.
Roşcani | Comuna: Dobra | Judeţ: Hunedoara | Punct: Biserica Buna Vestire | Anul: 2004
Anul:
2004
Epoca:
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade:
Epoca modernă;
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Roşcani
Comuna:
Dobra
Punct:
Biserica Buna Vestire
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Pinter Zeno-Karl responsabil Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Urduzia Claudia SC Clio Consult SRL Sibiu
Cod RAN:
Raport:

Cercetările arheologice desfăşurate în campania 2004 în punctul Biserica au avut drept scop principal continuarea cercetărilor din campania 2000, prilej cu care a fost surprins un val de pământ, ce înconjoară biserica, au fost stabilite două faze principale de construcţie ca şi mai multe renovări ale monumentului de zid şi au apărut primele indicii ale existenţei unei biserici anterioare din lemn. În campania 2...000, au fost cercetate cinci secţiuni, dintre care doar una (SV/2000) a abordat paramentul nordic al monumentului. Din acest motiv s-a trasat în campania 2004, o primă secţiune (SVI/2004), cu dimensiunile de 2 x 4 m, organizată pe două carouri, perpendiculară pe latura de N a bisericii, care să surprindă colţul de NV al navei. Această secţiune este paralelă cu SV/2000 şi în acelaşi timp continuarea pe latura de N a secţiunii SI/2000. După îndepărtarea solului vegetal s-a putut deja observa că o mare parte a acestei secţiuni este ocupată de fundaţia unui contrafort masiv (6 x 5 m), ridicat în secolul al XIX-lea şi nedefinitivat. Urmare a acestei situaţii a fost deschiderea unei a doua secţiuni (SVII/2004), de 4 x 2 m, organizată pe două carouri, paralelă pe partea de E cu SVI/2004, cu păstrarea unui martor stratigrafic de 0,5 m. În această secţiune, în caroul 1, la 0,6 m de zidul bisericii şi –0,45 m adâncime, a fost surprins un picior de schelă, probabil de la renovarea din sec. XIX, foarte asemănător cu cel surprins în SI/2000. În caroul 2 al aceleiaşi secţiuni a fost surprinsă o groapă conţinând multe materiale de construcţie şi granule de var, foarte probabil o varniţă astupată cu moloz de şantier la încheierea construcţiei. La adâncirea ambelor secţiuni, între care în partea de N martorul nerelevant stratigrafic a fost demolat, începând cu cota –0,6 m, s-a surprins orizontul de înmormântări medievale, deasupra mormintelor fiind descoperite în două cazuri pietre de căpătâi din gresie, în care au fost scrijelit semnul crucii. Toate mormintele cercetate în acest sector sunt anterioare bisericii de zid, fiind săpate în sol viu şi neconţinând materiale de construcţie sau mortar în umplutura gropii. Mormântul M12, a fost acoperit cu o lespede de gresie, iar în umplutura gropii a apărut mult cărbune, indiciu al săpării gropii după incendiul, ce a distrus biserica din lemn şi ale cărei urme au fost surprinse în C1/2000, în interiorul bisericii. În mormintele din campania 2004 nu s-au făcut descoperiri numismatice, dar raportarea faţă de mormintele bine datate ale campaniei 2000 ne face să credem că în acest spaţiu de la NV de biserică s-au practicat cele mai vechi înhumări, ţinând cel mai probabil de primul edificiu ecleziastic din lemn.

Rezumat:
The archaeological excavation continued in 2004 because in 2003 we did not finish the research of the Orthodox Church from Roscani. During the 2004 campaign the major objective was to discover if there are some remains from a court near the church. The excavation revealed just some graves from the 15th -17th centuries and some remains from the oldest church, a wooden one.
English Abstract:

The archaeological excavations continued in 2004 because in 2003 we did not finish the research of the Orthodox Church in Roşcani. During the 2004 campaign the major objective was to discover if there are some remains from a court near the church. The excavations revealed just some graves from the 15th -17th centuries and some remains from the oldest wooden church.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO