.
Garvăn | Comuna: Jijila | Judeţ: Tulcea | Punct: Bisericuţa; Mlăjitul Florilor | Anul: 1995
Anul:
1995
Epoca:
Hallstatt;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Cetate
Județ:
Tulcea
Localitate:
Garvăn
Comuna:
Jijila
Punct:
Bisericuţa; Mlăjitul Florilor
Toponim:
Dinogetia
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Barnea Alexandru responsabil Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Ionescu Mihai Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Jugănaru Gabriel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Panaite Adriana Universitatea din București
Stoica Stan Universitatea din București
Cod RAN:
Raport:

Cetate Sector D. Extindere şi adâncire a porţiunii de vest a S3 (extra muros) şi înregistrare stratigrafică şi planimetrică a porţiunii de sistem defensiv roman târziu şi bizantin observate în acest an. Intra muros. Două sondaje, în porţiunea de SE a comandamentului şi la punctul de contact între colţul de N-E al locuinţei comandantului cu zidul de incintă.
Sondaj de salvare la cca. 1,5 km est de cetate: r...uina foarte mult distrusă a unui mormânt roman zidit, la origine cu boltă de cărămidă, databil în sec. II p.Chr.
"Mlăjitul Florilor" Continuarea cercetării aşezării "Babadag" şi confirmare a raporturilor deja anterior observate cu elementele de tip Coslogeni-Noua.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO