Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Timişoara | Punct: Freidorf | Anul: 1995

Anul   1995
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca migraţiilor (sec. III - VI)
Perioade
Categorie
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire;
Necropolă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Timiş
Localitate   Timişoara
Comuna   Timişoara
Punct
Freidorf
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    155252.03
Raport


Au fost reluate cercetările arheologice în şantierul aflat la marginea de est a cartierului Freidorf, ce aparţine municipiului Timişoara. Lucrările pe acest şantier au început în 1984, fiind descoperit pe parcursul următorilor ani, prin efectuarea de secţiuni paralele, un prim nivel de locuire, ce aparţine culturii Baden (eneolitic), bulversat în mare parte de o aşezare daco-romană de sec. II - IV, cât şi de o necropolă de sec. V.


În anul 1995 a fost practicată o secţiune, notată SI/1995 (10 x 1,5 m). Pentru a dezveli complexele apărute în capătul de vest al secţiunii menţionate, a fost deschisă caseta C1/1995 (2 x 4,5 m). Adâncimea medie în secţiune şi caseta, la care apare solul viu, este de 0,70 m. În secţiunea SI/1995 au fost descoperite următoarele complexe arheologice:


- La capătul de est al secţiunii, între m. 7 şi 10, a fost dezvelită o porţiune dintr-o locuinţă preistorică (Cultura Baden), notată B1, fapt dovedit şi de fragmentele ceramice tipice descoperite în umplutură. Aceasta avea, cu aproximaţie, o formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite. Adâncimea medie a bazei locuinţei se afla la 1,10 m faţă de nivelul actual de calcare.


- În imediata apropiere a locuinţei B1, între m. 6 şi 7, a fost descoperită o groapă circulară, notată G1, cu diametrul 0,70m, cu pereţii drepţi (ce se adâncea până la -0,96 m faţă de nivelul actual de calcare). Groapa aparţine nivelului de locuire daco-roman şi conţine puţine fragmente ceramice, lucrate la roată, caracteristice sec. III - IV.


- La capătul de vest al secţiunii SI/1995, între m. 0 şi 1, a fost surprinsă o porţiune dintr-un complex arheologic, fapt ce a determinat deschiderea casetei C1/1995. A fost delimitat astfel conturul unui mormânt de înhumaţie, aparţinând grupului de morminte din sec. V, mormântul fiind numerotat M1/1995. Acesta era orientat SE-NV, avea formă dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite (2,05 x 0,95 - 0,60 m). Baza gropii mormântului se află la 1,24 m faţă de nivelul actual de calcare. În umplutura gropii, care după dimensiuni părea a fi executată pentru un adult, au fost descoperite doar câteva fragmente dintr-un craniu, aparţinând unui nou-născut. În imediata apropiere a acestor fragmente umane, a fost găsită o mărgea fragmentară, din pastă de sticlă, de culoare roşie, de formă rotundă, având diametrul de 0,8 cm. Prezenţa mărgelei ne-a ajutat la datarea şi încadrarea mormântului M1/1995, alături de celelalte morminte descoperite în campaniile anterioare.


- În colţul de NV al casetei C1/1995 a fost descoperită şi dezvelită parţial o groapă menajeră, notată G2/1995. Groapa avea forma de clopot, îngustă la gură şi lărgindu-se în interior, treptat, prin curbarea pereţilor spre baza ei, care se află la 1,70 m faţă de nivelul actual de calcare. Groapa G2/1995 avea diametrul la gură de aprox. 1,15 m, iar la bază de aprox. 1,40 m. Umplutura ei conţinea un mare număr de fragmente ceramice daco-romane (sec. III - IV) cât şi numeroase oase de animale.

Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu