.
Făget | Judeţ: Timiş | Punct: Cetate | Anul: 1995
Anul:
1995
Epoca:
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Fortificaţii
Localizare pe hartă:
Județ:
Timiş
Localitate:
Făget
Comuna:
or. Făget
Punct:
Cetate
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Căpățână Dan responsabil Muzeul Militar Naţional "Regele Ferdinand I"
Rădulescu Adrian Muzeul Banatului, Timişoara
Tomoni Dumitru Liceul Teoretic Făget
Cod RAN:
Raport:


Cercetarea arheologică a urmărit surprinderea turnului de N-E a fortificaţiei medievale şi, de asemenea, conservarea zidurilor de incintă sau interioare scoase la iveală în campania arheologică a anului precedent.


Zidul de incintă de N-E a cetăţii este construit, ca şi în porţiunile cercetate până acum, din piatră de carieră şi din piatră de râu în proporţii aproximativ egale, legate cu un mort...ar de var şi nisip sau pietriş cu bobul mic, foarte rezistent. Pe alocuri, mai ales în partea superioară a temeliilor, au apărut şi rare fragmente de cărămidă medievală. O atenţie cu totul specială se cuvine celor câteva fragmente de tegulæ şi de cărămizi romane descoperite în zidărie şi în moloz. Ele ne dau certitudinea că, undeva în apropiere, se găsesc vestigiile unor construcţii romane, ale căror ruine au folosit cândva în secolele XVI - XVII ca loc de exploatare a materialelor de construcţii.


Sub raport stratigrafic, cercetarea a stabilit că în acest sector nu există nivele de locuire anterioare construirii cetăţii.


Pământul rezultat din săparea şanţurilor de fundaţie ale zidurilor şi parţial a şanţului de apărare a fost întins direct pe solul antic în vederea nivelării acestuia şi a realizării în incintă a unui nivel de calcare mai înalt.


Constructorii au avut dificultăţi serioase cu terenul mlăştinos determinat de cele două pâraie care delimitau teritoriul cetăţii la est şi la vest, unindu-se între ele la sud de acest loc, înainte de a se vărsa în râul Beghei. Din debitul acestor pâraie ca şi din pânza de apă freatică s-a asigurat apa necesară şanţului de apărare. Acesta are în locul cercetat anul acesta o lăţime de circa 28 m. Ca şi în celelalte părţi el este protejat cu un şir de pari.


Zidul de incintă a cetăţii şi construcţiile interioare săpate anul acesta au fost conservate şi înălţate cu circa 0,50 m deasupra solului actual. În ceea ce priveşte inventarul arheologic recoltat în săpătură, principala categorie o reprezintă ceramica. S-a descoperit şi o cantitate mare de străchini şi boluri - ceramică de uz comun - asemănătoare ceramicii aflate în folosinţă până azi, în această parte a Banatului. Din materialul metalic menţionăm: piroane, scoabe, potcoave pentru toc de cizmă, cuie, etc.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO