.
Teiuş | Judeţ: Alba | Punct: Cetăţuie | Anul: 2004
Anul:
2004
Epoca:
Hallstatt;Epoca migraţiilor (sec. VII - XI)
Perioade:
Epoca migraţiilor;
Hallstatt
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Județ:
Alba
Localitate:
Teiuş
Comuna:
or. Teiuş
Punct:
Cetăţuie
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Borşan Tudor Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Breazu Marius Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Florescu Cristian Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Gligor Mihai Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Maican Ionuţ Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Paul Iuliu responsabil Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

În sudul oraşului Teiuş, la intrare, pe partea dreaptă a şoselei Alba Iulia – Cluj-Napoca, în capătul străzii Cetăţuie, pe prima terasă ce străjuieşte lunca largă, pe partea dreaptă a râului Mureş. Parcela are o formă regulată, trapezoidală. Obiectivele cercetării: descărcarea de sarcină arheologică a unei suprafeţe de aproximativ 1,8 ha, unde SC Mitu Construct SRL are în proiect construirea unui "cartier loc...uinţe familiale tip duplex". Pe aceeaşi terasă, din zona estică, se cunosc descoperiri arheologice din mai multe epoci istorice, ca urmare a cercetărilor sistematice efectuate în anii 1938, 1949, 1969 şi 1972, fiind descoperite morminte de inhumaţie aparţinând culturii Noua, morminte de incineraţie din prima epocă a fierului, morminte de inhumaţie scitice şi morminte avare timpurii1. A fost realizată mai întâi ridicarea topografică a zonei pentru a asigura suportul topografic necesar poziţionării în teren a unităţilor de prospectare arheomagnetică şi celor de cercetare arheologică. Prospecţiile de suprafaţă pentru obţinerea unei diagnoze ce ar fi identificat eventualele depuneri de interes arheologic au fost realizate prin metoda magnetometrică, rezultând o hartă magnetometrică. Concomitent, pentru identificarea şi coroborarea valorilor magnetice a depunerilor geologice obţinute pe harta magnetometrică, au fost trasate cu ajutorul staţiei totale 12 sondaje de control stratigrafic – cu dimensiunile de 10 x 1 m - dispuse astfel încât să acopere întreaga suprafaţă afectată de proiect. Cercetările, realizate prin prospecţii arheomagnetice şi sondaje de control, au relevat absenţa unui strat de depuneri antropice antice sau complexe izolate de interes arheologic, aşa cum au fost descoperite în cercetările anterioare din zonă. Singurele anomalii magnetice detectate sunt de interes utilitar (ţeavă metalică, staţie de gaz, drum secundar) şi pot fi observate în harta magnetometrică rezultată în urma cercetării arheogeofizice. Neidentificarea nici unui context arheologic în zona cercetată, ne face să presupunem că mormintele descoperite în cercetările mai vechi, nu se extind spre zona vestică a terasei.

English Abstract:

The goal of the 2004 campaign was a trapezoid plot of land situated in the south of Teiuş town, at the entrance, on the right side of Alba Iulia - Cluj-Napoca highway, at the end of Cetăţuie Street, on the first terrace topping the wide meadow, on the right side of Mureş River. On the same terrace in the east area we uncovered archaeological finds from several historical ages, as a result of the systematic excavations conducted in the years 1938, 1949, 1969 and 1972, as well as inhumation tombs belonging to the culture. First we carried out a topographic rise of the area in order to ensure the topographic support necessary for locating in the field the archaeomagnetic survey units and the archaeological excavation ones. The surveys performed to achieve a diagnosis that might have identified the possible depositions of archaeological interest were conducted by the magnetometric method, resulting in a magnetometric map. Concomitantly, in order to identify and corroborate the magnetic values of the geological depositions obtained on the magnetometric map, we drew by means of the total station 12 stratigraphical control surveys - sized 10 x 1 m - laid in such a way as to cover the entire area affected by the project.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO