioare ale versanţilor. Materialul rezultat a fost spălat şi marcat, urmând a fi introdus în studiu amănunţit, împreună cu tipologii Universitătii din Liege, Belgia. În planul urbanistic al comunei Lapoş, zona ocupată de aşezare a fost înregistrată ca rezervaţie arheologică, inclusiv zona de protectie de 500 m. [M. Cârciumaru]

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO