.
Tauţ | Judeţ: Arad | Punct: Cetatea Turcească | Anul: 2004
Anul:
2004
Epoca:
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Județ:
Arad
Localitate:
Tauţ
Comuna:
Tauţ
Punct:
Cetatea Turcească
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Hügel Peter Complexul Muzeal Arad
Mărginean Florin Complexul Muzeal Arad
Mîzgan Vasile Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Pascu Hurezan George responsabil Complexul Muzeal Arad
Rusu Adrian Andrei Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:

Pe latura nordică a corului a fost investigată sacristia, constatându-se două faze de construcţie: una corespunzătoare fazei romanice şi una fazei gotice. Spaţiul funerar de pe latura nordică a bisericii (identificat încă în prima campanie) a fost sondat în partea nord-vestică, fiind identificată intrarea pe latura de V. La exterior, în această zonă au fost identificate urmele unei case, corespunzătoare aşezări...i de sec. XVI–XVII. În sectorul sudic, cercetările au permis clarificarea planimetriei bisericilor: peste o biserică sală romanică, se construieşte o biserică hală gotică, care păstrează, pe latura sudică, părţi din structura primului edificiu.
Întreaga zonă cercetată până acum se află pe un platou înconjurat de un sistem de valuri şi şanţuri duble, care în porţiunea de E se triplează. În actualul stadiu al cercetărilor, poate fi definit un cimitir medieval timpuriu (sec. XI–XIII), peste care se construieşte o primă biserică sală romanică (sec. XIII). Ulterior, acesteia i se aduc modificări prin construirea, la interior, a unui arc de triumf, iar pe latura de N, a unei sacristii şi a unui spaţiu funerar. Biserica a fost decorată cu frescă. Faza gotică (sec. XIV) păstrează în ansamblul său componente din prima biserică. Au putut fi identificate mai multe etape constructive ale acesteia. Astfel, după construirea noului cor poligonal, biserica a fost prelungită spre V şi spaţiul funerar de pe latura nordică a fost refăcut. Noua sacristie devine mult mai amplă decât precedenta, având dimensiunile de 8 x 6 m. În interiorul bisericii, se construieşte o reţea de cavouri, acoperite cu lespezi de piatră (10 identificate până acum). O ultimă intervenţie pare a fi adosarea, pe latura de V, a unui turn clopotniţă. Componente arhitectonice din zestrea decorativă a bisericii au fost descoperite pe întreaga suprafaţă cercetată (ancadramente de uşi şi ferestre, ogive, bolţari etc). Între sfârşitul acestui lăcaş de cult (spre mijlocul sec. XVI) şi aşezarea aici a unei comunităţi, care îşi construieşte case (după mijlocul sec. XVI) există un interval de timp, surprins arheologic printr-un nivel de depunere de cca. 0,2 m.
Materialul arheologic recuperat a fost extrem de bogat şi divers. Astfel, s-a descoperit ceramică (veselă, cahle, cărămizi pavimentale), piese de sticlă, fier (unelte, arme), bronz (unelte, podoabe, accesorii vestimentare), os şi corn, materiale textile, monede etc.
Obiectivele cercetărilor viitoare: sondarea colţului de SV al bisericii, cercetarea zonelor, unde au fost identificate locuinţe şi clarificarea cronologiei fortificaţiei de pământ.

English Abstract:

The goal of the 2004 archaeological campaign was to clarify the evolutional phases of the mediaeval structures (the church, cemetery, dwelling) excavated during the previous campaigns. On the north side of the choir we looked into the vestry, and found two construction phases: one corresponding to the Romanesque phase and one to the Gothic phase. The burial area on the north side of the church (identified during the first campaign) was surveyed in the north-west part, and the entranceway on the west side was identified. Outside, in this area we identified the traces of a house, corresponding to the settlement from the 16th - 17th centuries. In the south sector, the excavations made it possible to make out the planimetry of the churches: a Gothic hall church was built above a Romanesque hall church; the former preserved parts of the structure of the earlier edifice on the south side. The whole area excavated until now lies on a plateau surrounded by a system of vallums and double trenches that in the east segment triple. In the current stage of the excavations, we may define an early mediaeval cemetery (11th - 13th centuries), above which the first Romanesque hall church was built (13th century). Between the end of the place of worship (from the middle of the 16th century) and the settling of a community that built houses here (after the middle of the 16th century) a period of time elapsed, during which a layer of about 0.2 m was deposited. The archaeological material recovered was extremely rich and diverse. Thus, we uncovered pottery and other material (dishes, stove plates, pavement bricks), glass artifacts, iron ones (tools, weapons), bronze ones (tools, ornaments, clothing accessories), bone and horn ones, fabrics, coins, etc.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO