.
Sânnicolau Mare | Judeţ: Timiş | Punct: Selişte | Anul: 1995
Anul:
1995
Epoca:
Latene
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Timiş
Localitate:
Sânnicolau Mare
Comuna:
Sânnicolau Mare
Punct:
Selişte
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bejan Adrian responsabil Universitatea de Vest, Timişoara
Grec Marius şcoala Generală Nr. 2 Sânnicolau Mare
Iambor Petre Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Matei Ștefan Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:


I. Zona Sânicolaul Mare "Selişte" este cunoscută ca sit arheologic în urma deselor descoperiri arheologice menţionate în literatura de specialitate şi prin piesele provenind de aici şi aflate în diferite colecţii arheologice.


S-a tras o secţiune (S 1) orientată N-S, cu dimensiunile totale 24 x 1,50 m, care a urmărit următoarea stratigrafie: a) la 20 - 25 cm de nivelul de călcare actual se află ...un nivel feudal cu o grosime variind între 15 - 20 cm din care s-a recuperat ceramica de sec. XV - XVI; b) sub nivelul feudal, un strat compact cu urme de locuire intensă, databil cu ceramică de sec. X - XI, căreia îi aparţin majoritatea elementelor şi complexelor arheologice din secţiune; c) nivel reprezentat prin fragmente ceramice de sec. VI - VII, deranjat în cea mai mare parte de stratul de cultură feudal-timpuriu; d) deasupra solului steril, fragmente atipice de ceramică cenuşie post-romană (sec. III - IV).


Adiacente secţiunii, s-au deschis, pentru degajarea complexelor arheologice, casetele C1 (3 x 1,50 m) şi C2 (4 x 2 m).


Pentru verificarea stratigrafiei, paralel cu S1 s-a efectuat o secţiune (S2) cu dimensiunile de 14 x 1,50 m. Între cele 2 secţiuni s-a lăsat o distanţă de 10 m. Şi în S2 se confirmă stratigrafia din S1. În S2 a deranjat o locuinţă feudală (sec. XV - XVI) care distrusese parţial o locuinţă feudal-timpurie. Apare în S2 şi nivelul datat cu fragmente ceramice din a doua jumătate a mileniului I p.Chr., iar între 3,90 - 4,10 m, într-o mică groapă cu fund albiat, adâncită în solul steril s-au găsit fragmente ceramice cenuşii de sec. III - IV.


S-au degajat complexele arheologice cuprinse în S1 - C1 - C2.


II. În anul 1995 au fost surprinse următoarele complexe arheologice la şantierul arheologic Sânicolaul Mare - "Selişte": a) o locuinţă feudală de sec. XV - XVI; b) două locuinţe de sec. X - XII; c) o groapă de provizii de sec. X - XII; d) două vetre aparţinând unor cuptoare menajere distruse şi datate în a doua jumătate a primului mileniu p.Chr. (sec. VI - VII); e) urme de locuire postromană.


III. Concluzii


Platoul "Selişte" este un platou de mari dimensiuni, din zona sa provenind materiale arheologice diverse ca perioadă, din neolitic şi până în feudalism. Se impune, în viitor, continuarea cercetărilor arheologice pentru depistarea şi cercetarea pe cale arheologică a locurilor de provenienţă a acestor materiale (aşezări sau necropole).

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO