Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Sibiu | Punct: Piaţa Huet | Anul: 2004

Anul   2004
Epoca
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);
Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade
Epoca modernă;
Epoca medievală mijlocie
Categorie
Civil;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Sibiu
Localitate   Sibiu
Comuna   mun. Sibiu
Punct
Piaţa Huet
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Beşliu Munteanu Petre
Niţoi Anca Sorina
Pop Răzvan Codruţ
Cod RAN    143469.05
Raport Informaţii arheologice culese în urma săpăturilor de canalizare şi cablare electrică:
Săpăturile adânci, pe suprafaţă mare din Piaţa Huet au devastat o bună parte din cimitirul comunităţii medievale, au intersectat şi parţial au distrus gropi, gropi de provizii şi un cuptor pentru ars var, au intersectat şi ocolit câteva structuri de zidărie. Asistenţa arheologică solicitată numai ca urmare a presiunilor noastre, după începerea săpăturilor, a permis acumularea de date de natură arheologică a căror acurateţe a fost afectată de condiţiile şantierului de construcţii. Informaţiile arheologice prezentate aici doar sub forma unui inventar vor face subiectul unui raport însoţit de documentaţia grafică şi concluzii istorice.
Substrucţii din material durabil
În faţa intrării în curtea casei cu nr. 17 se afla un bolovan de 0,76 m lăţime, la 0,8 m de limita casei. Nu este clar dacă bolovanul a constituit pragul unei intrări sau a făcut parte dintr-o construcţie post medievală din care au mai apărut segmente de ziduri în apropiere.
Colţul clădiri din piatră cu fragmente de cărămizi între rosturi din zona rotondei este la 11,4 m de limita nordică a casei, 15 şi 10,8 m de limită sud-estică. Nu se vede lăţimea zidului. Fundaţia a suprapus cimitirul medieval.
La –0,2 m, în faţa intrării în Casa Parohială s-a văzut un zid înalt (picior de podeţ?) de 0,24 m, format din cărămizi de 28 x 14 x 3 cm, legate cu mortar cu puţin var, amenajare ulterioară cimitirului.
Canal de drenaj modern din cărămizi groase de 7 cm, lat de 0,3 m şi înalt de 0,5 m se adosează contrafortului de SE al bisericii.
Fundaţia din piatră a corului dezvoltat al bisericii parohiale, cu partea superioară la –0,8 m, are lăţimea de 1,5 m cu talpa la –1,5 m. Fundaţia intersectează cimitirul medieval.
Zid din piatră pe direcţia N-S, lung de 11,1 m în zona Turnului Preoţilor. La 1,5 m de capătul nordic al zidului din piatră, se adosează un zid din material mixt, cu direcţia E-V. La N de capătul zidului din piatră, pe malul vestic al şanţului de excavator, se vede o groapă lungă de 0,6 m, probabil negativul zidului dezafectat. În profilul şanţului, de la capătul zidului ce intră în malul estic spre S, se vede până la –0,8 m pământ galben amestecat cu pământ negru şi, mai jos, până la -1,4 m pământ negru.
Clădirea din Piaţa Huet nr. 13 latura de V a casei: zid din piatră lat de 0,5 m, de care se adosează un zid din cărămizi de aceeaşi lăţime. În şanţul săpat în curte: între -0,35 şi -0,48 m este nisip, între -0,55 şi -0,6 m este nisip; -0,6 şi -0,67 m pământ negru cu bucăţi de cărămizi; -0,7 şi -0,9 m, pământ negru cu pigmenţi galbeni; între –0,49 şi -0,54 m strat construcţie.
Gropi, gropi de provizii (?)
În dreptul casei cu nr. 17, groapă lată de 1,5 m, cu partea superioară la –0,6 -0,7 m şi partea inferioară sub -1,3 m, cu pământ roşu. Malul de S este drept, cel N este afectat de rădăcini. Este suprapusă de două nivele de înmormântări. Groapa nu se vede decât pe malul estic.
La 1,58 m de casa parohială a fost vizibilă o groapa cu olane arse. Groapa intersectează nivelul cimitirului. La –0,6 m, strat de arsură.
La E de poarta de acces în curtea casei parohiale, la 1 m N de zid se vede începutul unui şanţ în care au apărut fragmente de pietre fasonate
Groapă în malul de V al şanţului magistrală, în dreptul casei cu nr. 7 (magazinului Axis). Groapa are lăţimea de 1,9 m. Malul de S a fost tăiat de un şanţ modern. La N a fost evidenţiată o groapă anterioară. La baza gropii mai vechi se păstrează pigmenţi de var şi de lut ars. Fundul gropii mai vechi este la –2,1 m. În umplutura gropii ulterioare se observă oase de animale, un fragment de cărămidă, mortar cu nisip galben.
Groapa pentru reinhumarea oaselor are malul la 5 m V de zidul casei Schasser şi fundul la –0,9 m, adâncindu-se spre E.
Groapă cu ceramică şi pietre vizibilă în şanţul magistralei, la limita caselor nr. 16 şi nr. 17. Ea se vede numai pe malul vestic. Groapa este lată în partea de sus de 2,3 m, la bază are lăţimea de 1,5 m. Adâncimea este de -2,1 m. Cărămizile din groapă sunt groase de 3,5 cm sau 5 cm.
Amenajarea adâncită în pământ (cuptor de var?) în şanţul E-V, pentru hidrant. Reperele sunt date faţă de un zid aparţinând clădirii de piatră din zona rotondei. Malul de N: la 0,4 m de zid o groapă de mormânt. În acel loc arsura este la –0,9 m şi coboară la un metru de zid la -1,15 m. Stratul de lemn ars este lat de 0,12-0,13 m. La 1,66 m de zid stratul de arsură se subţiază. Solul viu este la –0,8 m, la 0,9 m de zid. Peste lemnul ars se vede lut ars şi, mai sus, un nivel marcat de bulgări de var. Urmele bolţii din lut prăbuşită sunt vizibile peste var. Vatra cuptorului s-a adâncit spre E. Pe malul sudic se văd pietre de var între 1,2 m şi 1,6 m de zid la o adâncime de -0,8 şi –0,7 m Pe malul de S, cuptorul are marginea la 1 m de zid. Colţul de NE, marcat cu pământ ars, coboară până la –1,6 m.
Observaţii stratigrafice
Stratigrafie în şanţul de hidrant perpendicular pe statuia lui Teutsch: strat de pământ galben, lat de 0,2-0,26 m, cu nivelul inferior la –1 m. Sub el s-a format un nivel de pământ negru cu pigmenţi de arsură. Deasupra pământului galben este un strat de pământ negru cu pete galbene, suprapus de pământ brun cu pietre şi pigmenţi de arsură. De la –0,5 m în sus este evident un strat subţire de nisip cu var, suprapus de pământ brun–roşcat cu pietre.
Piaţa Huet nr. 14. Sub –0,45 m pământ negru, peste el pietriş şi pământ galben apoi pământ brun cenuşiu cu mortar.
Şanţ perpendicular pe casa 9: la –1,2 m pământ brun cu arsură, peste el 0,1 m pietriş, peste el 0,18 m de pământ brun cu var şi peste el moloz. De moloz se leagă refacerea zidăriei din material mixt cu talpa la –0,74 m care iese în afara planului casei cu 0,6 m. Deasupra zidăriei este asfalt. Pe acest şanţ nu au fost observate urme de schelete.
Şanţ perpendicular pe casa nr. 9, la 2,7 m de colţul casei: la -0,3 şi -0,4 m strat construcţie; la -0,58 şi -0,66 m pietriş; sub –0,66 m pământ negru cu fragmente ceramice.
Urme de oase umane înregistrate în şanţurile de canalizare şi cablare
Inventarul cuprinde resturi de oase umane rămase în malul şanţului după excavare şi fragmente de schelete dezvelite manual. La cele din urmă Alexandru Dobrescu, biolog la MNB Sibiu, a făcut observaţii antropometrice. Reperele segmentelor de şanţuri prezentate sunt date de clădiri din jur sau de guri de control care se văd în teren.
Segmentul de şanţ de la S şi de lângă zidul corului mărit:
M. 1. humerus de 35 cm lungime; radius, craniu, femur la –0,8 m; bărbat, 1,75 m; aproximativ 55 ani. Urmele sicriului sunt vizibile pe o lungime de 1,55 m;
M. 2. la –0,4 m, deasupra lui M. 1. Erau vizibile oasele membrelor inferioare şi superioare. Umplutura mormântului fără pigmenţi de var;
M. 3. în acelaşi loc, la –0,2 m, distrus de rădăcini de copac;
M. 4. la –0,55 m, femur lung de 40 cm, tibia; bărbat; 1,8 m înălţime;
M. 5. deasupra lui M. 4, la -0,3 m; tibia lungă de 37 cm; bărbat; 1,7-1,8 m înălţime;
M. 6. schelet cu capul la 1,88 m de fundaţia corului dezvoltat. Individ cu braţele pe piept şi picioarele îndoite;
M. 7. în acelaşi loc, la –0,7 m;
M. 8. în acelaşi loc, la –0,84 m;
M. 9. în acelaşi loc, la –0,98 m; bărbat; 60 ani; 1,65 m înălţime;
M. 10. în acelaşi loc. la –1,02 m; schelet bărbat cu braţele pe lângă corp;
M. 11–13. schelete suprapuse la N de contrafortul de N al corului. M. 12 - se păstrează în mal oasele bazinului (femeie?); M. 13 - se păstrează în mal oasele braţului (copil). Din M 13 se păstrează doar tibia. În umplutura lui M. 11 (groapa superioară) pigmenţi de mortar;
M. 14–16. au fost localizate la 3,5 m de M. 4-5. M. 15 este la –0,79 m în umplutură fără material. Se păstrează humerus, femur, bazin. Braţele pe lângă corp;
M. 17. oase copil la –1 m;
M. 18. craniul este la 5,4 m E de zidul actual (corul bisericii), la –1 m. În afară de craniu au fost recuperate o claviculă, humerus, radius.
M. 19. cu braţele pe piept, la –0,9 m, deviaţie de la poziţia E-V cu 20 grade spre N. Se află la 2,45 S de zidul corului mărit. Recuperate: fragment de bazin, tibia de 31,5 cm lungime, claviculă. M. 17-19 sunt la 0,2-0,3 m unul de altul;
M. 20. la –1,1 m, la S de M. 19;
M. 21. femur, tibia; femeie; vârsta aproximativ 45 ani, 1,8 m înălţime, la –1,1 m, deviat cu 15 grade de la direcţia E-V spre N;
M. 22. craniu, în groapă o bucată lemn ars; vârsta, aproximativ 30 ani; –1,18 m; bărbat (?);
M. 23. craniu cu faţa întoarsă într-o parte, 40 ani, 1,8 m, bărbat?;
M. 24. oase neidentificate, vizibile în mal la –0,9 m;
M. 25. bărbat (?), aproximativ 1,8 m înălţime M. 25 tăiat de fundaţia corului dezvoltat;
M. 26. vârsta aproximativ 50 ani, înălţimea 1,8 m; cu picioarele încrucişate (dreptul peste, stângul) capul turtit şi braţele pe lângă corp; adâncimea -1,18 m, sub fundaţia corului. Lungimea totală a scheletului 1,5 m;
M. 27. bărbat, 45 ani, 1,7 m;
M. 28. bărbat, aproximativ 45 ani, 1,7 m;
M. 29. malul de V; frag. craniu şi femur la –0,9 m;
M. 30. tibia de 33 cm lungime; bărbat (?);
M. 31. la –1,3 m, sub zidul fundaţiei, cu braţele în prelungire;
M. 32. lângă zidul fundaţiei; femur, tibia lungă de 27 cm; fragment din bazin, humerus; femeie; 1,6 m înălţime; 20 ani; direcţia E-V, deviat cu 30 grade spre N; la –0,54 m. Sub el se vede pământ negru cu pigmenţi de arsură.
Şanţul de la E de corul dezvoltat - malul sudic:
M. 33. la –1,5 m, de la 0,2 la 0,94 m de zid; fragmente de oase imposibil de identificat;
M. 34. fragmente de oase greu de identificat; la –1,2 -1,36 m, tăiat de fundaţia corului;
M. 35. la –1,2 m; craniu lung de 20 cm şi fragmente de oase de la 0,82 la 1,3 m de zid;
M. 36. două cranii şi alte fragmente de oase la –1,25 la –1,55 m; de la 0,82 m la 1,5 m de zid;
Şanţul de la E de cor; malul de N:
M. 37. de la 1,3 la 2,3 de zid, la –1,2 m, vertebre cu lăţimea de 2,3 cm; la -1,3 m capătul unui os de adult;
M. 38. la -1,42 m, de la 1,7 la 3,1 m; se văd vertebre late de 2,5 cm;
De la conducta de apă la S (casa cu nr. 10) malul de V, la 6,7 m V de zidul casei menţionat:
M. 39. humerus cu suprafaţa în secţiune de 2,2 x 2 cm; distanţa între oasele braţelor de 28 cm; la –1,67 m;
M. 40. la 0,3 m de M. 39 şi la –1,22 m; humerus cu suprafaţa în secţiune de 3 x 3,2 cm; distanţa între oasele braţelor este de 18 cm;
M. 41. tibia cu secţiunea de 2,9 x 3,6 cm; distanţa între oasele picioarelor este de 13 cm; suprapus de M. 40 la –1,35 m;
M. 42. la 0,15 m de M. 40; la -1,3 m; craniu cu lungimea de 16 cm;
M. 43. deasupra lui M. 42 cu 0,2 m; craniu lung de 14 cm;
M. 44. la –1,35 m la 0,65 m S de M. 41; humerus, coaste;
M. 45. cu 0,1 m deasupra lui M. 44; craniu, mandibulă. În umplutură un fragment de zgură;
M. 46. cu 0,3 m mai jos decât M. 44; humerus cu secţiunea de 2,3 x 2,8 cm; distanţa între oasele mâinii de 13 cm;
M. 47. fragment de craniu la –1,22 m, la 0,54 m S de M. 45 (reîngropat?);
M. 48. la -1,25 m craniu şi deasupra un humerus cu secţiunea de 2,2 x 2,5 cm; frag. de bazin;
M. 49. la –1,6 m; la 0,6 m S de M. 38; craniu reinhumat lung de 25 cm şi lat de 13 cm; femur in situ mai lung de 25 cm; deviere cu 20 grade spre S de la direcţia E-V. Deasupra lui un fragment de craniu lung de 16 cm, iar deasupra craniului humerus cu suprafaţa în secţiune de 2,3 x 2 cm, distanţa între oase este de 16 cm;
M. 50. la –1,10 m, craniu, femur cu suprafaţa de 3,5 x 3,5 cm; sub el pământ galben;
M. 51. craniu la -1,07 m;
M. 52. falange la –0,8 m;
M. 53. în dreptul casei cu nr. 9 din Piaţa Huet, malul de E; claviculă la –1,6 m;
M. 54. la 0,2 m N şi la –1,25 m; capete de oase lungi;
M. 55. deasupra lui M. 53 la –0,8 m, fragment de os lung;
M. 56. la 1,15 m de M. 51 şi la –1,2 m; oase pe o lungime de 62 cm;
M. 57. la 1,45 m de capătul şirului de oase a lui M. 56;
M. 58. craniu la –0,27 m, deasupra var;
M. 59. la 1,6 m S de M. 58; craniu cu secţiunea transversală de 13 cm la –0,89 m;
M. 60. la –1,9 m, craniu, fragment de bazin la 0,2 m de M. 59; craniu suprapus (reinhumat ?);
M. 61. la 0,2 m de M. 60, la –1,7 m;
M. 62. oase mici la –1,2 m şi la 0,6 m S de M. 61;
M. 63. oase humerus cu distanţa între ele de 13 cm, la 0,7 m S de M. 61; la -0,8 m;
M. 64. la –1,6 m, sub M. 63; oase pe o lungime de 0,4 m;
M. 65. fragment femur la 0,6 m de M. 64, la –1,4 m;
M. 66. la 1,1 m de M. 65 oase aşezate N-S, la –1,1 m;
M. 67. la –0,8 m deasupra lui M. 66, frag de oase neidentificate;
M. 68. la 1,3 m de M. 66 şi la –1,7 m, fragment de bazin;
M. 69. la 1,3 m de M. 68 şi la –1,1 m femure cu distanţa între ele de 30 cm;
M. 70. la –1,8 m sub M. 69; fragment de craniu; dinţi netociţi;
M. 71. la 2,8 m de M. 70 şi la –1,1 m, bazin lat de 25 cm: tibia lungă de 37 cm; bărbat; 1,7 m înălţime;
M. 72. la 1,58 de M. 71, la –0,9 m;
M. 73. la 3,3 m de M. 71, la –0,96 m oase lungi cu distanţa între ele de 21 cm;
M. 74. la 0,6 m de M. 73, la –0,82 m, oase lungi cu distanţa între ele de 24 cm;
M. 75. pe malul opus la –1,45 m, în dreptul casei, fereastra de N;
M. 76. deasupra lui M. 75, la –0,82 m;
Şanţ perpendicular pe faţada casei parohiale. La 1 m de zid se vede pe malul de E începutul unui şanţ adâncit parţial în stratul de lut. În acest şanţ se văd pe malul de E, fragmente de schelete:
M. 77. la –0,66 m, la 4,5 m de zidul casei, oase copil, femur, tibia;
M. 78. la –0,6 m, la N de M. 76; schelet de copil aşezat N-S;
M. 79. la 3 m de zidul casei, la –0,74 m se vede un femur;
M. 80. la 2 m de zid, la –0,56 m, fragment de femur copil (?);
M. 81. la 1,8 m de biserică, la –0,74 m; craniu, humerus; craniul este sub zidul de la V al casei.
Pe malul de V:
M. 82. între 1,8 şi 2,1 m, la –0,6 m, claviculă;
M. 83. la 3,7 m de casă, la –0,8 m femur (?);
M. 84. deasupra lui M. 83, la –0,72 m, tibia de adult;
M. 85. la 0,2 m de M 84, la –0,7 m; fragment de tibie;
M. 86. deasupra lui M. 85; la 1,58 m de casă şi la –0,6 m groapa cu olane arse ce taie nivelul cimitirului.
Şanţ de la magistrală la culoarul de trecere spre Piaţa Mică:
M. 87. la –1,1 m cu deviere de la poziţia E-V cu 40 grade spre N; s-a recuperat craniul culcat spre S;
M. 88. peste M. 87 cu direcţia N–S., cu craniul la –1 m;
M. 89. sub M. 88; fragment de femur, cuie sicriu, la –1,08 m;
M. 90. femur pe direcţia N–S, la –0,96 m M. 90 la N de M. 97;
M. 91. craniu la –1,6 m, la 0,2 m sub M. 98;
M. 92. craniu la –1,1 m;
M. 93. la 2,4 m S de scările casei parohiale, direcţia E-V, 30 grade spre S, la -0,48 m, femur;
M. 94. cu 0,2 m mai jos de M. 93;
M. 95. în faţa intrării din spate a casei nr. 12, la 2,3 m de zid, la –0,96 m. M. 95 intersectează un strat de construcţie la –0,6 m şi este suprapus de un strat de pietriş cu fragmente de cărămizi la –0,39 m;
M. 96. la –0,6 m, deasupra lui M. 95 oase lungi pe direcţia N–S;
Şanţ de la contrafortul de SE al corului dezvoltat, malul de SV, măsurătoarea de la 1 m:
M. 97. la 2 m de fundaţie, la –1,47 m, oase pe direcţia N–S;
M. 98. la –1,33 os uman pe direcţia N-S, la –0,5 m strat construcţie;
M. 99. între 2,45 şi 2,6 m de fundaţie, oase lungi pe direcţia E-V la adâncimea de -1,4 m;
M. 100. la 2,8 m de zid, la –1,35 m, oase de copil. De la 2,3 m de zid o groapă care taie stratul de construcţie şi se adânceşte până la nivelul mormintelor;
M. 101. oase umane greu de identificat la 6,8 m de fundaţie, la –1,2 m;
M. 102. la 7,1 m craniu în poziţie secundară la –0,8 m;
M. 103. os uman la 9,8 m de zid, la –1,5 m. La 10,1 m craniu în poziţie secundară.
Malul opus al şanţului:
M. 104. la 1,8 m de fundaţie, la –1,3 m, oase umane greu de identificat;
M. 105. la 0,3 m spre S, la –1,3 m, craniu cu secţiunea transversală de 15 cm;
M. 106. la 0,2 m deasupra lui M. 105, oase lungi (femur ?);
M. 107. la 2,5 m de zid, la –1,3 m, os lung;
M. 108. de la 2,6 la 3 m, la –1,5 m, pereche de humerus, radius. Distanţa între ele de 37 cm;
M. 109. la 0,1 m spre S, la –1,5 m, perechea humerus, radius cu distanţa între ele de 30 cm;
M. 110. între 2,95 şi 3,4 m de zid, la –1,3 m, femur, tibia;
M. 111. deasupra lui M. 110, la –1 m, urme oase umane;
M. 112. la 3,6 m de zid, la –1,3 m frag. de mandibulă;
M. 113 - 114. la 3,5 –5 m, la –1,3 m, fragmente din două schelete (?);
M. 115 – 116. (?) la 4,5-4,6 m de zid, de la –1,56 la -1,65 m oase lungi;
M. 117. deasupra lui M. 115-116, la –1,37 m oase mici;
M. 118. la 5,7 m, la –1,24 m, oase lungi;
M. 119. la 6 m de zid, la –1 m, fragment bazin;
M. 120 – 123. între 7,8 m şi 9 m, primele trei resturi de oase la adâncimea de -1,3 m. M. 121, oase de copil. M. 123 la adâncimea de -1,4 m; s-a văzut perechea de tibie şi peroneu. La M. 122 distanţa între perechea de humerus este de 32 cm;
Şanţul între contraforturile fundaţiei dezvoltate. Malul estic, de la contrafortul de NE. Măsurătoarea de la 1 m:
M. 124. la 1,35 de zid, la –1,5 m, bazin lat de 33 cm;
M. 125. la –0,9 m, la 2 m de zid;
M. 126. la 2 m de zid, la –1,2 m, tibie; schelet deranjat de rădăcini;
M. 127. la 2,4 m de zid şi la –0,9 m, braţ pe piept;
M. 128. la 2,1 m de zid, la –1,3 m, oase lungi (femur?);
M. 129. la 3,1-3,45 m de zid, la –0,9 m, humerus, radius, vertebre;
M. 130. între 3,6-3,85 m la –0,9 m; cap femural;
M. 131. la 3,9 m de zid, la –1 m, oase copil;
M. 132. la 4,2 m de zid, la –1,17 m; oase copil;
M. 133. la 4,2 m de zid, la –1,48 m; oase copil;
M. 134. femur la 4,6 m de zid, la –1,25 m. Mormânt tăiat la S de o groapă;
M. 135. oase umane mici, la 5,5 m de zid, la –1,37 m
M. 136. femur (?), la 6,75 m de zid, la –1,5 m;
M. 137. oase lungi la 7,2 m de zid, la –0,94 m;
M. 138. oase lungi la 7,85 m de zid, la –1,52 m;
M. 139. femur, tibie, bazin la 7,85 m de zid, la –1,3 m;
M. 140. femur, tibia, suprapuse de craniu la 8,3 m de zid, la –1,06 m;
M. 141. femur la 8,6 m de zid, la –1,24 m;
M. 142. femur la 8,9 m de zid, la -1,4 m;
M. 143. bazin la 9,1 m de zid, la –1,24 m;
M. 144. cap de femur la 9,5 m de zid, la -1,5 m;
M. 145. humerus, vertebre, la 10 m de zid, la –1,14 m;
M. 146. femur, frag. bazin la 10 m de zid, la –1 m;
M. 147. oase mici la 10,6 m de zid, la –1,6 m;
M. 148. craniu la 10,60 m de zid, la -1,30 m;
M. 149. femur, frag. bazin la 10,8 m de zid, la –1,6 m;
M. 150. femur, la 10,9 m de zid, la -1,24 m. Mormânt tăiat de groapă modernă;
M. 151. fragment de bazin, vertebre, la 10,8 m de zid, la –1,14 m;
Şanţ perpendicular pe casa 7, scările de acces:
M. 152. craniul unui bărbat tânăr, deasupra maxilarul unui om în vârstă la 5 m de zid, la –1 m;
Şanţul de contrafortul de N-E spre gura de control. Lângă contrafort două gropi (de morminte ?) la –0,87 m şi la –0,17 m. Numărătoarea de la 1 m:
M. 153. oase de copil la 0,75 m de contrafort, la –0,79 m. Sub el, la 0,15 m, vertebre;
M. 154. capul osului femural la 0,98 m de contrafort, la –0,5 m;
M. 155. oase greu de identificat la 1,45 m de zid, la –1 m;
M. 156. oase mici la 2,25 m de zid, la –0,9 m;
M. 157. frag. de craniu la 2,45 m de zid, la –0,65 m;
M. 158. femur (?) la 2,45 m de zid, la –0,84 m;
M. 159. frag. de bazin la 3 m de zid, la –1,05 m;
M. 160. oase subţiri la 3,2 m de zid, la –0,75 m;
M. 161. frag. femur la 4,1 m de zid, la -0,9 m. Cu 0,3 m mai jos se afla un craniu;
M. 162. craniu la 4,14 m de zid, la –1,24 m; la 0,1 m mai sus, un alt craniu. La 5 cm de craniu, oase de copil;
M. 163. craniu la 4,84 de zid, la –1,2 m;
Malul estic:
M. 164. frag. de bazin la 0,6 m de zid, la –0,88 m;
M. 165. femur, tibia la 0,58 m de zid, la –0,71 m;
M. 166. coaste, cap de os lung la 0,7 m de zid, la –0,77 m;
M. 167. frag. bazin la 1,2 m de zid, la –0,9 m;
M. 168. frag. bazin la 1,7 m de zid, la –0,6 m;
M. 169. oase lungi de la 1,7 m, la 1,86 m, la –0,94 m;
M. 170. femur, tibia (?) de la 1,98 la 2,2 m de zid, la –0,63 m;
M. 171. femur (?) la 2,4 m de zid, la –0,92 m;
M. 172. femure şi tibia, cu cuie de sicriu între 2,5-2,9 m de zid, la –1 m;
M. 173. femur (?) între 2,76 şi 2,94, la –0,68 m;
M. 174. femur între 3,3 m şi 3,5 m, la –0,9 m;
M. 175. femur la 3,9 m, la –0,85 m;
M. 176. femur la 4,24 m de zid, la –0,98 m;
M. 177. femur (?), bazin între 4-4,15 m, la –1,2 m;
M. 178. oasele membrelor inferioare între 4,4 m şi 4,55 m, la –1,2 m;
M. 179. groapă de mormânt tăiată de şanţul de canalizare al magistralei;
Şanţul magistralei, latura de N, de la gura de control dinspre Podul Mincinoşilor:
M. 180–183. ? oase la adâncimea de -0,3 şi -0,5 m; fragmente de coaste, craniu (poziţie secundară ?);
M. 184. craniu la –0,28 m;
M. 185. femur de 32 cm, la –0,3 m şi la 0,32 m V de M. 184;
M. 186. capătul unui femur (?) pe direcţia N-S la 0,6 m de M. 185, la –0,8 m;
M. 187. la 0,13 m V de M 186. Sub el, la -0,38 m o piatră mare;
M. 188. frag. craniu la 0,6 m V de M. 187, la –0,25 m, sub asfalt;
M. 189. la 35 cm de M. 188, la –0,10 m;
M. 190. la –0,32 m, în dreptul porţii, deviat spre N cu 30 grade.
Malul sudic, numărătoarea de la 1 m:
M. 191. la –0,45 m în dreptul tuburilor de beton;
M. 192. femur, tibia (?), deasupra lui M. 193;
M. 193. la 2,8 m V, la –0,75 m;
M. 194. în acelaşi loc, la –0,2 m;
M. 195. în acelaşi loc la –0,32 m, femur, deviat 30 grade spre S;
M. 196. între 0,4 şi 0,6 m de M. 195, la –0,3 m;
M. 197. humerus, radius şi cubitus, între 0,6 şi 0,83 m de M. 196. Deasupra, la 0,1 m, oase în poziţie secundară;
M. 198. între 0,7 şi 1,04 m de M. 197, la –0,3 m;
M. 199. între 1 şi 1,3 m de M. 198, la –0,26 m. Deasupra cărămizi, olane;
M. 200. la 0,3 şi 0,6 m de M. 199, la –0,27 m;
M. 201. suprapune pe M. 200 cu 30 cm;
M. 202. la distanţă cuprinsă între 0,4 şi 0,64 m de M. 200, la –0,2 m;
M. 203. la 0,64 m de M. 202, la –0,3 m;
M. 204. la 1 m de 202, la –0,6 m;
M. 205. la 2,8 m de M. 203;
M. 206. la 0,2 m de M 204, la –0,4 m;
M. 207. la o distanţă cuprinsă între 0,67 m şi 1,1 m de M. 206, la –0,45 m a fost recuperat craniul;
M. 208. la 0,7 m de M. 207, la –0,24 m;
M. 209. la 1,1 m de M. 208, la –0,2 m;
M. 210. la 1,1 m de M. 209. Groapa se adânceşte la –1,2 m. Pe margine gropii, frag. de ferecătură de sicriu din lemn;
Morminte aflate în faţa intrării principale în curtea Liceului Brukenthal:
M. 211. femur lung de 43 cm, la –0,3 m;
M. 212. la 1,3 m spre E, la –1,27 m;
M. 213. deasupra lui M. 216;
M. 214. de la 0,5 la 1,2 m de M. 216, la –0,5 m;
M. 215. deasupra lui M. 218 a de la 3 la 3,3 m de M. 216;
M. 216. craniu cu dinţii tociţi la -1 m;
M. 217. la 0,5 m V de M. 221;
M. 218. sub M. 217, la -0,5 m;
M. 219. de la 3,9 m, la 5,5 m de M. 218, la –0,6 m;
M. 220. deasupra lui M. 219, la -0,4 cm;
M. 221. craniu cu dinţii puţin tociţi la –0,5 m. La V un frag. os lung;
M. 222. la 1,3 m V de M. 221;
M. 223. la 1,7 m E de scara parohială, la –0,5 m;
M. 224. în acelaşi loc, la –0,3 m;
Şanţul în faţa casei de la nr. 2, malul N:
M. 225–226. în faţa casei de la nr. 2, M. 225, la –1 m, de la 9,4 m. M. 226 femur, la –0,83 m, de la 8,4 m;
M. 227. oase mici de la 6,5 m la 6,6 m pe axă; la –0,7 m;
M. 228. de la 4,7 la 5,1 m pe axă, la –0,8 m;
M. 229. de la 4,5 la 4,6 m pe axă, la –0,9 m;
M. 230. de la 3,6 la 4,32 m pe axă, la –1 m;
M. 231. la 4,1 m, la –0,4 m;
M. 232. de la 3,5 m de la 3,8 m pe axă, la –0,6 m;
M. 233. la –0,4 m, de la 3,55 la 3,7 m pe axă;
M. 234. de la 2,92 la 3,2 m pe axă, la –0,8 m;
M. 235. de la 2,3 la 3 m pe axă, la –0,6 m;
M. 236. de la 1,4 la 1,7 m pe axă, la –0,8 m;
M. 237. la –0,76 m, oase mici;
M. 238. craniu la –0,56 m;
M. 239. la 1,2 m de colţul casei, la –0,78 m; oase copil;
Malul nordic:
M. 240. pe malul de N la 1,3 m, la –0,9 m;
M. 241. frag. de femur, bazin de adult la 0,6 m E de M. 240;
M. 242. deasupra lui M. 241, la –0,46 m; unul sau doi copii.
Malul sudic:
M. 243. femur şi tibia de adult; spre V un frag. de craniu la –1 m, la 1,8 S de M. 242, la 1,9 m de zidul bisericii, la –1,04 m. Spre E urmează nivelare fără morminte pe o lungime de 2,2 m;
M. 244. humerus de 36 cm deranjat de M. 243. Sub el alte oase mici;
M. 245. femur lung de 28 cm, sub M. 244, la -0,3 m; în umplutură un cui;
M. 246. oasele picioarelor lungi de 95 cm; bazin îngust începe la 2,6 m de M. 254. În mal oasele se văd pe o lungime de 1,46 m. Se află la –0,65 m;
M. 247. la –0,6 m; la 0,4-0,5 m de M. 249;
M. 248. în acelaşi loc, la –0,9 m;
M. 249. de la 0,5 la 0,6 m faţă de M. 250, la –0,7 m;
M. 250. la 1,4 m faţă de M. 254, la –0,94 m;
M. 251–252. de la 0,4 la 1,2 m faţă de M. 254, la –0,8 m;
M. 253. la –0,7 m sub M. 254;
M. 254. craniu cu dinţii puţin tociţi, pe malul sudic la –0,4 m. În acelaşi loc, craniu la –0,95 m;
Malul vestic:
M. 255-256. La aceeaşi adâncime (-0,95 m) M. 255-256 fragment femur, deasupra oase lungi şi subţiri;
M. 257. deasupra lui M. 256, cu 0,7 m;
În dreptul gurii de vizitare de beton:
M. 258-259. femur, tibia (?), la –1 m şi –0,3 m, (numărătoarea începe de la 1 m);
M. 260. femur, tibia, coaste, la –1 m;
M. 261. frag. bazin la –0,4 m, la 1,4 m de M. 260;
M. 262. frag. bazin, la 1,8 m de M. 261, la -0,8 m;
M. 263. claviculă, la 2,4 m de M. 260, la –0,8 m;
M. 264. oase răvăşite, frag. craniu, humerus, la 2,6 m de M. 260, la –0,7 m;
M. 265. craniu, humerus (?), la 2,6 m de M. 260, la –0,8 m;
M. 266. femur, tibia, de la 3,7 m la 4,08 m, la -1 m;
M. 267-268. oase lungi (femur, tibia?) de la 4,6 m la 5 m, la -0,8 m;
M. 269. ? de la 4,7 m la 5,1 m, la -1 m;
M. 270. oase lungi, femur, tibia (?), de la 5,2 m la 5,4 m, la –0,87 m;
M. 271. frag. bazin, femur de la 5,2 m la 5,65 m, la -0,6 m;
M. 272. de la 5,6 m la 5,8 m, la -0,8 m;
M. 273. de la 6,2 m la 6,7 m, la -0,8 m;
M. 274. oase mici, copil, de la 6,96 m la 7,1 m, la -0,8 m;
M. 275. humerus (?), coaste de la 7,7 m la 8 m, la -0,7 m;
M. 276. humerus, coaste de la 9,1 m la 9,2 m, la -0,7 m;
M. 277. radius, falange, femur de la 9,4 m la 10,2 m, la -0,7 m;
M. 278. humerus, vertebre de la 10,3 m la 10,5 m, la -0,7 m;
M. 279. humerus, coaste de la 10,6 m la 10,9 m, la –0,7 m;
M. 280. frag. bazin, femur de la 11 m la 11,35 m, la -0,75 m;
M. 281-282. două schelete (?), de la 11,75 m la 12,4 m, la -0,65 m;
M. 283. de la 11,4 m la 11,8 m, la -0,4 -0,5 m;
M. 284. de la 11,7 m la 12,4 m, la -0,6 m;
M. 285. oase lungi, subţiri, (femur ?) de la 12,1 m la 12,5 m, la –0,3 m;
M. 286. oase lungi, femur, tibia (?), de la 12,9 m la 13,3 m; la -0,9 m;
M. 287. oase lungi, femur, tibia (?) de la 13,4 m la 13,6 m, la -0,6 m;
M. 288. humerus, vertebre de la 14,5 m la 14,9 m; la -0,5 m;
În continuare, pe acelaşi mal, începând cu 1 m:
M. 289. oase copil de la 1,2 la 1,3 m, la -0,7 m;
M. 290. oase lungi (femur, tibia?) de la 1,8 la 2,2 m, la -1 m;
M. 291. frag. craniu, la –0,4 m, la 2,2 m;
M. 292. craniu la 2,4 m, la -0,6 m;
M. 293. frag. femur (?), de la 2,4-2,7 m, la -0,58 m;
M. 294. oase copil, de la 3 la 3,2 m, la -0,5 m;
M. 295-296. de la 3,7 m la 4,2 m; la –0,5 m oase adult; la –0,3 m, oase copil;
M. 297. de la 4,2 la 4,5 m, la -0,5 m;
M. 298. oase copil, de la 5,7 m la 6 m, la -0,3 m;
M. 299. oase lungi, de la 5,7 m la 6 m, la –0,5 m;
M. 300. oase copil, de la 6,1 m la 6,2 m, la -0,5 m;
M. 301. oase lungi, bazin, de la 6,5 m la 6,8 m, la -0,7 m;
M. 302. de la 7,1 la 7,3, la -0,2 m; la 7,2 şi –0,7 m, oase copil;
M. 303. oase lungi de la 7,5 la 7,8 m, la -0,2 m;
M. 304. oase lungi de la 7,9 m la 8,1 m, la -0,5 m;
M. 305. craniu la 8,4 m, la -0,6 m;
M. 306. frag. femur (?), de la 8,2 m la 8,8 m, la -0,38 m;
M. 307. oase copil de la 9 m la 9,2 m, la -0,37 m;
M. 308. oase greu de identificat, de la 9,4 la 9,6 m, la -0,5 m;
M. 309. frag. bazin, de la 9,8 m la 10 m, la -0,2 m;
M. 310. oase greu de identificat, la 10 m, la -0,5 m;
M. 311. oase greu de identificat, începe la 10,5 m, la -0,5 m;
Şanţ de hidrant pe direcţia culoarului de acces în piaţă. Malul de S:
M. 312. copil cu braţele pe piept la 0,26 m de zid, la –0,5 până la –0,7 m;
M. 313. craniu la 1,2 m de zid, la –0,76 m, pe piatra cuptorului;
Malul de N:
M. 314. oase greu de identificat, de la 1,6 la 1,8 m de zid, la –0,6 m;
M. 315. coaste la 0,6 m de zidul ce-l taie;
M. 316. tibia la 3,3 m E de hidrant. Oasele picioarelor sunt lungi de 0,92 m;
Malul estic de la gura de vizitare din dreptul Podului Mincinoşilor:
M. 317. oase copil la 1,3 m; la –0,45 m;
M. 318. oase lungi (femur ?), de la 1,7 m la 3 m, la -0,45 m; de la 2,3 la 3 m este un şanţ.
M. 319. oase greu de identificat, de la 4,3 la 4,6 m, la -0,35 m;
M. 320. femur (?) de la 4,4 m la 4, 65 m, la -0,5 m;
M. 321. femur, coaste, de la 4,4 m la 4,8 m, la -0,7 m;
M. 322. oase copil de la 5 m la 5,2 m, la -0,3 m;
M. 323. oase lungi, coaste, de la 5,3 m la 5,6 m, la -0,55 m;
M. 324. corp aşezat N-S, craniul la N, de la 5,44 m la 6,3 m, la -0,4 m;
M. 325. oase greu de identificat, sub M. 324, la –0,5 m, de la 5,5 la 6,1 m;
M. 326. oase greu de identificat, la S, la 7,1 m, la -0,58 m;
M. 327-328. oase greu de identificat, în acelaşi loc, cu 0,1 m deasupra lui M. 326;
M. 329. oase greu de identificat, între 10 m şi 10,4 m, la -0,64 m;
M. 330. oase greu de identificat, de la 11 m la 11,3 m, la -0,57 m;
M. 331. oase greu de identificat, de la 11,8 m la 12 m, la -0,6 m;
M. 332. oase răvăşite de la 12 m, la 12,7 m, la -0,3 m;
M. 333. fragment craniu la 13 m, la –0,7 m;
M. 334. femur, de la 13,2 m la 14 m, la -0,7 m;
M. 335. frag. craniu, la 14 m, la -0,2 m;
M. 336. oase greu de identificat, de la 14,9 m la 15,1 m, la -0,9 m;
Spre S de la 1 m:
De la 1,3 m la 2 m, şanţ;
M. 337. fragment craniu, dinţi, la 2,4 m, la -0,7 m;
M. 338. femur, tibia, de la 2,8 m la 3,2 m, la –0,7 m;
M. 339. oase greu de identificat, de la 3 m la 3,2 m, la -0,2 m;
M. 340. oase greu de identificat, de la 3,2 m la 3,5 m, la -0,7 m;
M. 341. oase greu de identificat, de la 3,8 m la 4,1 m, la -0,7 m;
M. 342. oase greu de identificat, de la 4,55 m la 4,65 m, la -0,5 m;
M. 343. oase greu de identificat, de la 5 m la 5,7 m, la –0,6 m;
M. 344. oase greu de identificat, de la 6,2 m la 7,6 m, la -0,7 m;
M. 345. oase greu de identificat la 8,5 m, la -0,7 m. Urmează un şanţ transversal şi apoi oala din beton;
M. 346. la 0,33 m de colţul de S al intrării din Piaţa Huet nr. 17 (Casa Binder), un craniu de copil la –0,2 m, la 0,46 m de faţa zidului. Urme de schelete spre sud (falange degete).
În afara fragmentelor ceramice recuperate din pământul excavat, a cuielor de sicriu şi frecăturilor, atragem atenţia asupra unei monede turceşti datate la sfârşitul secolului al XVII-lea, ce a apărut în zona sudică a pieţei, lângă casa parohială şi o cană din lut cu gura lobată, întregibilă, descoperită în zona Turnului Preoţilor. Din aceeaşi zonă au fost recuperate trei căni cu picior, fragmentare [P. Munteanu Beşliu]
Piaţa Huet - Podul Mincinoşilor
În vara anului 2004 în urma planului de urbanism şi amenajare a Centrului Istoric iniţiat la Sibiu s-a realizat o supraveghere arheologică pe tronsonul din Piaţa Huet aflat în imediata vecinătate a Podului Minciunilor. Pentru aceasta s-au trasat doua secţiuni: S1 şi S2 (2 x 4 m) cu martor de un metru între ele, poziţionate în imediata apropiere a Podului Minciunilor şi a clădirii cercetate arheologic în 1999 şi identificată ca fiind Capela Sfântul Iacob1.
În urma adâncirii la o adâncime egală în ambele secţiuni la –0,4 m s-au descoperit ziduri din cărămidă în rânduri ordonate, ce par a fi paralele în cele două secţiuni şi care se adâncesc până la –1,2 m, iar în partea exterioară s-au descoperit şi urme de tencuială ce susţin ipoteza conform căreia zidurile găsite aparţin unei case de locuit. Pentru o clarificare a situaţiei s-a convenit la prelungirea S1 cu C1, de 1 m lungime. Odată cu adâncirea în ambele suprafeţe cercetate s-a putut determina că zidurile descoperite iniţial sunt alcătuite în majoritate din material refolosit, gresie, cărămidă şi chiar piatră, legate cu mortar.
O situaţie deosebită o reprezintă S2, unde în urma dezafectării unei părţi de umplutură poziţionată în imediata apropiere a profilului nordic s-au descoperit o serie de pietre profilate, care la o cercetare mai atentă s-au dovedit a fi ancadramente de factură gotică, rezultate în urma dezafectării capelei Sf. Iacob, aflată în imediata apropiere2.
Materialul arheologic, nu foarte bogat, constă în marea lui majoritate din ceramică de factură premodernă şi modernă. Este ştiut faptul că în secolul al XIX-lea această parte a pieţei a suferit schimbări majore odată cu construirea Podului Minciunilor, lipsa unui material arheologic fiind astfel lesne înţeleasă. [A. Niţoi şi R. Pop]
Informaţii arheologice din şanţuri de canalizare sau cablare din Sibiu, Primăria veche şi alte locuri
În strada Cetăţii, în vecinătatea fundaţiei Turnului Lăcătuşilor, se vede un pilon al fundaţiei zidului de incintă, lat de 0,8 m, spart de o conductă modernă. Peste nivelul pilonului se află pavaj din pietre de râu, adâncit spre mijlocul străzii. Zidăria s-a adâncit în nivel de pământ brun maroniu cu chirpic, strat gros de 0,23-0,25 m.
În şanţul pentru cablare de pe strada Mitropoliei, nr 26, la 0,8 m de zidul casei am observat un nivel de arsură cu pigmenţi de mortar şi pământ galben între 0,25 şi 0,36 m.
O groapă cu cărămizi şi zgură pe o lungime de 2,2 m, până la adâncimea de 0,8 m a fost observată la intersecţia dintre străzile Mitropoliei şi Tribunei.
La 5 m de poarta casei cu nr. 28, pe strada Mitropoliei, spre str. Tribunei, se vede un zid lat de 0,7 m. De la zid, spre str. Tribunei se întinde un strat de pământ negru cu cărămizi.
Str. Odobescu nr. 20: la adâncimea de –0,35 m, o groapă lată de 0,8 m şi adâncă de 0,75 m, umplută cu o zidărie formată din pietre mici. Zidăria este adâncită într-un strat de pământ negru-maroniu cu arsură vizibil între –0,3 şi –0,53 m. La 3,24 m de casă un şanţ ce se adânceşte până la -0,6 m.
Str. Cetăţii colţ cu Papiu Ilarian: la 0,6 m de colţul cu strada Papiu Ilarian, spre Sala Thalia, o zidărie iese de sub zidul casei actuale, pe o lungime de 6,1 m. Zidăria este din pietre mari, cu talpa la –0,46 m.
Spinarea Câinelui, casa nr. 9: între 0,3 m şi 0,5 m pământ brun - maroniu, cu fragmente de cărămizi şi var. Sub –0,5 m în pământul brun s-au amestecat pigmenţi de arsură.
Casa cu nr. 12 de pe aceeaşi stradă: la –0,34 m, piatră de colţ acoperită cu arsură. Peste arsură este un pavaj din pietre. Se observă două nivele de arsură, cel mai timpuriu la –0,5 m.
Intersecţia străzilor Centumvirilor şi Poştei. La 2,90 m de colţ, spre Primăria Veche, a fost afectat un zid superficial format din două rânduri de cărămizi (28 x 14 x 4 cm), legate cu lut, pe o lungime de 3,1 m, în paralel cu zidul casei cu nr. 9 La capătul dinspre Primăria Veche s-a păstrat un lăcaş de bârnă. Pe zid, la adâncimea de -0,48 m, se păstrează pigmenţi de arsură.
Strada Mitropoliei, colţ cu Tribunei, spre oraşul de jos. La adâncimea de -0,2 -0,3 m se vede pământ brun cu arsură. Deasupra este pietriş.
Intersecţia dintre strada 9 Mai şi Constituţiei: zid din pietre de râu cu fragmente de cărămizi, lat de 0,5 m, la –0,50 m.
Strada N. Bălcescu nr. 11: zid din cărămizi lat de 0,4 m, cu fundaţie din piatră, de la culoarul de acces în curte spre sud. A fost vizibil până la –0,9 m, pe o lungime de 9 m. Zidul de închidere este lat de 0,7 m.
Intersecţia străzilor Faurului şi Ocnei: între -0,5 şi -0,55 m se vede un strat compact de zgură. Sub el a fost depus nisip cu arsură şi zgură care coboară mai adânc de 0,76 m, cât se vede în groapa de cablare. De la –0,9 m în jos pietriş vineţiu cu fragmente de cărămizi.
Şanţ în curtea Primăriei Vechi pe laturile de SE şi SV
În şanţul de SE s-au observat următoarele (observaţiile încep de la al doilea stâlp din lemn dinspre E al colonadei): între 1,1 m şi 2 m, între -0,5 m şi -0, 55 m strat de arsură şi la –0,4 m pavaj din pietre de râu; între 2,5 m şi 3,35 m o groapă care se adânceşte de la –0,4 m la –0,92 m. Are formă de pahar cu lăţimea maximă de 0,86 m şi are în umplutură pietre de râu. Între 5 şi 6,2 m o groapă umplută cu pământ şi cărămizi, cu lăţimea maximă de 0,60 m. Între 6,62 m şi 7,85 m o groapă de provizii (?) cu un strat de arsură la –0,45 m. În dreptul ultimului stâlp din lemn, o zidărie din cărămizi lată de 0,8 m. De la zidărie spre corpul de clădire de la SV ( actuala sala 8, de expoziţii) între -0,55 m şi –0,45 m strat de pământ galben şi două nivele de arsură la –0,42 m şi –0,36 m, sub pavajul din pietre.
Amenajare subterană din cărămizi (bazin pentru pompieri?) la 9,7 m de corpul sud-estic, în plan cu cel sud-vestic. Amenajarea are lăţimea în exterior de 1,7 m. Zidurile de închidere sunt late de 0,5 m. Au fost recuperate fragmente ceramice nesmălţuite între –0,95 m şi -1,1 m. [P. Beşliu Munteanu]
Rezumat Abstract:
The archaeological reports includes the list of the 345 traces of skeletons destroyed by the excavation in Piata Huet, Sibiu, the foundations of the enlarged chorus of the parochial church and another post medieval house, the traces of medieval precint. An othoman coin of the end of the 17th century and medieval pottery were uncovered.
English Abstract The archaeological reports include the list of the 345 traces of skeletons destroyed by the excavations in Piaţa Huet, Sibiu, the foundations of the enlarged chorus of the parochial church and another post mediaeval house, and the traces of the mediaeval precincts. An Ottoman coin from the end of the 17th century and mediaeval pottery were uncovered.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu